งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Integrated Manufacturing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Integrated Manufacturing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Integrated Manufacturing

2 Outline 1. Introduction to CNC machine
2. Component and Function of CNC 3. Coordinate System

3 1.Introduction to CNC machine
CNC = Computerized Numerical Control

4 History and Development of Technology
Conventional M/C NC M/C (1948 US Air force, MIT 21 months ) 1997  1st commercial NC m/c “CINCINNATIC HYDROTEL VERTICAL-SPINDLE MACHINE “ CNC M/C

5 History and Development of Technology

6 Conventional vs. CNC machine
Machine Structure The CNC machine tools are basically built in the same way as conventional machine tools. The difference lies in the fact that the machine components relevant for turning and milling processes are controlled by computers.

7 Conventional vs. CNC machine
Function

8 Conventional vs. CNC machine

9 Conventional vs. CNC machine
Conventional machine  eyes, hands, brain, skill CNC machine Program Control unit Motor Motion Measuring & Reflection Unit No skill is required for operating CNC m/c .

10 Conventional machine CNC machine

11 Difference between Conventional M/C & CNC M/C
Item Conventional machine CNC machine 1. Movement Acme screw Ball screw 2. Feed manual motor 3.measurement Linear scale

12 Advantages of CNC Flexible, high accuracy Short production time
Complex shapes Short setting time No skill requirement Short inspection time/ high quality product Low cost

13 Disadvantages of CNC High machine cost Complicated maintenance
Skill & training are required for programming and maintenance. Parts are imported from aboard. High tooling cost Temperature, humidity & dust must be controlled.

14 Why CNC? HUMAN  LIMITATION

15 2. Component and Function of CNC
Feed drive Measuring system  Direct / Indirect Work spindle  hydraulic Cooling system  reduce heat Tool turret

16 Feed drive

17 Measuring System

18 Tool change facilities

19 3. Coordinate System 3.1 CNC Axes

20 Axes on a CNC lathe

21 Axes on a CNC milling machine

22 Zero and reference points on CNC

23 Zero Point of machine on a CNC lathe

24 Machine Zero Point and Work part zero point on CNC milling machine

25 3.2 Two types of dimensioning in NC programming
Absolute dimensioning (G90)-พิกัดสัมบูรณ์ Incremental dimensioning(G91)-พิกัดต่อเนื่อง

26 Exercise 1

27 หาพิกัดของงาน X Y P0 X0 Y0 P0-P1 X-20 Y-20 P0-P2 X12 P1-P2 X32 P0-P3
G90 Absolute X Y G91 Increment P0 X0 Y0 P0-P1 X-20 Y-20 P0-P2 X12 P1-P2 X32 P0-P3 X20 Y-12 P2-P3 X8 Y8 P0-P4 Y14 P3-P4 Y26 P0-P5 Y20 P4-P5 X-8 Y6 P0-P6 P5-P6 X-32

28 Exercise 2

29 Basics of coordinate point calculations

30

31 Exercise 3

32 Exercise 4 กำหนดจุดศูนย์ของชิ้นงานอยู่ที่กึ่งกลางงาน

33 การบ้าน หาพิกัดแบบสัมบูรณ์และแบบต่อเนื่องของรูปใน Exercise2
ตอบคำถามจากข้อสอบย่อย Quiz1 หมายเหตุ ทุกข้อให้เขียนหรือคัดลอกแบบงานมาด้วย แต่ให้เขียนตอบด้วยลายมือตนเอง (ห้ามพิมพ์) สัปดาห์หน้า เตรียมสอบการอ่านค่าจากเวอร์เนียร์


ดาวน์โหลด ppt Computer Integrated Manufacturing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google