งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Endnote V.X2 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Endnote V.X2 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Endnote V.X2 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร prapai.c@psu.ac.th

2 โปรแกรม Endnote คืออะไร โปรแกรมที่ใช้จัดการรายการ อ้างอิง รายการเชิงอรรถ หรือ สร้างบรรณานุกรมต่าง ๆ โดย สามารถimport รายการอ้างอิง จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ และใช้งานร่วมกับ แฟ้มข้อมูล เอกสาร เช่น แฟ้มข้อมูลของ microsoft Word

3 การเรียกใช้โปรแกรม คลิกที่ Programs -> EndNote -> EndNote Program

4 การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ 1. คลิกที่ File ->New แล้วตั้งชื่อ Library

5 การเพิ่มบรรณานุกรม : พิมพ์ข้อมูลทีละรายการ คลิกที่เครื่องหมาย แล้วเลือก reference type

6 Tips * ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้ป้อนข้อมูล คนที่ 2 ในบรรทัดใหม่ * ถ้าชื่อผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ให้ตามด้วย เครื่องหมาย, * ป้อนข้อมูลผู้แต่งคนไทย ใช้ ชื่อ นามสกุล, * ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดาไม่ต้องทำ ตัวหนา ตัวเอียง เพราะโปรแกรมจะทำ ให้เอง

7 การแก้ไขข้อมูล Edit

8 การสร้าง Group คลิกที่เมนู Group เลือก Create group ตั้งชื่อ group ตามต้องการ

9 การเพิ่มบรรณานุกรม : direct export จากฐานข้อมูลต่าง ๆ Web of science 1 2 3 1.เลือกเรื่องที่ต้องการ 2.คลิกที่ save to Endnote 3.เลือกไลบราลี่ที่ต้องการ 4.คลิกที่ปุ่ม open

10 ฐานข้อมูลของ Ebsco 1 คลิกที่ ไอคอน Export

11 2 3 4 2. คลิกที่ direct export to endnote 3. คลิกที่ปุ่ม save 4. เลือกไลบราลี่ที่ต้องการ 5. คลิกที่ปุ่ม open

12 ScienceDirect 1 2 3 1.เลือกเรื่องที่ต้องการ 2.คลิกที่ Export citation 3.คลิกที่ปุ่ม export

13 การเพิ่มบรรณานุกรม : การ import โดยใช้ filter * สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล CD-ROM, ฐานข้อมูล SciFinder Scholar * save ข้อมูลด้วยคำสั่ง save /download * เปิดไลบราลี่ที่ต้องการ * ใช้คำสั่ง Import

14 1 2 ฐานข้อมูล SciFinder 3 1.เลือกเรื่องที่ต้องการ 2.คลิกที่ปุ่ม save as 3.เลือก save as type “ Tagged Format ” 4.คลิกที่ปุ่ม save

15 4 5 6 7 4. คลิกที่คำสั่ง 5. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 6. เลือก import option 7. คลิกที่ปุ่ม import

16 ต้องการ filter อื่น ๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ไปที่ www.endnote.com

17 การสืบค้นและการจัดการบรรณานุกรม พิมพ์คำค้นลงในช่องใส่คำค้นแล้ว enter

18 การแก้ไข Preference 1.ไปที่ Edit -> Preferences 2.แก้ไข Preferences ที่ต้องการ แล้วคลิก Ok 1 2

19 การ Import ชื่อวารสาร 1. ไปที่ Tools -> Define Term List 2. เลือก Journal และ Import List

20 ไปที่พื้นที่ c:\Program Files\Endnote X2\Term Lists เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ แล้ว คลิก Open

21 การ Export ข้อมูล สู่โปรแกรม MS Word * export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา * export รายการทางบรรณานุกรม

22 Export รายการอ้างอิงแทรกใน เนื้อหา 1 2 1.เลือกบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้ว ใช้คำสั่ง copy 2.ไปที่โปรแกรม Word แล้วใช้คำสั่ง paste

23 export รายการทาง บรรณานุกรม 1.คลิกที่คำสั่ง 2.เลือก save as type “ Rich Text Format ” 3.เลือก Output styleที่ต้องการ 4.คลิกที่ปุ่ม save 1 2 3 4

24 Format bibliography 1.คลิกที่คำสั่ง Format bibliography 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแล้วคลิก OK 1 2 3

25


ดาวน์โหลด ppt Endnote V.X2 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google