งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นสภ. มารุตต์ ตรีอินทอง รหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นสภ. มารุตต์ ตรีอินทอง รหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นสภ. มารุตต์ ตรีอินทอง รหัส 47210463 มหาวิทยาลัยนเรศวร
PROSTATE CANCER จัดทำโดย นสภ. มารุตต์ ตรีอินทอง รหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 Prostate gland (ต่อมลูกหมาก)
สร้างของเหลวเพื่อ ปกป้องและส่งเสริมการทำงานของสเปิร์ม โดยปกติน้ำอสุจิซึ่งมีประมาณ 3.5 cc จะประกอบด้วยของเหลวจากต่อมลูกหมาก 0.5 cc และจากในลูกอัณฑะ (seminal vesicles) cc ของเหลวที่หลั่งออกมาจากต่อมลูกหมากประกอบด้วยสังกะสี (ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากติดเชื้อโรค), acid phosphatase และ Prostate specific antigen (PSA) PSA เป็น enzyme ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ช่วยทำให้น้ำอสุจิเป็น ของเหลวใส เพื่อสเปิร์มจะได้เคลื่อนไหวว่ายไปได้สะดวก

3 The prostate gland

4 Incidence of Prostate Cancer and Prostate Cancer Deaths, Based on Annual Predictions

5 Risk Factors Associated with Prostate Cancer
Probable risk factors - Age - Race - Genetic Possible risk factors - Environmental - Occupational - Diet - Hormonal

6 ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากปกติ ต่อมลูกหมากโต

7 ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

8

9 Clinical Presentation

10 DIAGNOSIS Digital rectal examination (DRE)
Prostate specific antigen (PSA) Transrectal ultrasonography (TRUS) Prostate biopsy

11 Digital rectal examination (DRE)

12 Prostate specific antigen (PSA)
เป็น glycoprotein ทำหน้าที่ละลายน้ำอสุจิให้ละลายตัว พบทั้งในเซลล์ปกติ, benign prostatic hyperplasia และ prostatic cancer สามารถตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากกว่าการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักได้ถึง 2 เท่า ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากบางรายจะไม่พบค่าของ serum PSA สูงผิดปกติได้

13 Serum PSA in Untreated Patients with Prostatic Cancer
Stage Mean (ng/ml) Percentage above normal A1 A2 B1 B2 C D1 D2 5.1 7.96 5.64 14.25 32.46 51.46 410.00 45 69 75 78 93 97

14 Prostate specific antigen (PSA)
ค่าปกติของ serum PSA - 4 ng/mL (Hybritech) - 2.8 ng/mL (Yang Pros-check) ไม่สามารถแยก BPH ออกจาก Prostate Cancer จนกว่าจะได้ทำ biopsy หรือผ่าตัด simple prostatectomy ออกมา

15 PSA Age-Spacific reference range
Age (year) PSA (ng/ml) 40-49 50-59 60-69 70-79 2.5 3.5 4.5 6.5

16 การใช้ serum PSA ในการติดตามผลการรักษาและเฝ้าระวังโรค
การติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด Radical Prostatectomy โดยทั่วไปค่าระดับของ PSA จะลดลงอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 เดือน หลังผ่าตัด การติดตามผลการรักษาโดยใช้รังสีโดยใช้ค่า PSA นั้นยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากนัก การติดตามผลการรักษาหลังจากการใช้ antiandrogen รักษานั้นค่า PSA จะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าการฉายรังสี โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนหลังการรักษา การเพิ่มของระดับ serum PSA หลังจากการักษาสูงมากกว่า 15 ng/ml จะพบว่ามีค่า Recurrent Bone Metastasis มากกว่า 50%

17

18 Treatment Watchful waiting Surgery and Radiation therapy
Hormonal therapy - Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonists - Antiandrogens - Combined Hormonal Blockade Chemotherapy

19 Hormone Therapy

20 Antiandrogens

21 EVALUATION OF THERAPEUTIC OUTCOMES
tumor size, involved lymph nodes, and tumor markers such as PSA PSA level is checked every 6 months for the first 5 years

22 Thank for attentions


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นสภ. มารุตต์ ตรีอินทอง รหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google