งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access 2007 ทำความรู้จักและใช้งาน. รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล (Data base) คือ ? Bit Byte Field/Word Record Table/File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access 2007 ทำความรู้จักและใช้งาน. รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล (Data base) คือ ? Bit Byte Field/Word Record Table/File."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access 2007 ทำความรู้จักและใช้งาน

2 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล (Data base) คือ ? Bit Byte Field/Word Record Table/File

3 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)

4 รายชื่อพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย รหัส พนักงาน ชื่อ ที่อยู่ เพศ เงินเดือน สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ข้อมูลสินค้าในสต๊อก รายชื่อนักศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานทั้งบริษัท รายชื่อ ของหนังสือในห้องสมุด ตัวอย่างฐานข้อมูล

5 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) รายชื่อพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย รหัส พนักงาน ชื่อ ที่อยู่ เพศ เงินเดือน สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ รหัส ชื่อ เบอร์โทร ที่ อยู่ ข้อมูลสินค้าในสต๊อก รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวน วันหมดอายุ รายชื่อนักศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง รหัส นักศึกษา ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ปีที่เข้า เรียน ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานทั้งบริษัท รหัสเข้า งาน รหัสพนักงาน เวลาเข้างาน เวลา ออกงาน รายชื่อ ของหนังสือในห้องสมุด รหัสหนังสือ ชื่อ หนังสือ หมวดหมู่ ตัวอย่างฐานข้อมูล

6 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) ตัวอย่าง Database ที่แสดงรายชื่อพนักงานของ บริษัทแห่งหนึ่ง Field ( ฟิลด์ ) หมายถึงรายละเอียดย่อย ๆ เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, เงินเดือนเป็นต้น Record ( เร็คคอร์ด ) หมายถึง รายละเอียดหรือ ประวัติของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เงินเดือน (Record อาจ ประกอบด้วยหลาย ๆ Field) Table ( เทเบิล ) หมายถึง รายละเอียดหรือประวัติ ของพนักงานทั้งบริษัท (Table อาจประกอบด้วย หลาย ๆ Record) Relational Database ( รีเรชั่นนอล ดาต้าเบส ) หมายถึง Database ประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง Table คำศัพท์ที่ควรทราบ

7 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) การกำหนด Relationship นั้น ขอให้คุณเริ่มจาก ค้นหาคำ 2 คำนี้ในตารางให้เจอก่อน 1.Primary Key อยู่ตรงไหน ? 2.Foreign Key อยู่ตรงไหน ? คำว่า Key ก็หมายถึง Field นั่นเอง เพราะฉะนั้น Primary Key ก็คือ ฟิลด์หลักของตาราง Foreign Key ก็คือ ฟิลด์รองของตาราง เทคนิคในการเลือกฟิลด์กำหนดให้เป็น Primary Key

8 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) 1. ข้อมูลใน Primary Key ตอนเป็น Foreign Key ซ้ำได้ 2. ตารางจะมี Primary Key อันเดียว Foreign Key มีหลายฟิลด์หรือกี่ฟิลด์ก็ได้ หรือไม่มีเลย ก็ได้ 3. ข้อมูลในตาราง Primary Key เพิ่มได้ ไม่ จำเป็นต้องมีมาก่อน แต่ข้อมูลใน Foreign Key ต้องมีมาก่อน ความแตกต่างระหว่าง Primary Key และ Foreign Key

9 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) 1. ต้องเป็น Unique (No Duplication) ห้ามซ้ำ ไม่มี Data หรือข้อมูลซ้ำกันในแต่ Record ถ้า ไม่มีจริง ๆ ก็ใช้ ID ที่เป็นฟิลด์ AutoNumber ของ Access ที่กำหนดให้ 2.Field Size (Small) ถ้ามี 2 ฟิลด์ที่เป็น Unique ให้คิดถึง Field Size เช่น รหัสลูกค้ามี 3 หลัก รหัสบัตร ปชช. มี 13 หลัก เราต้องเลือกฟิลด์ เล็ก ๆ เพราะว่าต้องการทำงานให้เร็ว 3. หากเป็น Unique ทั้งคู่ Field Size เท่ากัน ให้ ดู Data Type ควรเป็นชนิด Number เทคนิคในการเลือก Primary Key

10 Relational Database) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

11 ฐานข้อมูล (Database) (Database) คือ อะไร 1. ฐานข้อมูล (Database) คือ อะไร 2. ประโยชน์ของระบบจัดการ ฐานข้อมูลคืออะไร 3. ข้อเสียของระบบจัดการ ฐานข้อมูลคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access 2007 ทำความรู้จักและใช้งาน. รู้จักกับฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล (Data base) คือ ? Bit Byte Field/Word Record Table/File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google