งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทัย คูหาพงศ์. ในอดีต โปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาโดย นักพัฒนาและแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี เริ่มมีการพัฒนาทางการค้าของ ซอฟต์แวร์มากขึ้น กลุ่มคนที่มองว่าซอฟต์แวร์เป็นสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทัย คูหาพงศ์. ในอดีต โปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาโดย นักพัฒนาและแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี เริ่มมีการพัฒนาทางการค้าของ ซอฟต์แวร์มากขึ้น กลุ่มคนที่มองว่าซอฟต์แวร์เป็นสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทัย คูหาพงศ์

2 ในอดีต โปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาโดย นักพัฒนาและแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี เริ่มมีการพัฒนาทางการค้าของ ซอฟต์แวร์มากขึ้น กลุ่มคนที่มองว่าซอฟต์แวร์เป็นสมบัติ ของมนุษยชาติได้ตั้งองค์การเรียกว่า The Free Software Foundation (FSF), ในปี 1985 – นำโดย Richard Stallman – ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ดัดแปลง ทำสำเนาซอฟต์แวร์อย่าง เสรี เพื่อให้ผู้ใช้มี Solution ที่ไม่ ขึ้นกับ Vendor – ตั้งโครงการ GNU เพื่อพัฒนา ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทำให้คอมพิวเตอร์ เหมือนระบบ Unix – สร้างลิขสิทธิ์แบบที่เรียกว่า GPL (Gnu public License) ขึ้น 2

3 ซอฟแวร์ส่วนใหญ่นั้นอยู่ใต้ Gnu Public License – อนุญาตให้มีการขาย ทำเพิ่มอย่างไรก็ได้แต่ ต้องให้ซอร์สโปรแกรมไปด้วย การแก้ไขทุกครั้งที่ใครทำถือว่าอยู่ใต้ Gnu Public License 3

4 FSF GPL ทำให้ทำการค้าได้ยากเนื่องจากซอฟต์ร์ทุกตัว ต้องแจกฟรีหมด Opensource เป็นแนวคิดที่เกิดในราว 1998 – Computer programs or operating systems for which the source code is publicly available are referred to as open-source software. Inherent in the open source philosophy is the freedom of a distributed community of programmers to modify and improve the code. The most widely known example of open-source software is the Linux operating system. – ต้องการให้ทำการค้าได้ง่ายขึ้น – ดู www.opensource.org 4

5 เข้าใจและแก้ไขได้เนื่องจากมี Source code ทำให้เราเป็น เจ้าของ technology มี solution ให้เลือกมากมาย มีพัฒนาการที่เร็ว – นักพัฒนากลุ่มใหญ่ใช้ Internet สร้างระบบพัฒนาแบบ เปิด – มีการทดสอบและ fixed อย่างรวดเร็ว ใช้งานในองค์กรต่างๆอย่างมากมายและสนับสนุนโดย บริษัทใหญ่ เช่น IBM, Sun Microsystem, Oracle 5

6 คิดค้นขึ้นโดยนิสิตปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศ Finland ชื่อ Linus Torvald ( ไลนัส ทอร์วาล ) ใน ราวปี 1991 จุดเริ่มต้นเพื่อทดแทน ระบบ Minix ของ Andrew S. Tanenbaum ที่ใช้ในการเรียน การสอนอยู่ ลีนุกซ์ถูกนำไปใช้ก่อนในการวิจัยใน มหาวิทยาลัยต่างประเทศและในหมู่มือ สมัครเล่น แล้วจึงแพร่หลายมาในทาง ธุรกิจ ลีนุกซ์เป็นระบบที่เขียนขึ้นใหม่โดย สมบูรณ์จึงไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และ แจกฟรีภายใต้ GPL License (GNU Public License) 6

7 เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบ UNIX ซึ่งมีขีด ความสามารถสูง กินฮาร์ดแวร์ต่ำมาก ทำงานได้บนเครื่องเก่าๆ เช่น PC 166, 300 Mhz การใช้งานพบว่าลีนุกซ์มีความเสถียร (stable) ใน การใช้งานสูงมาก ไม่ค่อยหยุดทำงาน ( มีคนเปิดไว้ ตลอดเวลาเป็นปีก็ไม่ตาย ) เป็นของฟรีที่ ดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต – ftp.sunsite.unc.edu/pub/linux หรือ จาก ftp.nectec.or.th 7

8 เป็นระบบที่ทำงานได้ตามมาตรฐาน UNIX ของ IEEE ที่เรียกว่า POSIX สนับสนุนการทำงานแบบ Multitask, และ Multiusers เต็มรูปแบบ สนับสนุนการทำงาน Multiprocessors แบบ SMP มีทั้ง 32 และ 64 บิต (Intel itanium, AMD Opteron) ทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น บน Intel, DEC Alpha, MIPS และ PowerPC 8

9 สนับสนุนการทำงานแบบ Multithreading สนับสนุนการทำงานแบบ Multimedia มีเสียงและ ภาพ มีระบบ Windows คือ X Windows และมี Desktop ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เช่นเดียวกับ Windows 98 สนับสนุนเครือข่ายแบบ TCP/IP, Apple Talk, Netware IPX มีความสามารถเป็น WebServer, Web Proxy, Internet server, ftp server ได้ทันที 9

10 Desktop Server Supercomputer Embeded 10

11 เคอร์แนลระบบลีนุกซ์ เครื่องมือระบบ Shell, Complier, utilities โปรแกรมประยุกต์ 11

12 ลีนุกซ์ที่แท้จริง คือ Kernel แต่การใช้งานจริงต้องการซอฟแวร์มากมาย มีผู้รวบรวมระบบลีนุกซ์และโปรแกรมประกอบมาทำ ให้ติดตั้งได้เรียกว่า Distribution Distribution ที่ใช้งานมาก – RedHat, Slackware, Debian, SuSe 12

13 มีการเปิดเผย Code ทั้งหมดทำให้มีคนจำนวนมาก เข้ามาพัฒนา มีระบบการจัดการเป็นโครงการโดยมีหัวหน้าเป็นคน ทดสอบและรวบรวมซอร์สหลักทำให้การพัฒนาไม่ แตกกระจาย มีผู้ช่วยทดสอบและแจ้ง Bug และ Fix นับล้านคนจึง ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพสูงมาก ได้คนเก่งๆจากทั่วโลกมาทำเพราะความท้าทาย ระบบลีนุกซ์ได้สร้างแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม แบบใหม่ขึ้น !!! 13

14 Internet/ Intranet Server เป็นระบบ Desktop ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ในการเรียนการสอนทาง คอมพิวเตอร์ 14

15 สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ Dialup, LAN ทุกแบบ เช่น Ethernet, Fast Ethernet, ATM, Myrinet, Gigabit Ethernet, ISDN ใน package มาตรฐานจะให้ – WEB Server Apache ที่นิยมใช้สูงสุดและมีประสิทธิภาพ สูง – ftp server, news server, mail server, domain name server, telnet server เป็น Multiuser เปิดให้ผู้ใช้หลายคนใช้งานได้ทันที ใช้งานเป็น Firewall ได้ มีซอฟแวร์มากมาย 15

16 ตั้งระบบลีนุกซ์เพื่อเป็นตัวกลางแลกข้อมูลใน องค์กร ส่งจดหมายเวียนผ่านระบบ email ส่งประกาศ ข่าวสาร ต่างๆทาง Web page และ Web board เก็บบทเรียนเป็นรูปอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้นักเรียน ค้นคว้าได้เอง เก็บแบบฟอร์มมาตรฐานในรูปไฟล์ที่แก้ไขได้ เพื่อให้มีการดาวน์โหลดมาใช้งานโดยไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ ประหยัดกระดาษในแนว Paperless office 16

17 Internet Firewall, Gateway Web, Mail Server 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28


ดาวน์โหลด ppt อุทัย คูหาพงศ์. ในอดีต โปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาโดย นักพัฒนาและแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี เริ่มมีการพัฒนาทางการค้าของ ซอฟต์แวร์มากขึ้น กลุ่มคนที่มองว่าซอฟต์แวร์เป็นสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google