งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถูกคุมขังในเมืองซีซารียา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถูกคุมขังในเมืองซีซารียา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถูกคุมขังในเมืองซีซารียา
Lesson 12 for September 22, 2018

2 เปาโลถูกคุมขังในเมืองซีซารียาเพื่อความปลอดภัยของเขาเอง เขา อยู่ภายใต้อำนาจของโรมัน
ทุกคนที่ได้สอบสวนเปาเข้าใจว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่ประการใด อย่างไรก็ตามเปาโลต้องอุทธรณ์ไปยังซีซาร์เพื่อให้พวกยิวจับได้ อยู่ต่อหน้าเฟลิกส์. Acts 24. ข้อกล่าวหาและการแก้ข้อกล่าวหา. อยู่ต่อหน้าเฟสทัส. Acts 25:1-12. ประเด็นทางการเมือง. ต่อพระพักตร์อากริปปา. Acts 25:13-26:32. กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิส. คำแถลงของเปาโล. อากริปปาทรงตอบสนอง.

3 ข้อกล่าวหาและการแก้ข้อกล่าวหา
“แต่​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ยอม​รับ​อยู่​เรื่อง​หนึ่ง​ต่อ​หน้า​ท่าน คือ​ข้าพ​เจ้า​รับ​ใช้​พระ​เจ้า​ของ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา​ตาม “ทาง​นั้น” ซึ่ง​พวก​เขา​ว่า​นอก​รีต ข้าพ​เจ้า​เชื่อ​ถือ​ทุก​ถ้อย​คำ​ที่​เขียน​ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​และ​ใน​คัม​ภีร์​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ.” (Acts 24:14) อานาเนียมหาปุโรหิตได้ว่าจ้างทนายความคนหนึ่งชื่อเทอร์ ทูลลัสเพื่อกล่าวหาเปาโลต่อเฟลิกซ์: เปาโลกระตุ้นให้เกิดการจลาจลท่ามกลางพวกยิว [ไม่] เขาเป็นผู้นำของนิกายของชาวนาซาเร็ธ [ใช่] เขาพยายามที่จะดูหมิ่นพระวิหาร [ไม่] เปาโลยอมรับ “ข้อกล่าวหาที่สอง” แม้ว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้ผิด กฎหมายในเวลานั้น เขาอธิบายว่าเขาถูกกล่าวหาเนื่องจาก การประกาศเรื่องการคืนพระชนม์ของพระเยซู เขาพยายามที่ จะมีชีวิตอยู่ในความเมตตาของพระเจ้าและมนุษย์ เฟลิกส์เป็นคนที่มีนิสัยไม่ซื่อสัตย์ เขาตัดสินใจที่จะเลื่อนการ ตัดสินโดยหวังว่าจะได้รับสินบนจากเปาโล

4 ประเด็นทางการเมือง “เฟส​ทัส​อยาก​ได้​ความ​ชอบ​จาก​พวก​ยิว​จึง​ถาม​เปา​โล​ว่า “เจ้า​อยาก​ขึ้น​ไป​ที่​กรุง​เยรู​ซาเล็ม​ให้​ข้า​ชำระ​ความ​นี้​ที่​นั่น​หรือ?’” (Acts 25:9) เฟสทัสมารับตำแหน่งแทนเฟลิกซ์เป็นผู้ว่าราชการแห่งแคว้นยูเดียในปี ค.ศ. 60 ชาวยิวพยายามพาเปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฆ่าเขาระหว่าง การเดินทาง เฟสตัสปฏิเสธคำร้องขอของพวกเขาดังนั้นพวกยิวจึงไปซีซารียาเพื่อจะ ฟ้องร้องต่อเปาโลอีกครั้งในสิ่งต่างๆ "พวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้" การแก้ข้อกล่าวหาของเปาโลพูดอย่างเรียบง่าย: "ข้าพเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​อะไร​ ที่​ผิด​ต่อ​กฎ​หมาย​ของ​พวก​ยิว หรือ​ต่อ​พระ​วิ​หาร หรือ​ต่อ​ซี​ซาร์" (กิจการ 25: 8) เฟสตัสเสนอการตัดสินแบบยิว ให้แก่เปาโล นี่คือการกระทำทาง การเมืองเพื่อเอาใจชาวยิว เปาโลอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของ โรมัน: ซีซาร์ (นีโร!)

5 กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิส
“วัน​รุ่ง​ขึ้น​อา​กริป​ปา​กับ​เบอร์​นิส​เสด็จ​มา​ด้วย​ความ​โอ่​อ่า​ตระ​การ​ตา และ​เข้า​ไป​ประทับ​ใน​ห้อง​พิ​จาร​ณา​พร้อม​กับ​พวก​นาย​พัน​และ​คน​สำ​คัญๆ ทั้ง​หลาย​ใน​เมือง​นั้น แล้ว​เฟส​ทัส​จึง​สั่ง​ให้​พา​เปา​โล​เข้า​มา.” (Acts 25:23) ความเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นความบ้าคลั่ง สำหรับเฟสทัส แต่ไม่ใช่ความผิดทางอาญา ข้อกล่าวหาอะไรที่จะ ทูลต่อนีโรถึงความผิดของเปาโล? กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสมาถึงเขาและเฟสทัสขอ คำแนะนำจากพวกเขา พวกเขามาพร้อมพิธีอันเอิกเกริก ปกปิดความยุ่งยากใจ ระหว่าง ครอบครัวของพวกเขาและพระเยซู ปู่ของเขาพยายามที่จะฆ่าทารกพระเยซู ลุงของเขาได้ฆ่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาและ ได้ตัดสินพระเยซู บิดาของเขาได้ฆ่าอัครสาวกยากอบ

6 คำแถลงของเปาโล “ข้า​แต่​กษัตริย์​อา​กริป​ปา ข้า​พระ​บาท​ถือ​ว่า​ตัว​เอง​มี​โอ​กาส​ดี​ยิ่ง​ที่​ได้​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ฝ่า​พระ​บาท​ใน​วัน​นี้ เพื่อ​แก้​ข้อ​กล่าว​หา​ทั้ง​หมด​ของ​พวก​ยิว.” (Acts 26:2) เปาโลรู้ว่าอากริปปาเข้าใจคำพูดของตนเพราะเขาเป็น คนยิวและรู้จักประวัติของพระเยซู คำแถลงของเปาโลมากกว่าการแก้ข้อกล่าวหา เป็นทั้ง พยานหลักฐานและการเรียกร้อง เขาบอกเล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับการเป็นคนฟาริสี กระตือรือร้นที่ข่มเหงคริสตจักรคริสเตียน (ข้อ. 4-11) เขากล่าวถึงการกลับใจของเขาและพันธกิจที่พระเยซูตรัสสั่ง ให้เขาทำตาม (ข้อ 12-18) เขาปฏิเสธว่าเขาได้ฉีกกฎหมายของชาวยิวต่างๆ และเขาได้พูดถึงพระเมสสิยาห์ (ข้อ 19-23)

7 อากริปปาตอบสนอง เฟสตัสขัดจังหวะเปาโล จากนั้นเปาโลก็ได้ พยายามชักชวนอากริปปา เปาโลไม่ได้กังวลว่าจะได้รับการปล่อยตัว จากโซ่ตรวนของเขาหรือไม่ เขาต้องการที่ จะปล่อยผู้ที่รับฟังเขาออกจากโซ่ตรวนแห่ง บาป การประกาศที่กระตือรือร้นของเปาโลยิ่ง กว่าการห่วงความปลอดภัยของตนเอง ความยะโส? ความทะนง? ความกลัวที่จะ สูญเสียตำแหน่ง? เกือบได้รับความรอด! ... แต่ต้องพินาศ อย่าให้อะไรหยุดยั้งการมอบถวายชีวิตของ คุณให้กับพระเยซู “‘ข้า​แต่​กษัตริย์​อา​กริป​ปา ฝ่า​พระ​บาท​เชื่อ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​หรือ​ไม่? ข้า​พระ​บาท​ทราบ​ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​ทรง​เชื่อ” กษัตริย์​อา​กริป​ปา​จึง​ตรัส​กับ​เปา​โล​ว่า “เจ้า​จะ​ชวน​เรา​เป็น​คริส​เตียน ใน​ช่วง​เวลา​เพียง​สั้นๆ หรือ?.’” (Acts 26:27-28)

8 "มีบทเรียนสำหรับเราในประสบการณ์ของเปาโล เพราะมันแสดง ให้เห็นถึงวิธีการทำงานของพระเจ้า พระเจ้าสามารถนำชัยชนะ ออกจากสิ่งที่ดูเหมือนจะทำให้เราสับสนและพ่ายแพ้ได้ เรากำลัง อยู่ในอันตรายของการลืมพระเจ้า มองสิ่งต่างๆ ที่มองเห็นด้วยตา แทนที่การมองดูด้วยความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น เมื่อเรื่องร้าย หรือ ภัยอันตรายมาถึง เราพร้อมที่จะเรียกพระเจ้าในความเงียบ เฉยหรือโหดร้าย ถ้าพระองค์เห็นสมควรที่จะตัดประโยชน์ของเรา ในบางครั้ง เราโศกเศร้า อย่าหยุดที่คิดว่าพระเจ้าอาจทำงานเพื่อ ประโยชน์อันดีต่อเรา เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าการลงโทษเป็นส่วน หนึ่งของแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และภายใต้ไม้เรียวแห่งความ ทุกข์ยาก ที่คริสเตียนบางครั้งอาจทำอะไรให้พระอาจารย์ได้ มากกว่า เมื่อทำงานด้วยความแข็งขัน " E.G.W. (The Acts of the Apostles, cp. 45, p. 481)


ดาวน์โหลด ppt การถูกคุมขังในเมืองซีซารียา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google