งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลผู้ป่วย On Skin Traction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลผู้ป่วย On Skin Traction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลผู้ป่วย On Skin Traction
ชนัณชิดา ช่วยชูตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน

2 Traction การใช้แรงในทิศทางตรงกันข้าม ดึงกระดูกที่หักให้อยู่นิ่ง เป็นการ รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด ในกรณีที่ ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้

3 วัตถุประสงค์ในการ Tracrtion
Immobilization Reduction Relieve Pain Prevent and Correct Deformity

4 ข้อบ่งชี้ในการดึง Traction
Unstable Fracture Dislocation ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ท่างร่างกายที่ทำให้ไม่ สามารถผ่าตัดได้

5 หลักการดึง Traction Counter Traction ดึงในทิศทางตรงกันข้าม
ยกปลายเตียงหรือหัวเตียง 1 นิ้วต่อ น้ำหนัก 1 ปอนด์ (2.2 ปอนด์=1กิโลกรัม)

6 Non Friction ไม่มีแรงเสียดทาน

7 แนวแรงดึงต้องไม่แตะหรือพิงขอบเตียง น้ำหนักลอยอิสระ

8 Contineous Traction ดึงอย่างต่อเนื่อง Line of Pull แนวการดึงต้องผ่านกระดูกที่หัก เชือกตึง

9 Position (Correct body alignment)
แนวลำตัวอยู่กลางเตียง ลำตัวไม่บิด เบี้ยว พิงหรือติดข้างเตียง

10 ชนิดของ Traction Skin Traction Skeletal Traction

11 Skin Traction เป็นการดึงที่ผิวหนังโดยใช้แถบพลาส- เตอร์เหนียว (Adhesive tape) น้ำหนัก ดึงถ่วง 2-5 กิโลกรัม

12 Simple Skin Traction of The Forearm

13 Double Skin Traction

14 Dunlop’s Traction

15 Buck’s Extention Traction

16 Russell’s Traction

17

18 Bryant’s Traction

19

20

21 ข้อบ่งชี้ในการดึง Skin Traction
กระดูกที่หักเป็นกระดูกระยางค์ขนาด เล็กไม่ต้องใช้แรงดึงมาก Immobilize ให้อวัยวะส่วนที่บาดเจ็บ ได้พักอยู่นิ่ง ๆ เพื่อลดอาการปวดหรือ ก่อนผ่าตัด

22 ข้อดี-ข้อเสีย ข้อดี หลีกเลี่ยงการใส่แท่งโลหะเข้าไปในกระดูกซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อได้ ข้อเสีย ทำให้เกิดเกิดการระคาเคืองที่ผิวหนัง เกิดแผลถลอกและผื่นคันได้

23 ข้อห้ามในการทำ Skin Traction
Abrasion wound Lacerated wound Impairment of blood circulation กระดูกหักแบบเกยกันมาก ๆ Dermatitis Compartment Syndrome

24 ข้อควรระวัง ไม่ติดแถบพลาสเตอร์ผ่านปุ่มกระดูกนูน
ไม่ติดแถบพลาสเตอร์รอบแขน ขา ไม่ควรพัน Elastic bandage รัดแน่น ควรพันตั้งแต่ ปลายเท้าขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของแถบพลาสเตอร์ ไม่ควรพันทับส่วนต้นของกระดูก fibula ให้พันต่ำ กว่า head of fibula 5 เซ็นติเมตร

25

26 วิธีการผูกเงื่อนในการดึงถ่วงน้ำหนักแบบ Slip knot

27 ผูกเงื่อนแล้วพันปลายเชือกด้วยเทปเหนียว

28 การพยาบาลก่อน On Skin Traction
ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย เตรียมอุปกรณ์ เตรียมผิวหนัง

29

30

31 ภาวะแทรกซ้อน Pressure sore Compartment Syndrome กดประสาท Peroneal
Delayuion or Nonuion เกิดแผลบริเวณผิวหนังจากแพ้เทปเหนียว ภาวะแทรกซ้อนจากการถูกจำกัดการ เคลื่อนไหว

32 การพยาบาลหลัง On Skin Traction
1. Patient position 2. Back care 3. Exercise 4. Prevent pressure sore 5. Nutrition : high protien - vitamin C -high calcium - fiber 6. Hydration 7. Complications 8. Alignment of traction

33 อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกรยางค์ล่างหักแบบใหม่ ผลงานของคุณมานี หาทรัพย์และคณะ จากร.พ.สงขลานครินทร์

34 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูก

35 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลผู้ป่วย On Skin Traction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google