งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XSL เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษามาร์กอัป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XSL เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษามาร์กอัป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XSL เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษามาร์กอัป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 XSL คืออะไร เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลที่อยู่ในเอกสาร XML เป็นเทคนิคมาตรฐานที่เกี่ยวกับเอกสาร XML มีความยืดหยุ่นดีกว่า CSS XSL = Extensible Stylesheet Language

3 มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ ภาษาที่ใช้ในการแปลงเอกสาร XML ไปเป็นเอกสารอื่น ภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงอิลิเมนต์ ในเอกสาร XML ภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร XML ส่วนประกอบของภาษา XSL XSL XSL- FO XPath XSLT

4 XSLT คืออะไร เป็นคำย่อของ Extensible Stylesheet Language Transformations เป็นเทคนิคมาตรฐานที่ W3C สนับสนุนให้ใช้ในการแปลงเอกสาร XML เป็นภาษาสำหรับการแปลงเอกสาร XML ไปเป็นเอกสารอื่น ( หรือเป็นเอกสาร XML แต่เปลี่ยนรูปแบบ )

5 ตัวอย่างของภาษา XSL เนื่องจากไฟล์ค่อนข้างยาว จึงขอแสดงไฟล์ตัวอย่างจริง โดยมีรายชื่อไฟล์และรายละเอียดดังนี้ - cdcatalog.xml ตัวอย่างข้อมูลแคตตาล็อกซีดี - cdcatalog.xsl ตัวอย่างภาษา xsl สำหรับแปลงข้อมูลจากเอกสาร XML ข้างต้นเป็นเอกสาร XHTML - cdcatalog-with-xsl.xml ตัวอย่างเอกสารที่แสดงผลเป็น XHTML ด้วย XSL


ดาวน์โหลด ppt XSL เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษามาร์กอัป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google