งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซต์. ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเกิดจากการเชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซต์. ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเกิดจากการเชื่อมโยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซต์

2 ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเกิดจากการเชื่อมโยง Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเกิดจากการเชื่อมโยง ของคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องที่กระจายอยู่ตามที่ ต่างๆ ในโลก อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งที่รวมของข้อมูลมหาศาลและเป็น ช่องทางติดต่อสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องที่กระจายอยู่ตามที่ ต่างๆ ในโลก อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งที่รวมของข้อมูลมหาศาลและเป็น ช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วบริการยอด นิยมบนอินเตอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วบริการยอด นิยมบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บเพจ (www) อีเมล์ และ Instant Messageing ได้แก่ เว็บเพจ (www) อีเมล์ และ Instant Messageing เช่น MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ เป็น ต้น เช่น MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ เป็น ต้น www (World Wide Web) เป็นบริการข้อมูล โดยข้อมูล ของ www จะอยู่ในรูปเอกสารแบบ Hypertext ซึ่ง ภายในเอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมง มุม เป็นที่มาของคำว่า Web. www (World Wide Web) เป็นบริการข้อมูล โดยข้อมูล ของ www จะอยู่ในรูปเอกสารแบบ Hypertext ซึ่ง ภายในเอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมง มุม เป็นที่มาของคำว่า Web. HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

3 ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ( ต่อ ) URL (Uniform Resource Locator) คือ ข้อความ ที่บอกตำแหน่งของข้อมูลใน Internet ไม่ว่าจะเป็น Web page, File ประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง URL (Uniform Resource Locator) คือ ข้อความ ที่บอกตำแหน่งของข้อมูลใน Internet ไม่ว่าจะเป็น Web page, File ประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง URL ประกอบด้วย โปรโตคอล + domain name + (directory ที่เก็บไฟล์ ) ชื่อไฟล์ เช่น http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/ind ex.html http://www.enjoyday.net/images/logo.jpg URL ประกอบด้วย โปรโตคอล + domain name + (directory ที่เก็บไฟล์ ) ชื่อไฟล์ เช่น http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/ind ex.html http://www.enjoyday.net/images/logo.jpg Domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ ( ที่ไม่มีการซ้ำ กันกับเว็บไซต์อื่นๆ ) เช่น google.com, enjoyday.net Domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ ( ที่ไม่มีการซ้ำ กันกับเว็บไซต์อื่นๆ ) เช่น google.com, enjoyday.net

4 ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ( ต่อ ) Webpage คือ หน้าเอกสารของบริการ www ที่ อยู่ในรูปแบบ HTML ภายในประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงค์ Web page แต่ละหน้าจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เราเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อย่างสะดวก ไม่ต้องระบุ URL เองทุกครั้ง Webpage คือ หน้าเอกสารของบริการ www ที่ อยู่ในรูปแบบ HTML ภายในประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงค์ Web page แต่ละหน้าจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เราเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อย่างสะดวก ไม่ต้องระบุ URL เองทุกครั้ง Homepage คือ Web page หน้าแรกที่ผู้ใช้เห็น เมื่อเข้ามายัง Web site มักถูกออกแบบให้โดดเด่น น่าสนใจ และมีลิงค์เชื่อมโยงไปเว็บเพจหน้าอื่นๆ Homepage คือ Web page หน้าแรกที่ผู้ใช้เห็น เมื่อเข้ามายัง Web site มักถูกออกแบบให้โดดเด่น น่าสนใจ และมีลิงค์เชื่อมโยงไปเว็บเพจหน้าอื่นๆ Website คือ Web page หลายๆ หน้าที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกัน ประกอบเข้าด้วยกัน Website คือ Web page หลายๆ หน้าที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกัน ประกอบเข้าด้วยกัน

5

6 ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ( ต่อ ) Web browser คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ โดย จะแปลคำสั่ง HTML แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลออกมา เป็น Web page เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็น ต้น Web browser คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ โดย จะแปลคำสั่ง HTML แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลออกมา เป็น Web page เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็น ต้น Web server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ ข้อมูลใน www ซึ่งเก็บ Web page และโปรแกรมจัดการ บริการ เมื่อผู้ใช้ต้องการดู Web page ที่อยู่ในเครื่อง Server ก็จะใช้ Web browser เรียกขอข้อมูลโดยระบุที่ อยู่ของข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า URL Web server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ ข้อมูลใน www ซึ่งเก็บ Web page และโปรแกรมจัดการ บริการ เมื่อผู้ใช้ต้องการดู Web page ที่อยู่ในเครื่อง Server ก็จะใช้ Web browser เรียกขอข้อมูลโดยระบุที่ อยู่ของข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า URL Upload คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Web Server Upload คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Web Server เมื่อเราสร้าง Web page แต่ละหน้าแล้ว ต้องส่งข้อมูลไป เก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP เมื่อเราสร้าง Web page แต่ละหน้าแล้ว ต้องส่งข้อมูลไป เก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP Search engine เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหา เว็บต่างๆ โดยมีการเก็บ รายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์ และนำมาจัดเก็บไว้ใน server เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวกรวดเร็ว เช่น google.com, yahoo.com, bing.com, altavista.com, sanook.com เป็นต้น Search engine เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหา เว็บต่างๆ โดยมีการเก็บ รายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์ และนำมาจัดเก็บไว้ใน server เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวกรวดเร็ว เช่น google.com, yahoo.com, bing.com, altavista.com, sanook.com เป็นต้น

7 ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการ สร้างเว็บเพจ HTML (Hypertext Markup Language) คือ ภาษา มาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงผลใน โปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุล เป็น.htm หรือ.html ตัวอย่าง code ภาษา HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บเพจ HTML (Hypertext Markup Language) คือ ภาษา มาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงผลใน โปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุล เป็น.htm หรือ.html ตัวอย่าง code ภาษา HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บเพจ การเริ่มต้นสร้างเว็บเพจ การเริ่มต้นสร้างเว็บเพจ ตัวอย่างการสร้างเว็บเพจด้วย HTML ตัวอย่างการสร้างเว็บเพจด้วย HTML

8 รูปแบบของเว็บไซต์ 1. Static Website หมายถึง เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล.html เนื้อหาข้อความ รูปภาพในหน้าเว็บเพจนั้นจะเป็นไปตามที่เราเขียนกำหนดไว้ 2. Dynamic Website Static Website เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ จำนวนหน้าเว็บเพจไม่มาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยๆ และไม่มีการติดต่อฐานข้อมูล 2. Dynamic Website หมายถึง เว็บไซต์ที่หน้าเว็บเพจสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ โดยไม่ต้อง เขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง เช่น กระดานข่าว (Webboard), ระบบสืบค้นข้อมูล เว็บไซต์รูปแบบนี้จะถูกสร้างด้วยภาษา Script แบบ Server Side Script เช่น PHP, ASP, ASP.Net, JSP และอื่นๆ ไฟล์เอกสารที่ได้จะมีนามสกุล.php,.asp เป็นต้น และมักจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล หรือนำข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจ

9 ส่วนประกอบของหน้า เว็บเพจ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัวของหน้า (Page Header) ส่วนหัวของหน้า (Page Header) ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer) ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer)

10 1. ส่วนหัว (Page Header) จะอยู่บริเวณบนสุดของหน้า เว็บเพจ เป็นส่วนที่แสดงชื่อ เว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงก์สำหรับข้ามไปยัง หน้าเว็บอื่น 2. ส่วนเนื้อหา (Page Body) จะอยู่บริเวณ ตอนกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดง เนื้อหาภายในหน้าเว็บเพจนั้น โดยประกอบด้วย ข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

11 3. ส่วนท้าย (Page Footer) จะอยู่บริเวณด้าน ล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้สำหรับลิงก์ ข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย หรือจะมีชื่อเจ้าของ เว็บไซต์ อีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับ ติดต่อกับทางเว็บไซต์

12 การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ สร้างเว็บไซต์. ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกเกิดจากการเชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google