งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.satriwit. ac.th

2 WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP

3 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ระบบมาตรฐานที่รองรับการติดต่อใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 IP Address หมายเลขประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้น ระหว่างชุด 192.168.100.1 หรือ 172.16.10.1

5 Domain Name กลไกที่ทำให้สามารถใช้แอดเดรส ที่เป็นชื่อในการอ้างอิงถึง คอมพิวเตอร์หรือติดต่อสื่อสารกับ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้แอดเดรส ที่เป็นตัวเลข

6 URL Uniform Resource Locator ตัวบ่งบอกข้อมูล หรือ ที่อยู่ (Address) ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เช่น URL www.google.co.th

7 ISPs (Internet Service Provider ) เป็นหน่วยงานที่บริการให้เชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท

8 Lan (Local Area Network) WAN (wireless wide area network ) การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายในพื้นที่ (Local Area Network, LAN) เป็นการเชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมด โดยอาศัยสื่อกลาง

9 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์.th www.thairath.co.th.us www.nic.us.uk www.bbc.co.uk.jp http://www.japan.co.jp/.kr http://www.southkorea.co.kr/

10 com หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน ประเภทธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชน gov.go หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานภาครัฐบาล Edu หรือ.ac หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานการศึกษา Org หรือ.or หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร net หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานที่ เป็น network operator หรือ provider ต่าง ๆ.mrl หมายถึง กลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน ทางทหาร.co หมายถึงกลุ่มของคอมพิวเตอร์องค์กรทาง ธุรกิจ

11 HTML (Hypertext Markup Language ) คือภาษาที่ใช้ในการออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่ เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

12 โฮมเพจ (Home Page) โฮมเพจ คือเว็บเพจ หน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนีหรือรายการที่บอก รายละเอียดของเว็บไซต์นั้น ๆ เราอาจจะเปรียบ โฮมเพจเหมือนหน้าบ้านของเว็บไซต์ก็ได้

13 webpage คือ หน้าเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของบุคคล องค์กร หรือ หน่วยงานต่าง ๆ

14 Website คือ กลุ่มของเว็บเพจหลาย ๆ หน้า โดย มีโฮมเพจเป็นเว็บเพจหน้าแรก ที่มีความสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และ เว็บไซต์หมายถึง แหล่งข่าวสาร ข้อมูลของ บุคคล องค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต

15 เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูล บุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไป แล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ( คีย์เวิร์ด ) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดง รายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการ ขึ้นมา

16 Web browser โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดู ข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูล สารสนเทศ

17 FTP ( File Transfer Protocol ) เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่อง แม่ข่าย (Server)

18 Web server เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เก็บ รวบรวมเว็บเพจต่างๆเอาไว้ รวมถึง โปรแกรมที่มีจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์

19 Chat Room ( ห้องสนทนา ) คือ การสนทนา ออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีการส่งข้อความ ถึงกัน โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วแม้ไม่ได้อยู่ ในสถานที่เดียวกัน เว็บบอร์ด (web board) คือลักษณะของ เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนบท สนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคม ออนไลน์ ตลอดจนเขียนโจทย์แบบฝึกหัดให้ ผู้ที่เข้ามาพบได้ช่วยทำให้ก็ได้ e-Learning คือ การเรียน การสอนใน ลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google