งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนด ( DFA )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนด ( DFA )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนด ( DFA )
ตัวอย่างที่ 1. กำหนดให้ภาษา L = { x ɛ {0,1}* | x ลงท้ายด้วย 001 } แนวคิด คือ คำที่อยู่ในภาษานี้ได้แก่ { 001,0001,1001,10001,11001,… } นั่นหมายความว่าข้างหน้าจะเป็น 0,1 อย่างละกี่ตัวก็ได้แต่ต้องมี001ต่อท้าย และคำที่เล็กสุดหรือคำแรกสุด ที่อยู่ในภาษานี้คือ 001 ดังนั้นจะได้ RE = (0+1)*001 จากนั้นก็ทำการแปลง RE เป็น DFA โดยแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนคือ

2 1. (0+1)*

3 นำทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน จะได้

4 DFA ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ตัว 1. Q = { q0,q1,q2,q3 }
2. ∑ = { 0,1 } 3. q0 = { q0 } 4. A = { q3 } 5. δ คือ เซตจำกัดของฟังก์ชันการผ่าน ในการเดินทางของแต่ละ state ต้องเดินให้ครบตามจำนวนสมาชิกที่โจทย์กำหนดมา ซึ่งข้อนี้ คือ 0,1 และเมื่อนำมาเขียนเป็นคำแล้วจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของภาษาด้วย ซึ่งก็คือ x ต้องลงท้ายด้วย 001


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนด ( DFA )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google