งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงใบความเสี่ยง (IR) ใน Hosxp โดยทีมความเสี่ยง โรงพยาบาลควนเนียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงใบความเสี่ยง (IR) ใน Hosxp โดยทีมความเสี่ยง โรงพยาบาลควนเนียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงใบความเสี่ยง (IR) ใน Hosxp โดยทีมความเสี่ยง โรงพยาบาลควนเนียง

2 1. เปิดโปรแกรม Hosxp จากนั้น Login 2. ไปที่เมนู Tools > Tools > Switch menu จะ ได้หน้าตาเมนูอีกแบบ 3. จากนั้นไปที่ ระบบงานอื่น ๆ > Risk Management > รายงานอุบัติการณ์ประจำวัน

3 4. จะเจอหน้าตาเมนูรายงานอุบัติการณ์ดังนี้ 4.1 เมนูรายงาน ประกอบด้วย 1. หน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานที่พบเจอความเสี่ยง 2. วันที่ / เวลา ให้เลือกวันที่ที่พบความเสี่ยง 3. ความรุนแรง ให้เลือกระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง 4. เชื่อมโยงโปรแกรม ให้เลือกโปรแกรมที่เชื่อมโยง 5. เรื่อง ให้ใส่ชื่อเรื่องความเสี่ยง 6. รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดของความเสี่ยงนั้น ๆ จากนั้น เมื่อพิมพ์รายละเอียดเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ตก ลง เพื่อเพิ่มข้อมูล การแก้ไข หากมีการพิมพ์รายละเอียดผิด ผู้ลง ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยเลือกเมนู รายการอุบัติการณ์ ทางซ้ายมือ จากนั้น เลือก รายการที่ต้องการแก้ไขโดยการดับเบิ้ลคลิก จากนั้นแก้ไขแล้วคลิกตกลง

4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 คลิก ตกลง การรายงานความเสี่ยงกับ Hosxp

5 การแก้ไขรายงานความเสี่ยง 1 1 ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไข รายงาน

6 4.2 เมนูการทบทวน หัวหน้างานสามารถทบทวนได้ตาม ขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกเมนู รายการอุบัติการณ์ ทางซ้ายมือ 2. เลือกดูทั้งหมด 3. เลือกรายการความเสี่ยงที่ต้องทบทวนของ หน่วยงานตัวเอง 4. เมื่อได้รายการแล้ว คลิกที่ปุ่มทบทวนอุบัติการณ์ ด้านล่าง 5. จากนั้นจะได้หน้าตาเมนูการทบทวนขึ้นมา 6. จากนั้น เลือกสถานะการทบทวน เป็นทบทวนแล้ว 7. เลือกวันที่ทบทวน 8. เพิ่มรายงานการทบทวน แล้วคลิกตกลง เมื่อทบทวนแล้ว ไอคอนช่องการทบทวนใน หน้ารายการอุบัติการณ์ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

7 การทบทวนรายงานความเสี่ยง 1 1 3 3 2 2 4 4

8 6 6 8 8 7 7 คลิก ตกลง

9 การทบทวนรายงานความเสี่ยง เมื่อทบทวนแล้ว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสี เขียว

10 ขอบคุณค่ะ ทีมความเสี่ยง โรงพยาบาลควนเนียง


ดาวน์โหลด ppt การลงใบความเสี่ยง (IR) ใน Hosxp โดยทีมความเสี่ยง โรงพยาบาลควนเนียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google