งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัยกลาง (EARLY MEDIVAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัยกลาง (EARLY MEDIVAL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัยกลาง (EARLY MEDIVAL)
สมัยกลาง (ค.ศ ) ความเจริญทางด้านศิลปะในยุคกลาง เป็นการสร้างสรรค์โดยวัดและคริสต์ศาสนิกชน ซึ่งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและศิลปวิทยา ศิลปะของคริสต์ศาสนาจึงเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับวัดคาทอลิก  กลุ่มศิลปะที่อยู่ในยุคกลางได้แก่ ศิลปะกอธิก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะบารอก และรอกโกโก 

2 ศิลปะกอธิก (GOTHIC ART)
จุดเริ่มต้นของศิลปะกอธิกนั้น อยู่ตามหัวเมืองสำคัญๆในประเทศฝรั่งเศส และได้แพร่หลายกระจายไปทั่วยุโรป ความนิยมศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนเกิดจากการทำสงครามครูเสด (ค.ศ ) คาเธดราล (Cathedral) มหาวิหารประจำเมือง

3 ศิลปะกอธิก (GOTHIC ART)
ศิลปะกอธิก (คริสต์ศตวรรษที่12-15) นิยมแสดงเรื่องราวทางศาสนาในแนวเหมือนจริง (Realistic Art) ไม่ใช้สัญลักษณ์เหมือนศิลปะยุคก่อน งานสถาปัตยกรรมมีโครงสร้างทรงสูง มียอดหอคอยรูปทรงแหลมอยู่ข้างบน ทำให้ตัวอาคารมีรูปร่างสูงระหงขึ้นสู่เพดาน ซุ้มประตู หน้าต่าง ช่องลม มีส่วนโค้งแปลกกว่าศิลปะแบบใด ๆ

4 จิตรกรรม สมัยกอธิคมีพื้นที่เขียนภาพบนฝาผนังน้อยลง เพราะสถาปัตยกรรมมีช่องเปิดมาก ดังนั้นจึงมักเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีบานหน้าต่าง สำหรับการเขียนภาพในหนังสือเขียน มักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะอง ในชุดเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พลิ้ว และโค้งไหวอย่างอ่อนช้อย

5

6

7 ประติมากรรม ประติมากรรมขนาดใหญ่พัฒนาขึ้นมากในศิลปะแบบกอธิก จากเดิมแบบโรมันเนสก์ซึ่งดูตัวตรง แข็งกระด้าง ระยะต่อมามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น รูปพระคริสต์ พระแม่มาเรีย แสดงความอ่อนโยน สง่างามน่านับถือ

8

9

10

11

12

13 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มีรูปร่างสูง หากมองด้านหน้าจะมองเห็นหน้ากว้างแคบๆ รู้สึกเหมือนมีเส้นแนวตั้งหรือแนวดิ่งเด่นชัดกว่าแนวนอน โดยเฉพาะการทํายอดแหลมชะลูดบนหลังคาทําให้อาคารดูสูงสง่ายิ่งขึ้น

14

15

16 สถาปัตยกรรม แผนผังทําเป็นรูปไม้กางเขนแบบลาตินเช่นกัน โครงสร้างหลังคามักทําเพดานโค้งแบบสันแหลม ทําซุ้มประตูหน้าต่างแบบอาร์คโค้งแหลม (Pointed Arch)

17

18

19

20

21 สถาปัตยกรรม เนื่องจากเป็นอาคารสูงชะลูด จึงลดเนื้อที่ของกําแพงเบื้องบนลง โดยการเจาะเป็นช่องแล้วนํากระจกมากั้นแทนการใช้กระจกนอกจากทําให้ผนังเบาขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับภายในมากขึ้น

22

23

24 สถาปัตยกรรม ขณะเดียวกันกระจกเหล่านั้นใส่สีสันทําเป็นลวดลายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปพระคริสต์หรือพระแม่ ทําให้เกิดสุนทรียภาพและน่าศรัทธาอย่างมาก

25

26

27 สถาปัตยกรรม นอกจากนี้การสร้างความมั่นคงของอาคาร ยังนิยมทําเสาคํ้ายัน (Flying Buttress) ไว้ภายนอก

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt สมัยกลาง (EARLY MEDIVAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google