งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bone and Soft-tissue Tumors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bone and Soft-tissue Tumors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bone and Soft-tissue Tumors
Piya Kiatisevi, M.D. 3 September 2016 Orthopaedic Oncology Lerdsin Hospital

2 Bone tumors Soft-tissue tumors

3 Bone Tumors Benign Malignant -primary (bone sarcoma)
-secondary (bone metastasis)

4 Soft-tissue Tumors Benign Malignant -primary (soft-tissue sarcoma)

5 Bone Tumors Benign Malignant -primary (bone sarcoma)
-Osteosarcoma, Ewing sarcoma,… -secondary (bone metastasis)

6

7

8 The Main Goal Save live Save limb Save function

9

10 ทำยังไงให้...รอด เร็ว ถูกต้อง ดี

11 ทำยังไงให้...รอดเพิ่มขึ้น ในรพ.รัฐ
ทำยังไงให้คนอยากทำงานเพิ่มขึ้น ในรพ.รัฐ

12

13

14

15 ค่ายอาสาสร้างโรงเรียน

16

17 Kids with osteosarcoma at wards

18 Success is a collection of problems solved.

19


ดาวน์โหลด ppt Bone and Soft-tissue Tumors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google