งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 วันที่ 5 มีนาคม 2016. เปาโลอธิบายภาพความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียน :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 วันที่ 5 มีนาคม 2016. เปาโลอธิบายภาพความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียน :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 วันที่ 5 มีนาคม 2016

2 เปาโลอธิบายภาพความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียน :

3 “ เพราะ ​ เหตุนี้ บาป ​ ได้ ​ เข้า ​ มา ​ ใน ​ โลก ​ เพราะ ​ คนๆ เดียว และ ​ ความ ​ ตาย ​ ก็ ​ เกิด ​ มา ​ เพราะ ​ บาป ​ นั้น และ ​ ความ ​ ตาย ​ ก็ ​ ได้ ​ แผ่ ​ ไป ​ ถึง ​ มวล ​ มนุษย์ ​ ทุก ​ คน เพราะ ​ มนุษย์ ​ ทุก ​ คน ​ ทำ ​ บาป ” ( โรม 5:12)

4 มีคนเสียชวิตมากมาย ( ข้อ 15) การพิพากษามีไว้เพื่อการ กล่าวโทษ ( ข้อ 16) ความตายเข้ามาครอบงำ ( ข้อ 17) การกล่าวโทษเข้ามาสู่มนุษย์ทุก คน ( ข้อ 18) มนุษย์ทุกคนทำบาป ( ข้อ 19) ความบาปนั้นมากมายมหาศาล ( ข้อ 20) พระคุณของพระเจ้าประทานให้กับเรามากมาย มหาศาล ( ข้อ 15) พระคุณประทานมาเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์ ( ข้อ 16) ผู้ใดยอมรับพระองค์เขาจะได้รับชีวิต ( ข้อ 17) การชำระให้บริสุทธิ์ประทานมาเพื่อมนุษย์ทุกคน ( ข้อ 18) คนมากมายจะเป็นผู้ชอบธรรม ( ข้อ 19) พระคุณมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา ( ข้อ 20) “ เพราะ ​ เหตุนี้ บาป ​ ได้ ​ เข้า ​ มา ​ ใน ​ โลก ​ เพราะ ​ คนๆ เดียว และ ​ ความ ​ ตาย ​ ก็ ​ เกิด ​ มา ​ เพราะ ​ บาป ​ นั้น และ ​ ความ ​ ตาย ​ ก็ ​ ได้ ​ แผ่ ​ ไป ​ ถึง ​ มวล ​ มนุษย์ ​ ทุก ​ คน เพราะ ​ มนุษย์ ​ ทุก ​ คน ​ ทำ ​ บาป ” ( โรม 5:12)

5 “ เพราะ ​ ว่า ​ เรา ​ ร่วม ​ กัน ​ ทำ ​ งาน ​ เพื่อ ​ พระ ​ เจ้า ท่าน ​ ทั้ง ​ หลาย ​ เป็น ​ ไร่ ​ นา ​ ของ ​ พระ ​ เจ้า และ ​ เป็น ​ ตึก ​ ของ ​ พระ ​ องค์ ” (1 โครินธ์ 3:9) จะก่อสร้างตึกของคริสตจักรของพระคริสต์ขึ้นมาได้ อย่างไร ? เหมือนกับในทุ่งนา มีบางคนออกไปหว่านพืช ( เทศนาสั่ง สอนข่าวประเสริฐ ) บางคนรดน้ำ ( ครูผุ้สอน ) และพระเจ้า ทรงทำให้เติบโต (1 โครินธ์ 3:6) ซึ่งจะมีรากฐานวางอยู่บนพระคริสต์และอัครสาวก, ซึ่งแต่ ละคนก็ทำงานเพื่อสร้างคริสตจักรขึ้นบนนั้น (1 โครินธ์ 3:10-11) แต่ละคนจะต้องวางหลักการและคิดคำนวณต่อหน้าพระเจ้า ว่าจะสร้างคริสตจักรขึ้นอย่างไร (1 โครินธ์ 3:13-15) ถ้ามีผู้ใดพยายามจะทำลายคริสตจักร พระเจ้าจะทำลาย พวกเขา (1 โครินธ์ 3:16-17)

6

7 “ โดยพระดำรัสของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับของ ประทานที่หลากหลาย และโดยของประทานนี้พระเจ้าทรงมี วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างที่จะนำมาใช้ในพันธกิจของ คริสตจักร, ซึ่งจะเป็นผู้ที่รับใช้ทำงานร่วมกับพระเจ้า คริสตจักรจะมีความต้องการในการรับใช้ที่แตกต่างกันและก็มี ของประทานแห่งการรับใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้รับใช้พระ เจ้าจึงควรที่จะทำงานด้วยกันอย่างสามัคคี ขอบคุณพระเจ้าที่ การรับใช้นั้นจะมีความหลากหลายในการรับใช้ซึ่งมีความ แตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันเราทุกคนต่างก็มีพระวิญญาณ องค์เดียวกันและเป็นพระวิญญาณที่อยู่ในพระคริสต์องค์ เดียวกัน ” E.G.W. (This Day with God, September 10)

8 ความจริงการพิพากษาข่าวประเสริฐ ความเชื่อความรอดพระคำของพระเจ้า

9 จะไม่มีชัยชนะเกิดขึ้นถ้าทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อต่างก็มีจุดจบร่วมกันที่ หลุมฝังศพ เปาโลสอนเราว่าชัยชนะของเราได้รับการรับรองแล้วโดย การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้รับรองความเชื่อนี้แก่เรา ซึ่งเราจะได้ฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำ (1 โครินธ์ 15:20-22) ความหวังของเรามิได้อยู่ภายในชีวิตนี้ แต่อยู่ในชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซู คริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง ดังนั้น, ทุกๆ สิ่งที่กระทำนั้นจะเป็นเหมือนกับแผนการเริ่มแรกที่พระ เจ้าทรงเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งสมัยอาดัม ความบาปและความชั่วร้ายที่ เข้ามานั้นเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่ขัดขวางแผนงานที่สมบูรณ์ของ พระองค์ ; ซึ่งในที่สุดแล้วความขัดแย้งต่างๆ ก็จะสิ้นสุดลง

10 “ แผนการอันยิ่งใหญ่แห่งความรอดก็คือ ความสำเร็จผลใน การนำโลกนี้กลับคืนสู่ความโปรดปรานของพระเจ้าอีกครั้ง หนึ่ง สิ่งที่ได้สูญเสียไปเนื่องจากความบาปจะได้รับการฟื้น คืนขึ้นใหม่ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงแผ่นดินโลก ด้วยเพื่อให้เป็นสถานที่พำนักอันนิรันดร์ตลอดไป ตลอด ระยะเวลาหกพันปีซาตานได้เข้ามาทำลายระบบของโลกนี้ ซึ่งนับจากนี้ไปพระเจ้าได้กำหนดที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ให้ สมบูรณ์แบบ ‘ แต่ ​ บรร ​ ดา ​ ผู้ ​ บริ ​ สุทธิ์ ​ ของ ​ องค์ ​ ผู้ ​ สูง ​ สุด ​ จะ ​ รับ ​ ราช ​ อา ​ ณา ​ จักร และ ​ ถือ ​ กรรม ​ สิทธิ์ ​ ราช ​ อา ​ ณา ​ จักร ​ นั้น ​ สืบๆ ไป ​ เป็น ​ นิตย์ ​ นิรันดร์ ’ ’ ดาเนียล 7:18” E.G.W. (Patriarchs and Prophets, cp. 29, pg. 342)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 วันที่ 5 มีนาคม 2016. เปาโลอธิบายภาพความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียน :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google