งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารการเรียนการสอน บนเครือข่าย:LMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารการเรียนการสอน บนเครือข่าย:LMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารการเรียนการสอน บนเครือข่าย:LMS
Student Online Learning Terminal Services Edutrainment Database Resource Tool Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

2 องค์ประกอบของ LMS (เนคเทค : 2545)
1.ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 2.ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)

3 ข้อดีของ Moodle เป็นระบบบริหารจัดการรายวิชาที่ แบ่งผู้ใช้ 3 สถานะคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูและระบบ สามารถใช้ภาษาไทย ได้และเปลี่ยนเป็นภาษาต่างๆ ได้ทันที สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และรายวิชา สามารถติดตามผู้เรียน และตรวจสอบการใช้งานได้ทุกครั้งที่ใช้ และแสดงผลเป็นกราฟได้ มีส่วนบริหารจัดการเนื้อหาได้ และเลือกใช้ตามต้องการได้ และสามารถพัฒนาเองได้ ได้มาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Module) สามารถ เลือกใช้ระบบติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ สื่อต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที่ Word Powerpoint avi wmv flash pdf ใช้ทรัพยากร เครือข่ายต่ำ แก้ไขได้ง่าย เครื่องไม่ต้องมีโปรแกรมสร้างเว็บ ใช้ร่วมกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดี เป็นซอฟต์แวร์เสรี (Open Source) มีกลุ่มร่วมกันพัฒนาตลอด และฟรี

4 ข้อจำกัดของ Moodle เป็นตัวอักษร ทำให้ไม่สวยงาม
เป็นระบบ database ทำให้ไม่มีข้อมูลอยู่ อาจล่มได้หากไม่ได้ สำรองข้อมูลไว้ สื่อไม่ได้อยู่ในเว็บ ทำให้แก้ไข ทำได้ยาก

5 ตัวอย่างเว็บไซต์ การทำงานของระบบ LMS Database : Login data
Student Terminal Services Teacher & Admin Student Student Database : Login data Content : Multimedia Service : Communication Tool

6 การทำงานของระบบ LMS Database Service Content Database : Login data
Student Teacher & Admin Database Service Student Content Student Database : Login data Content : Multimedia Service : Communication Tool

7

8 การบริหารจัดการผู้เรียน

9 กราฟแสดงการใช้งานของผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารการเรียนการสอน บนเครือข่าย:LMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google