งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “ หวย ” ? สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “ หวย ” ? สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “ หวย ” ? สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

2 วัตถุประสงค์ของ การสำรวจ วัตถุประสงค์ของ การสำรวจ 1. เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากกินแบ่ง รัฐบาลปัจจุบัน 2. เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนไทย ที่มีต่อข้อเสนอหลักในการปฏิรูปกิจการ สลากไทย 3 ประการ คือ การเปลี่ยนเป้าหมายในการออกสลาก การเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงิน รายได้จากการจำหน่ายสลาก การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร จัดการกิจการสลาก เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

3 ข้อมูล ผู้ตอบ ข้อมูล ผู้ตอบ เพศจำนวน % หญิง 88750.8 ชาย 83547.8 ไม่ตอบ 241.4 เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

4 อาชีพ จำนว น % ลูกจ้าง 21812.5 รับ ราชการ 32118.4 ค้าขาย 28616.4 เกษตรก ร 48828.0 นักเรียน นักศึกษ า 20511.7 อื่นๆ 19311.0 ไม่ตอบ 352.0 ข้อมูล ผู้ตอบ ข้อมูล ผู้ตอบ เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

5 ใครซื้อ หวย ? ใครซื้อ หวย ?1 49% 47.3% 3.8% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

6 รับรู้ปัญหา อะไร มากที่สุด ? รับรู้ปัญหา อะไร มากที่สุด?2 31% 25.7% 25.3% 17.6% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

7 ไม่พอใจ อะไร มากที่สุด ? ไม่พอใจ อะไร มากที่สุด?3 35.1% 22.5% 22.2% 19.6% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

8 ใครทำ หวยแพง ? ใครทำ หวยแพง?4 43.3% 23.5% 19.6% 12.7% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

9 หวยแพง ใครต้อง รับผิดชอบ ? หวยแพง ใครต้อง รับผิดชอบ ?5 57.4% 24.9% 8.8% 8.2% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

10 เชื่อ V.S. ไม่เชื่อ ว่าหวย ล็อค !!! เชื่อ V.S. ไม่เชื่อ ว่าหวย ล็อค!!!6 70.5%12.3% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

11 เห็นด้วย ไหม ? เพิ่มหวย ใหม่ๆ เห็นด้วย ไหม? เพิ่มหวย ใหม่ๆ7 60.8% 32.2% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

12 เงินหวย ควรเข้ารัฐ แค่ไหน ? เงินหวย ควรเข้ารัฐ แค่ไหน?8 3.9% 60.1% 35.4% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

13 ควรแยก อำนาจ ออกสลาก ออกสลาก กำกับดูแล กำกับดูแล จัดสรรเงิน จัดสรรเงิน ออกจาก กัน หรือไม่ ? ควรแยก อำนาจ ออกสลาก กำกับดูแล จัดสรรเงิน ออกจาก กัน หรือไม่?9 66.1% 33.9% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก

14 เปลี่ยน สลากกิน แบ่งรัฐบาล เป็น สลากเพื่อ สังคม เปลี่ยน สลากกิน แบ่งรัฐบาล เป็น สลากเพื่อ สังคม10 88% 12% เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก


ดาวน์โหลด ppt 10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “ หวย ” ? สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค เครือข่ายประชานปฏิรูปสลาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google