งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การระบุมูลค่าความเสี่ยง กรณีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ความเสี่ยงที่ Pr (r<r*) กำหนดโดย α ที่สอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การระบุมูลค่าความเสี่ยง กรณีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ความเสี่ยงที่ Pr (r<r*) กำหนดโดย α ที่สอดคล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi

2 การระบุมูลค่าความเสี่ยง กรณีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ความเสี่ยงที่ Pr (r<r*) กำหนดโดย α ที่สอดคล้อง กับ Zα

3 การระบุมูลค่าความเสี่ยง การลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งมีผลตอบแทนเป็นกระจาย แบบ Normal Distribution ความเสี่ยงที่จะ ขาดทุน แปลว่าในการลงทุน 100 ครั้ง ขาดทุนได้ประมาณ 4 ครั้ง หรือลงทุน 10,000 ครั้ง ขาดทุนได้ประมาณ 436 ครั้ง

4 การระบุมูลค่าความเสี่ยง Ex บริษัทมีสินทรัพย์ A = 100 B. D=50 B. E=50 B. เงื่อนไขนโยบายความเสี่ยง หากลงทุนในโครงการ ลักษณะนี้ 200 ครั้ง ไม่ควรขาดทุนเกิน 5 ครั้งโดยที่ คำถาม ความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทนี้ต้องล้มละลายจะ มีโอกาสเท่าไหร่

5 การระบุมูลค่าความเสี่ยง จากโจทย์ หมายความว่า บริษัทมีโอกาสที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว ประมาณ 5 ครั้ง ถ้าลงทุนในลักษณะโครงการนี้ 100 ครั้ง ประมาณ 10 ครั้ง ถ้าลงทุนในลักษณะโครงการนี้ 200 ครั้ง ประมาณ 516 ครั้ง ถ้าลงทุนในลักษณะโครงการนี้ 10,00 ครั้ง 11 5 36.60 50

6 การระบุมูลค่าความเสี่ยง ในการกำหนดนโยบายความเสี่ยง แทนที่จะ กำหนดเป็น r* อาจจะกำหนดเป็น α หรือ Pb และหาว่า r* มีค่า เท่าไหร่ แทนที่จะหาว่าระดับผลตอบแทนที่จะเกิดหายนะ ขึ้น มีค่าเท่าไร

7 การระบุมูลค่าความเสี่ยง Ex ตามตัวอย่างข้างต้น หากกำหนดระดับความน่าจะเป็น Pb = α = 0.025 ระดับความหายนะ R* α.025 = ??? อภิปรายได้ว่า - หากนโยบายกำหนดให้ขาดทุน 5 ครั้ง ทุกการลงทุน 200 ครั้งแล้ว ระดับผลตอบแทนจะต่ำกว่า 50 บ. และทำให้บริษัท ล้มละลายได้ - หรือ บริษัทมีความเสียงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

8 Value at Risk (VaR) มูลค่าความเสี่ยง (VaR) เป็นระดับของผลขาดทุนสูงสุด R L ที่ สอดคล้องกับความน่าจะเป็น α ที่ผู้ลงทุนระบุ เช่น มีเงินลงทุน 500 บาท สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี มูลค่าความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับ α =.01 เท่ากับเท่าไร ดังนั้น การลงทุน 500 บ. นี้อาจจะได้กำไรสูงสุดถึง 100 บ.(20%) แต่มีโอกาสขาดทุนสูงสุดได้ถึง 98.05 บ.

9 DEAR Daily Earnings at Risk estimated potential loss of a portfolio's value over a one-day period as a result of adverse moves in market conditions DEAR is comprised of (a) the dollar value of the position, (b) the price sensitivity of the assets to changes in the risk factor, and (c) the adverse move in the yield.


ดาวน์โหลด ppt Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การระบุมูลค่าความเสี่ยง กรณีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ความเสี่ยงที่ Pr (r<r*) กำหนดโดย α ที่สอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google