งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plexiglas Cover & Support Conveyor Components

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plexiglas Cover & Support Conveyor Components"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plexiglas Cover & Support Conveyor Components
LIBERTY PRODUCTS LTD., PART. Plexiglas Cover & Support Conveyor Components

2 Procedure Installation Plexiglas Cover & Support
LIBERTY PRODUCTS LTD., PART. Procedure Installation Plexiglas Cover & Support การติดตั้ง Plexiglas ในลักษณะต่างๆสามารถติดตั้งได้ตามจุดต่าง ๆ ที่ผู้เก็บข้อมูลต้องการรายละเอียด ทำให้ผู้เก็บข้อมูลไม่เสียเวลาในการเปิด-ปิดตัวเครื่องจักร รวมทั้งผู้ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร ก็สามารถเห็นจุดบกพร่องจากตัวเครื่องจักรได้โดยง่าย

3 Plexiglas Plate LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
เป็นแผ่นอะคิลิกใสซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนประกอบกับตัวเครื่องจักร มีประโยชน์ในการมองผ่านไปยังส่วนที่ต้องการเก็บข้อมูล เช่น ค่า Gauge Pressure ต่างๆของเครื่อง

4 Plexiglas on Window LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
ลักษณะเป็นบานหน้าต่างแบบเลื่อน เพื่อใช้ในการมองผ่านและป้องกันการกระเด็นออกของชิ้นงาน เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของ Conveyor ซึ่งในภาพนี้ จะเห็นได้ว่า Conveyor มีการเลี้ยวทำโค้ง เพื่อเปลี่ยนทิศทางการลำเลียงชิ้นงาน

5 Plexiglas Cover LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
ใช้ครอบคลุมส่วนบนไลน์การทำงานของConveyor เพื่อไม่ให้มี หยดน้ำ หรือวัสดุแปลกปลอมตกลงมาในไลน์ของ Conveyor เพราะสิ่งต่าง ๆเหล่านี้อาจทำให้ Conveyor ชำรุดได้ เรื่องการบำรุงรักษาก็สามารถตรวจหาจุดบกพร่องได้โดยง่าย

6 Drip Tray LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
Drip Tray จะเป็นแผ่นสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ทำเป็นถาดรองอยู่ใต้ Conveyor ซึ่งใช้เป็นที่รองรับเศษวัสดุต่างๆที่แตกหักตกลงมาจาก Conveyor รวมถึงหยดน้ำที่ติดมากับชิ้นงานในไลน์การผลิตต่างๆ ซึ่ง Drip Tray จะต้องรองรับหยดน้ำที่ตกลงมาจากตัว Plexiglas Cover ด้วย

7 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
Plexiglas Cover Holder Support Drain Drip Tray Knop

8 Plexiglas Cover Knob Support Drip Tray Stud Holder Drain

9 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
Plexiglas Cover Knob Support Stud Drip Tray Holder

10 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
Plexiglas Cover

11 Another Cover Model We can serve
LIBERTY PRODUCTS LTD., PART. Another Cover Model We can serve

12 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

13 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

14 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

15 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

16 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

17 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

18 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.

19 LIBERTY PRODUCTS LTD., PART.
Thank you.


ดาวน์โหลด ppt Plexiglas Cover & Support Conveyor Components

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google