งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ

3 MDI เป็นการออกแบบโปรแกรม ให้สามารถแสดงสารสนเทศ ของ งานที่กำลังทำอยู่ได้มากกว่าหนึ่ง งาน ทำให้เกิดความสะดวกในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างงานได้ ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่งานใน ลักศณะนี้คือ โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรม เพาเวอร์พอยต์ เป็นต้น

4 โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด

5 เอกสารหลายรูปแบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มแม่ (Parent Form) ในหนึ่งโปรแกรมจะมี แบบฟอร์มนี้เพียงแบบเดียว โดย ปกติ จะเป็นที่พักของ แบบฟอร์มลูกจะไม่มีการนำวัตถุ ควบคุมใด ๆ มาวางลง คงมีได้ เฉพาะเมนูเท่านั้น แบบฟอร์มลูก (Child Form ) มี ได้ตั้งแต่ 1 แบบฟอร์ม ขึ้นไป เป็นที่วางวัตถุควบคุม ต่าง ๆ และอาจมีเมนูของ ตัวเองก็ได้

6 ชื่อ แบบฟอร์ม แม่ ชื่อบบ ฟอร์มลูก เมนู แบบฟอร์มแม่

7 ขั้นตอนการสร้าง MDI

8 ดับเบิลคลิก

9 ขั้นตอนการเพิ่มแบบฟอร์มแม่ และแบบฟอร์มลูก

10

11

12 แบบฟอร์ม ลูกทุกฟอร์ม ต้องกำหนด คุณสมบัติ MDIChild ให้เป็น True

13 กำหนดขนาดและ ตำแหน่งของ MDIForm1 พร้อม กับสั่งให้แบบฟอร์ม ลูกปรากฎตัว

14 ก่อนสั่ง Run โปรแกรมครั้ง แรก ต้องสั่งให้เริ่มทำงานที่ MDIForm1 ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

15 คลิกเมนู Project แล้วคลิก Project Properties…. คลิกหัวลูกศร แล้วคลิก MDIForm1 คลิก OK

16 Run โปรแกรม

17 การสร้างเมนูให้แบบฟอร์ม แม่

18 คลิกเมนู Tools และ Menu Editor

19 Caption สำหรับตั้ง ชื่อเมนู ชื่อนี้จะปรากฎ ตรงแถบเมนู ถ้า ต้องการกดแป้นอักษร ตัวหนึ่งใดของชื่อแทน การคลิกชื่อ ให้ใส่ & หน้าอักษรตัวนั้น Name ชื่อเมนูที่จะ นำไปใช้ในการเขียน โปรแกรม ShortCut เลือกแป้นควบตุมสำหรับเมนูนี้ HelpContextID กำหนดหมายเลข เพื่อไป หาข้อความในแฟ้มขอความช่วยเหลือ

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google