งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ ความเป็นมาของโปรแกรม FreeMind ได้ 2. บอกความหมายและสามารถเลือกใช้โปรแกรม Open Source Software ได้ 3. บอกความหมายของการอับโหลดและการดาวน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ ความเป็นมาของโปรแกรม FreeMind ได้ 2. บอกความหมายและสามารถเลือกใช้โปรแกรม Open Source Software ได้ 3. บอกความหมายของการอับโหลดและการดาวน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ ความเป็นมาของโปรแกรม FreeMind ได้ 2. บอกความหมายและสามารถเลือกใช้โปรแกรม Open Source Software ได้ 3. บอกความหมายของการอับโหลดและการดาวน์ โหลดได้ 4. บอกขั้นตอนและสามารถดาวน์โหลด Java Runtime Environment (JRE) และโปรแกรม FreeMind ได้ สาระการเรียนรู้ 1. FreeMind โปรแกรมเขียนแผนที่ความคิด 2. Open Source Software คืออะไร 3. การอับโหลดและการดาวน์โหลด 4. การดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้ง FreeMind 0.9.0 5. ขั้นตอนการดาวน์โหลด Java Runtime Environment (JRE) 6. ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind 0.9.0

3 การเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือผ่านบนกระดาษนั้น ค่อนข้างทำได้ช้า และแก้ไขข้อมูลจะยากลำบากกว่าการ เขียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นโปรแกรมที่ใช้เขียนแผนที่ความคิด ( Mind Mapping Software) ออกมาจำนวนมาก ทำให้การ เขียนแผนที่ความคิดง่ายไปกว่าเดิม อีกทั้งผู้เขียนสามารถ เขียนและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยในตัว โปรแกรมจะมีรูปแบบแผนที่ความคิด (Tem - plate) ไว้ให้ผู้ ใช้ได้เลือกใช้งานอย่างมากมาย

4 ในการเขียนแผนที่ความคิดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ผู้ ที่สอนเรื่องทฤษฎีนี้ ควรมีการเตรียมสื่อในการสร้าง Mind Map ไว้ดังนี้ 1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 2. เครื่องพิมพ์ 1 ชุด 3. โปรแกรมเขียนแผนที่ความคิด โดยโปรแกรมขึ้นอยู่ กับ คุณครูผู้สอนหรือสถานศึกษากำหนด

5

6 FreeMind โปรแกรมเขียนแผนผังความคิด FreeMind เป็นโปรแกรมเขียนแผนผังความคิด โดยเป็น เครื่องมือที่ช่วยเรียบเรียงความคิดหรือจัด ระเบียบความคิด ของสมอง ให้ออกมาเป็นลักษณะการแตกแขนงด้วยแผนผัง ขนาดย่อม และยังเป็น ซอฟท์แวร์ โอเพนซอร์ส FreeMind ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนภาษาจาวา (Java) เพราะภาษาจาวามีความยืดหยุ่น และ รองรับการ ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้ หลากหลาย อาทิเช่น Windows, Mac OS X และ LINUX ดังนั้น เราจึงต้อง ดาวน์โหลดตัว แปลภาษาจาวามาติดตั้งก่อน จึงจะสามารถทำ การติดตั้ง FreeMind และใช้งาน FreeMind ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

7 ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software – OSS) หรือซอฟท์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด คือ ซอฟท์แวร์ที่ อนุญาตให้เปิดเผยหลักการ หรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยี ของซอฟท์แวร์นั้นให้ผู้ใช้ (User) ทั่วไปได้ ใช้ ภายใต้ เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลง และเผยแพร่โค้ดโปรแกรมต้นฉบับ (Source code) ได้ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น GPL License หรือ BSD License

8 การใช้งานโปรแกรม FreeMind จะต้องทำงานควบคู่ไป กับ Java Runtime Environment (JRE) ดังนั้นเราจะต้อง ทำการติดตั้ง Java Runtime Environment เสียก่อน แล้ว จึงติดตั้งโปรแกม FreeMind ตามทีหลัง โดยสามารถดาวน์ โหลด Java Runtime Environment ได้จาก http://java.sun.com และดาวน์ โหลดโปรแกรม FreeMind ได้จาก http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_P age


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ ความเป็นมาของโปรแกรม FreeMind ได้ 2. บอกความหมายและสามารถเลือกใช้โปรแกรม Open Source Software ได้ 3. บอกความหมายของการอับโหลดและการดาวน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google