งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT / ระบบสำคัญ : ใช้ Cycle of Learning ในการหมุน PDSA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT / ระบบสำคัญ : ใช้ Cycle of Learning ในการหมุน PDSA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT / ระบบสำคัญ : ใช้ Cycle of Learning ในการหมุน PDSA

2 Quality Dimension & Self Regulation
Action Purpose DALI (PDSA) Design Learning Tools -Logistic -Evidence -BCM - -Lean -Spirituality -HRO -RRT/IT Quality Dimension -Accessibility -Appropriateness -Continuity -Effectiveness -Efficiency -People-centered -Population focus -Safety -Timeliness KPI -Convenient -Compliance -Preparedness -Effectiveness -Cost -Satisfaction -Availability -Incident -Response Time Improve The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA). We call this as 3C-PDSA. The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards. The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard. The three Cs guides hospital teams on the way of thought. The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement. Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation.

3 ทุกลมหายใจกับการออกแบบระบบ
เรื่องนี้มีความรู้อะไร ที่เรายังไม่ได้นำมาใช้ คนที่ทำได้ดีที่สุดอยู่ที่ไหน ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน ที่เป็น priorities คืออะไร

4 ทุกลมหายใจกับการทำให้มีการปฏิบัติจริง
มีกลไกอะไรเพื่อรับรู้ว่ามีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติรู้จริงใน สิ่งที่ต้องรู้หรือไม่ แนวทางที่กำหนดไว้ ทำได้จริงหรือไม่ มีการใช้ visual management เข้ามาช่วยอย่างไร

5 ทุกลมหายใจกับการเรียนรู้
วิเคราะห์ ใคร่ครวญ ประเมิน อะไรดี ดีเพราะอะไร อะไรยังไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไร

6 ทุกลมหายใจกับการปรับปรุง
จะก้าวออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ ได้อย่างไร จะหาแนวคิดใหม่ๆ ได้อย่างไร จะชวนผู้คนมาทำเรื่องใหม่ๆ ได้อย่างไร จะฝึกหาแนวคิดใหม่ๆ วันละเรื่องได้ไหม

7 Scoring Guideline: Expectation for A-HA (higher maturity)
4 5 ระดับที่ควรบรรลุสำหรับ A-HA (EI3O) ผลลัพธ์ดีเลิศ ผลลัพธ์ดีกว่า ระดับเฉลี่ย เป็นแบบอย่างที่ดี ของการปฏิบัติ มีวัฒนธรรม คุณภาพ Check, Act, Outcome ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) ปรับปรุงระบบ (Improvement) บูรณาการ (Integration) นวตกรรม (Innovation) ผลลัพธ์ดี-ดีเลิศ (Good Outcome) ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวตกรรม วัฒนธรรม เรียนรู้ ประเมินผล อย่างเป็นระบบ Keep in mind 6


ดาวน์โหลด ppt PCT / ระบบสำคัญ : ใช้ Cycle of Learning ในการหมุน PDSA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google