งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตงานจากโลหะผง คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ กรรมวิธีผลิตโลหะผง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตงานจากโลหะผง คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ กรรมวิธีผลิตโลหะผง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตงานจากโลหะผง คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ กรรมวิธีผลิตโลหะผง
การขึ้นรูปด้วยโลหะผง ผลผลิตของโลหะผง

2 คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ
รูปร่าง ผงโลหะที่ผลิตออกมามีรูปร่างแตกต่างกัน กลม แบน หลายเหลี่ยม หลายคม หลายมุม

3 คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ
ความละเอียดของผง การจำแนกขนาดของผง ความสามารถในการไหล คุณสมบัติทางเคมี ความสามารถในการอัดตัว ความถ่วงจำเพาะ ความสามารถในการอบความร้อน

4 กรรมวิธีผลิตโลหะผง กรรมวิธีทางเครื่องกล กรรมวิธีทางกายภาพ
กรรมวิธีทางเคมี

5 กรรมวิธีทางเครื่องกล
Machining เครื่องกัด เครื่องกลึง Milling การกัด การขูดหรือการตัดเจาะ Shotting ทำให้เป็นโลหะเหลว ผ่านตะแกรงความร้อนที่มีรู Atomization การพ่นเม็ดโลหะ เช่น ดีบุก สังกะสี Granulation โลหะที่หลอมเหลวแล้วกวนอย่างรวดเร็ว

6 กรรมวิธีทางกายภาพ การแตกตัวของโลหะด้วยไฟฟ้า
ใช้กับโลหะบริสุทธิ์ เช่น เหล็ก เงิน โดยการปล่อยไฟฟ้ากระแสตรง 48 ชั่งโมง นำตะกอนของเหล็กมาล้าง มากรองด้วยตะแกรงโลหะ

7 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
ต้องเลือกผงโลหะให้เหมาะสม รูปร่าง ขนาด คุณสมบัติ ตัวหล่อลื่นในการผสม

8 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
การอัด อัตราการอัด psi ผงอ่อนอัดได้รวดเร็ว ผงแข็งจะอัดได้ช้า ดูจากรูปที่แสดงไว้

9 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Centrifugal compacting ใช้แรงอัด 400 psi เช่นเดียวกับการอัด ชิ้นงานขนาดใหญ่ พื้นที่หน้าตัดแน่นอน ไม่ควรใช้ขึ้นรูปงานที่บางๆ

10 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Slip casting ใช้อัดทังสเตน โมลิบดินั่ม จะแข็งเฉพาะขอบแบบเท่านั้น เหมาะผลิตเครื่องปั้นดินเผาบางชนิด จะต้องพิจารณาของขนาดและรูปร่าง

11 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Extruding ผลิตงานยาวๆ ความหนาแน่นสูง มีคุณสมบัติเชิงกลดี ใช้กับโลหะ เช่น ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม

12 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Rolling กระบวนการรีดผงโลหะ ตัวหมุน 2 ตัว อัดและบีบม้วนเข้ากันเพื่อทำให้เป็นแผ่น หรือรีดเป็นแผ่น ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง

13 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Isostatic ต้องใช้แรงในการอัดสูงมาก ใช้แก๊สหรือไฮโดรลิคอัด เหมาะกับโลหะผง อะลูมิเนียม ทังสเตน แมกนี่เซียม

14 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Explosive compacting เหมาะกับงานใช้ความแข็ง แรงอัดสูงมาก มีความหนาแน่นสูงมาก การหดตัวน้อย ประหยัดต้นทุน

15 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Fiber metal process การผลิตโลหะผงให้เป็นเส้นใย พวกตัวกรอง แผ่นแบตเตอรี่ โครงแบตเตอรี่ ดัดโค้งเป็นรูปร่างต่างๆได้

16 การขึ้นรูปด้วยโลหะผง
Sintering ให้ความร้อนกับโลหะผงโดยติดกันด้วยการยึดเหนี่ยวของแรง ให้ความร้อนกับชิ้นงาน เพื่อดึงชิ้นงานยึดติดกัน

17 ผลผลิตของโลหะผง แผ่นกรอง แปรงถ่าน ปลอกแบริ่ง แม่เหล็ก
ชิ้นส่วนในงานไฟฟ้า แม่ปั้มต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การผลิตงานจากโลหะผง คุณลักษณะของโลหะผงที่สำคัญ กรรมวิธีผลิตโลหะผง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google