งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Morning talk with executive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Morning talk with executive"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Morning talk with executive
ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ประเด็นนำเสนอ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA Re – accreditation ครั้งที่ 5 ศูนย์คุณภาพ

2

3 Re-Accreditation Timeline
พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 2 มี.ค.60

4 เตรียมรับ Re-accredit 5th
กิจกรรม 9 ตค58 8 พย58 7 ธค58 6 มค59 5 กพ59 4 มีค59 3 เมย59 2 พค59 1 มิย59 1.ทบทวน Part IV (ผลลัพธ์ 7 ด้าน) / 2.ประชุมชี้แจงทีมนำแต่ละด้านในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ผลลัพธ์ 3. ประชุมทีม IT ออกแบบโปรแกรม KPI online 4. ประสาน FA 5.แต่ละหน่วยงานส่งแบบประเมินตนเอง 6.ทีมนำเฉพาะด้านนำเสนอความก้าวหน้า 7.เขียน Hospital profile+SAR 8.ทบทวน Hospital profile+SAR นำเสนอกกบ./FA (ปรับปรุงแก้ไข) 9.ส่งแบบประเมินตนเองให้สรพ.

5 ลำดับ PCT Clinical tracer 1 ENT -deep neck infection -มะเร็งหู คอ จมูก 2 EYE -การดูแลผู้ป่วย ต้อกระจก -เบาหวานเข้าจอตา 3 MED -cancer เคมีบำบัด -CKD ON CAPD -HIV -sepsis -STEMI -stroke -การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ( Respiratory Failure)

6 ลำดับ PCT Clinical tracer 4 OB-GYN -Birth Asphyxia -CA cervix -Ectopic Pregnancy -LBW -PPH -Preterm Pregnancy -Teenage pregnancy 5 ORTHO -Fx HIP -Open Fx -TKA 6 ทันตกรรม -เด็กปฐมวัย -รากฟันเทียม

7 ลำดับ PCT Clinical tracer 7 PED -Congenital heart disease -HIVเด็ก -Leukemia -Severe pneumonia -Steroid resistant nephrotic syndrome -Thalassemia -การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบาก (RDS) -การดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม -การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก 8 เวชกรรมสังคม -TB -การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังติดบุหรี่ -การดูแลผู้ป่วยวัณโรค

8 ลำดับ PCT Clinical tracer 9 SURG -CA Breast -Haemorrhagic_Stroke -Intussuseption -Multiple Injury -PCNL -มะเร็งลำไส้และทวารหนัก 10 TRAUMA 11 OR

9

10

11 www.thip2.com Username: donruedee10674 Password: uisneX9F
กรอกข้อมูลตัวชี้วัด Username: donruedee10674 Password: uisneX9F ดูผลการวิเคราะห์/ข้อมูลเปรียบเทียบ Username: suthat10674 Password: chiangrai

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt Morning talk with executive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google