งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการสอบนำเสนอปฏิบัติการ ภาค 3/58 Thermo-Fluid Laboratory 525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของ ไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการสอบนำเสนอปฏิบัติการ ภาค 3/58 Thermo-Fluid Laboratory 525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของ ไหล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการสอบนำเสนอปฏิบัติการ ภาค 3/58 Thermo-Fluid Laboratory 525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของ ไหล

2 วัน เวลา สถานที่  Section 01  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ห้อง B3101 และ B3102  Section 02  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00- 16.00 น.  ห้อง B1203 และ B1205  ให้นักศึกษามาถึงห้องสอบก่อนเวลา 10 นาทีพร้อมกันทุกกลุ่ม  แต่งกายตามระเบียบการสอบของ มหาวิทยาลัย ( ชุดพิธีการ )

3 หัวข้อที่ใช้สอบนำเสนอปฏิบัติการ  Section 01 ห้อง B3101 / Section 02 ห้อง B1203  กลุ่ม (T1,T3,T5,T7,T9) / (F2, F4, F6, F8)  Heat exchanger  Wind tunnel experiment  Engine performance  Cooling tower  Section 01 ห้อง B3102 / Section 02 ห้อง B1205  กลุ่ม (T2,T4,T6,T8) / (F1, F3, F5, F7, F9)  Heat exchanger  Pumping systems & Pipe network  Air conditioning system  Steam power plant

4 รายละเอียดเพิ่มเติม  เป็นคะแนนส่วนการสอบประจำภาค คิด สัดส่วนคะแนนเป็น  การนำเสนอ 40 %  เอกสารประกอบการนำเสนอ 30 %  การตอบคำถาม 30 %  นักศึกษาต้องเตรียมไฟล์เอกสารการ นำเสนอทุกหัวข้อตามกลุ่มสอบ โดยก่อน สอบจะมีการสุ่มเลือกว่าจะได้นำเสนอใน หัวข้อปฏิบัติการใด  เวลาการนำเสนอ 20 นาที ตอบคำถาม 10 นาที ** ควรใช้เวลาการนำเสนออย่าง เต็มที่และคุ้มค่าที่สุด **  ให้นักศึกษาส่งใบงาน TF01 (concept) และ TF02 (present_topics) ทุกคนในวัน สอบ

5 TF01 (concept)

6 TF02 (present_topics)


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการสอบนำเสนอปฏิบัติการ ภาค 3/58 Thermo-Fluid Laboratory 525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของ ไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google