งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา เจ้าของแนวคิด Mind Map คือ นักจิตวิทยา ชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน Tony Buzan ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของสถานีโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา เจ้าของแนวคิด Mind Map คือ นักจิตวิทยา ชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน Tony Buzan ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของสถานีโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา เจ้าของแนวคิด Mind Map คือ นักจิตวิทยา ชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน Tony Buzan ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของสถานีโทรทัศน์ บีบี ซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดย สำนักพิมพ์ บีบีซี เมื่อปี พ. ศ.2517

3 ความหมาย Mind Map การถ่ายทอดความคิด ออกมาในลักษณะ ของรูปจำลอง ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพ ความคิดที่หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และ ชัดเจน ซึ่งช่วยผ่านการจัดระบบความคิด

4 ลักษณะสำคัญ Mind Map การถ่ายทอด ความคิดโดยแสดงให้ เห็นถึงการเชื่อมโยง ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ระหว่าง ความคิดหลัก ความคิดรอง และ ความคิด ย่อย ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน โดยมีเส้น ลูกศรแทนทิศทาง ของความสัมพันธ์นั้น ความคิด หลัก ความคิด รอง ความคิด ย่อย

5 รูปแบบ Mind Map

6

7

8

9

10 การนำไปใช้

11 Mindjet MindManager โปรแกรมที่ช่วยใน การจัดการกับข้อมูล โดยแสดงออกเป็น ภาพแผนผังความคิด ในภาพเดียว และ สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้

12 Mindjet MindManager

13 วิธีการสร้างแนวคิดหลัก ให้พิมพ์ข้อความที่เป็นแนวคิด หลักลงไป ตรง Central Topic จากนั้นกด Enter วิธีการสร้างแนวคิดรอง ให้กดปุ่ม Enter หรือ Space bar โปรแกรมจะขึ้น Main Topic ให้ หรือดับเบิ้ลคลิกตามตำแหน่งที่ต้องการ ( หรือเลือกใช้ คำสั่งจาก Icon Task Bar)

14 Mindjet MindManager วิธีการสร้างแนวคิดย่อยให้กดที่ Main Topic แล้วกดปุ่ม Insert ที่ Keyboard หรือเลือก ใช้คำสั่งจาก Icon Task Bar นอกจากนี้ เราสามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งรูปแบบ Map ได้ โดยใช้เมนูกลุ่ม Format

15 Mindjet MindManager เรายังสามารถเพิ่มรายละเอียดและรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้ Map เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเลือกใช้ เครื่องมือในโปรแกรม เช่น เครื่องมือกลุ่ม Task pane

16 Mindjet MindManager การ Save ไฟล์งาน และการ Export ไฟล์งานที่ Save จะเป็นไฟล์.mmap ซึ่งเป็นต้นแบบไฟล์ ที่เราได้จัดทำขึ้น นอกจากนี้ สามารถเลือก Export งานเป็น รูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น ไฟล์.pdf, ไฟล์ Microsoft Word, ไฟล์ภาพ การนำเสนองาน ไฟล์งานจากโปรแกรม Mindjet Mind Manager สามารถเลือกเป็น Presentation mode ได้ คล้ายกับ Microsoft Powerpiont

17 แหล่งข้อมูล http://www.mindjet.com http://www.thinkbuzan.co m/uk http://www.mindmap.in.t h http://www.prachasan.co m/cmap/ http://stks.or.th/wiki สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2553 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา เจ้าของแนวคิด Mind Map คือ นักจิตวิทยา ชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน Tony Buzan ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของสถานีโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google