งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Audit and Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Audit and Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Audit and Analysis
Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis

2 Knowledge Analysis How we can define the exact problem and its roots.
consulting : production of service based on knowledge software : production of information based on knowledge commodity production : physical goods publishing : service Chapter 9 KMS

3 8 Stages of Knowledge Growth
Compare how your company ranks along this scale. Pure art In expert’s head Keep repeating process. TK EK Chapter 9 KMS

4 Ranking Characteristics of Knowledge Work and Processes
Chapter 9 KMS

5 8 States of Knowledge Growth
Making Coffee Total Ignorance Pure Art Awareness Chapter 9 KMS

6 8 States of Knowledge Growth
Measure เช่น การตัดสินคดีต่างๆ Control of the mean Chapter 9 KMS

7 8 States of Knowledge Growth
process capability process character-ization Chapter 9 KMS

8 8 States of Knowledge Growth
know why เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี complete knowledge Chapter 9 KMS

9 Knowledge Analysis ART SCIENCE TK EK
Most companies are at stage 2 or 3. Chapter 9 KMS

10 8 States of Knowledge Growth
Example : Making Coffee stage 1. Total Ignorance : ไม่ทราบว่ารสชาติกาแฟ อร่อย หรือ ไม่อร่อย อย่างไร stage 2. You can tell good from bad. stage 3. You have created a list of variables : สามารถบอกได้ว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้รสชาติของกาแฟอร่อย เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความขม ปริมาณของกาแฟ ขนาดในการบดกาแฟ You can determine the significant of variables ขมไป, จืดไป, เข้มข้นไป, ใช้ผงกาแฟบดเก่า : กาแฟไม่อร่อย เมล็ดกาแฟบดนานน้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟไม่อร่อย อุณหภูมิน้ำร้อน 80 –100 องศา : กาแฟอร่อย เมล็ดกาแฟบดนานน้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟอร่อย Chapter 9 KMS

11 Knowledge Analysis stage 4. You can now measure the variables.
น้ำหนักของกาแฟที่ใช้ชง ปริมาณน้ำ อุณหภูมิที่แน่นอนขณะชง อุณหภูมิกาแฟขณะบริการลูกค้า ช่วงเวลาในการบดผงกาแฟและชงกาแฟ stage 5. Repeatable Methodology or Recipe typically considered good coffee stage 6. Repeatable Methodology + Localized Adaptability Columbia coffee, Italian supreme, Starbucks house brand Chapter 9 KMS

12 Knowledge Analysis stage 7. A Formal or Informal Model
0.56* weight of coffee * volume of water = 1.414 specify the approximate relationship between variables stage 8. Perfect Knowledge perfect coffee never had and never know. Chapter 9 KMS

13 Diagnostic Questions to Evaluate Each Unit of Knowledge Analysis
Chapter 9 KMS

14 Knowledge Audit Team Audit team should come from the following functional areas: Corporate strategist : goal setting Senior management : align long term KM vision and business strategy Human resource manager : understand of employee skills Marketer : picture of actual market performance of the firm Information Technologist : bring in knowledge, skill, and expertise technology implementation Knowledge Analyst : integrate input to the audit team for knowledge assets Chapter 9 KMS

15 Knowledge Audit and Analysis Process
1 มี 4 ขั้นตอน 2 3 internal benchmarking 4 Chapter 9 KMS

16 The Knowledge Audit Process
ขั้นตอน ที่ 1 1 Chapter 9 KMS

17 The Ideal State in Knowledge Audit
ขั้นตอน ที่ 2 2 Chapter 9 KMS

18 Optimum benchmark values
ขั้นตอน ที่ 2 Chapter 9 KMS

19 Measuring Knowledge Assets
ขั้นตอน ที่ 2 Chapter 9 KMS

20 Selecting the audit method
ขั้นตอน ที่ 3 3 Chapter 9 KMS

21 Selecting the audit method
ขั้นตอน ที่ 3 intangible asset employee know how reputation organization culture Chapter 9 KMS

22 Selecting the audit method
Chapter 9 KMS

23 Selecting the audit method
Chapter 9 KMS

24 Selecting the audit method
Chapter 9 KMS

25 Selecting the audit method
Chapter 9 KMS

26 Selecting the audit method
Chapter 9 KMS

27 Document Knowledge Asset
ขั้นตอน ที่ 4 4 Chapter 9 KMS

28 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets
ขั้นตอน ที่ 4 Chapter 9 KMS

29 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets
ขั้นตอน ที่ 4 Chapter 9 KMS

30 Determining the strategic K-spot
Best case for KM EK TK Most company Chapter 9 KMS

31 The end.


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Audit and Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google