งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Assist. Prof. Kitda Praraththajariya. RRegional Thai Food : a waterborne lifestyle Aquatic animals, plant and herbs were major ingredients. 17th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Assist. Prof. Kitda Praraththajariya. RRegional Thai Food : a waterborne lifestyle Aquatic animals, plant and herbs were major ingredients. 17th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Assist. Prof. Kitda Praraththajariya

2

3 RRegional Thai Food : a waterborne lifestyle Aquatic animals, plant and herbs were major ingredients. 17th century :Portuguese, Dutch, Frenchand Japanese. ›C›Central Thai Food ›N›Northern Thai Food ›S›Southern Thai Food ›N›Northeastern Thai food RRestaurants

4 TThai Fruits TThai Desserts WWhere to Go Shopping

5 Rice gang jeud (clear soup with vegetable and meat), gang som (chili vegetable soup), gang phed (Thai red curry), tom yam (spiced soup) pad phed, panaeng, masaman, fried ginger and green pepper, Thai salads or yam are yam tua pu (salad with tua pu and peanut), yam nua (salad with sliced roasted beef). namprik (chili sauce), platoo (local herring), and perhaps omelets (Thai style), fried beef or roasted pork

6 The recipe consists of vegetable steamed glutinous rice namprik noom namprik dang namprik ong and chili soups (gang) such as gang hangle, gang hoh, gang kae. local sausages such as sai ua, and nham; steamed meat, roasted pork, pork resin, fried pork, fried chicken and vegetable to go with them

7 gang leaung gang tai pla budu sauce khao yam Sataw med riang and luk niang

8 hot, salty and sour Som tam Koi Larp Nam phrik plaraa Jim-jaew

9 Thai Fruits

10  Custard Apple (Noina)  Durian (Turian)  Guava (Farang)  Pomelo( Som-O)  Jakfruit (Khanun)  Longan (Lamyai)  Mango (Mamuang)  Mangosteen(Mang Khut)  Pineapple( Sapparote)  Watermelon( Taeng Mo  Rambutan(Ngoa)

11

12

13  famous มีชื่อเสียง  depend on ขึ้นอยู่กับ พึ่งพาผู้อื่น  occasion โอกาส  refine ผลิตอย่างประณีต  palate ความรู้รส  waterborne ที่มาโดยทางน้ำ  characteristic ลักษณะท่าทาง  chunk ก้อน ท่อน  spice เครื่องชูรส เครื่องเทศ

14 cculinary ใช้ในการปรุงอาหาร การครัว gghee เนยเหลวชนิดหนึ่งของชาวอินเดีย cconsist of ประกอบด้วย ccondiment เครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ ccarved vegetables ผักสลัก ccuisine วิธีปรุงอาหาร vvicinity บริเวรข้างเคียง

15  glutinous rice ข้าวเหนียว  assortment ความหลากหลาย  roasted fish ปลาเผา  rotted fish ปลาร้า  rice field rats หนูนา  large red ants มดแดงตัวใหญ่  experience ประสบการณ์

16  recipe ตำราอาหาร  sumptuous หรูหรา ฟุ่มเฟือย  deliciousness ความอร่อย กลมกล่อม  innovative นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง  premium ดีกว่า เหนือกว่า มีราคาสูง กว่า

17


ดาวน์โหลด ppt  Assist. Prof. Kitda Praraththajariya. RRegional Thai Food : a waterborne lifestyle Aquatic animals, plant and herbs were major ingredients. 17th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google