งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1

2 Outline  Introduction  Material of Product  Marketing  Material of Die  Product design  Sizing design  Die design  Calculation  Result and Discussion  Conclusion  Reference 2

3 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 3 http://www.kjplaza.com http://www.siambig.com/ http://www.qiwireless.com/ Introduction

4 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 4 Product : mobile holder Function : To hold the mobile Advantage : Light, Low cost, good appearance, Recycle Constraint : thickness,brittle Free variable : choice of material PS Material of Product

5 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 5 Properties of material PS (STYRON 6 685D) PropertiesPS Yield Tensile Strength 55 MPa Flexural Modulus 3,241 MPa Ultimate Tensile Strength 55 MPa Flexural Strength 110 MPa Notched Izod @ 23˚C 32 J/m Cost 65 Bath/kg Material of Product file:///C:/Users/pc/Downloads/PS%20685 D_Spec%20(1)%20(1).pdf

6 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 6 Material of Die Properties of material Steel https://word.office.live.com/wv/

7 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 7 Product design

8 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 8 Product design

9 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology Marketing 9 อัตราการผลิต : 14 ชิ้น / นาที, 147840 ชิ้น / เดือน ราคาขายต่อชิ้น 50 บาท / ชิ้น 1 เดือนขายได้ 7392000 บาท กำไรคิดเป็นเปอร์เซ็น : 1457.044731 %

10 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 10 Sizing Design

11 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 11 Processing of Sizing 1. ตัดแผ่นอะคริลิคด้วยเลื่อย สายพานแนวตั้ง 2. ปรับลบมุมผิวชิ้นงานโดย เครื่องขัดกระดาษทรายเพื่อจะ เอาไปปรับขนาดด้วยเครื่อง milling

12 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 12 Processing of Sizing 3.. ปรับชิ้นงานให้ได้ขนาดด้วย เครื่อง milling

13 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 13 Processing of Sizing 4. ตัดส่วนฐานตั้งแผ่น ทองเหลือง ( ส่วนล่าง ) โดยการเจาะรูแล้วเฉื่อนส่วนไม่ จำเป็นออก 5. ตัดส่วนฐานตั้งแผ่น ทองเหลือง ( ส่วนบน ) โดยการ เจาะรูแล้วเฉื่อนส่วนไม่จำเป็น ออก

14 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 14 Processing of Sizing 6. ทำการเจาะรูส่วนฐานตั้งแผ่นทองเหลืองทั้ง แผ่นบน และแผ่นล่างเพื่อขันสกรู

15 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 15 Processing of Sizing 7. ดัดแผ่น ทองเหลือง

16 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 16 8. ทากาวซิลิโคนเผื่อกันการ รั่วซึมของน้ำ ก่อนทำการขัน สกรูยึดแผ่นตั้งแผ่น ทองเหลืองกับฐาน 9. นำแผ่นทองเหลืองมา ประกบที่ฐานต้องมันใจว่า แผ่นทองเหลืองที่ดัดแล้ว สามารถใส่เข้ากับฐานตั้งได้ อย่างพอดี Processing of Sizing

17 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 17 Processing of Sizing 10. เจาะรูข้อต่อให้น้ำไหล เข้า - ออก

18 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 18 11.. ทากาว epoxy เพื่อประสานแผ่น ทองเหลืองเข้ากับฐานตั้ง Processing of Sizing

19 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 19 Processing of Sizing 12. ใช้ C clamp ช่วยยึดระหว่างรอกาวแห้ง

20 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 20 Die design  Step Die

21 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 21 Die design

22 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 22 Processing of Die 1. ตัดเหล็กจากก้อนใหญ่ให้ได้ 3 ชิ้น

23 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 23 Processing of Die 2. ปรับขนาดชิ้นงานด้วยเครื่อง milling 3. วัดขนาดของเพลทอ้างอิงด้วย เครื่อง cmm

24 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 24 Processing of Die 4. นำขนาดที่วัดได้ไปเขียนแบบ ใน Solidwork 5. นำแบบที่ได้ไปให้พี่คมสัน เพื่อเขียนโปรมแกรมสำหรับ เครื่อง CNC milling

25 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 25 Processing of Die 5. ทำการกลึงชิ้นงานให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการด้วย เครื่อง CNC milliing

26 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 26 Processing of Die 6. นำเพลทที่ 3 ไปทำให้ได้รูป ตามที่ต้องการ ด้วยเครื่อง wire cutting

27 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 27 Processing of Die 7. กลึง Insert ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการด้วย เครื่อง CNC milling

28 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 28 Processing of Die 8. นำชิ้นงานกระกอบเข้า ด้วยกัน

29 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 29 Calculation หาค่า B และ ค่า H A = BH…………………………….( 1) U=2B+2H…………………… ….…(2) แก้สมการ โดยแทนค่า B=A/H ลง ในสมการที่ (2) จะได้ U=2(A/H)+2H H=(2A+2H 2 )/U……………… …….(3) แก้สมการที่ 3 โดยวิธี Fix point จัดรูปสมการ จากสมการ

30 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 30 Calculation ตารางที่ 1 แสดงการแก้สมการโดยวิธี Fix point U1= 346.00 mmA1= 846.00 mm 2 จะได้ค่า H=5 mm แทนลงในสมการที่ 1 B = A/H = 846.00 mm 2 / 5 mm ดังนั้น B = 167.96 mm รอบ (i) H i = (2A+2H 2 i-1 ) / U 1 Start, i=1, H 0 =1; H 1 =4.9 2H 1 =5H 2 =5 3 H 3 =5 4 H 4 =5 5 H 5 =5

31 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 31 Die conductances ( K’) จากสมการ Non-newtonian Calculation Rectangular slit ช่วง Die land ; L = 50 mm, B = 167.96 mm, H=5 mm, m=3.45

32 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 32 Calculation

33 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 33 Screw speed (N,rpm) D=40 mm, h= 3 mm, θ=17.6°, L= 1000 mm, Qoptimum = 10000.00 mm 3 /sec Calculation A = 6832.49 mm 3

34 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 34 Calculation จาก C = 0.03 mm 3

35 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 35 Calculation จากสมการ ดังนั้น

36 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 36 Calculation

37 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 37 Calculation หาค่า Viscosity (Pa.sec) เมื่อ n = 0.29, ที่ shear rate = 1000 s-1, ความหนืด =10 Pa.sec จาก ดังนั้น

38 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 38 Calculation จาก

39 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 39 หาค่า Pressure ที่ Die (∆P,Pa)-representative Calculation เมื่อ L = 50 mm, B = 167.96 mm, H=5 mm จาก

40 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 40 Calculation แต่เนื่อง ดังนั้น k= 34.76 mm 3 จากสมการ ดังนั้น

41 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 41 Calculation หาค่า Die head Pressure (∆P,Pa) จากสมการ

42 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 42 Result and Discussion สาเหตุ : ศูนย์ของ เครื่องจักรไม่ตรง ปัญหา : ขนาดของช่องทางการ ไหลใหญ่กว่าปกติ  Die

43 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 43 Result and Discussion ปัญหาที่พบ : ขนาดของเพลทที่ 2 มีความสูง มากกว่าเพลทอื่น สาเหตุ : ในขั้นตอนการปรับขนาดไม่ดี มีความ ผิดพลาดในขั้นตอนการวัด  Die

44 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 44 Result and Discussion ปัญหาพบ : ไม่มีรูสำหรับเสียบ thermo couple สาเหตุ : ไม่ได้คำนึงถึงในการ ออกแบบ  Die

45 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 45 Result and Discussion 1. ปัญหา : เกิดจากการออกแบบ สาเหตุ : เกิดจากรูปที่ออกแบบมาไม่ สามารถขึ้นรูปได้ 2. ปัญหา : การประสานระหว่างอะคลิลิค กับทองเหลือง สาเหตุ : เกิดจากการผสม Hardner น้อยเกินไป 3. ปัญหา : การดัดแผ่นทองเหลือองได้ขนาดไม่ ตรงตามที่ที่เราออกแบบ สาเหตุ : ไม่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานในการ ดัด  Sizing

46 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 46 Conclusion  ได้หัวอัดรีดและ Sizing ที่ใช้ งานได้

47 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 47 Reference http://www.qiwireless.com/ http://www.kjplaza.com http://www.siambig.com/ file:///C:/Users/pc/Downloads/PS%20685D_Spe c%20(1)%20(1).pdf https://word.office.live.com/wv/


ดาวน์โหลด ppt School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google