งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พ. อ. ( พ.) หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม. 2 3 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พ. อ. ( พ.) หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม. 2 3 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พ. อ. ( พ.) หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม

2 2

3 3

4 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5 5 เมื่อมาถึงทางเข้า ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ของสายการบินที่ท่านจะเดินทาง ตรงกับทางเข้าหมายเลขอะไร ตัวอย่างที่นำเสนอ เป็นสายการบิน EVA AIR เพื่อเดินทางไป ไทเป

6 6 EVA AIR ตรงกับทางเข้า หมายเลข 8

7 7 เดินเข้าทางประตูหมายเลข 8 ตามที่ตรวจสอบได้

8 8

9 9 สังเกตป้ายและสัญลักษณ์บอกทางไปตรวจบัตรโดยสารระหว่างประเทศ

10 10 สังเกตสัญลักษณ์สายการบินที่จะเดินทางว่าอยู่แถวอักษรใด เพื่อจะได้เข้าไปทำการ Check-In

11 11 ตรวจสอบตารางเที่ยวบินขาออกว่าเวลาเดินทาง จุดหมาย สายการบิน เที่ยวบิน ตรงกับเอกสารของเราหรือไม่ และเปิดให้ทำการ Check-In เมื่อใด

12 12

13 เวลาเดินทาง 16.25 น. สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 0068 จุดหมายคือ ไทเป

14 14

15 15 ตัวอย่างสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

16 16

17 17 เตรียมหนังสือเดินทาง เพื่อทำการ Check-In

18 18 เตรียมบัตรโดยสารเพื่อใช้ในการ Check-In

19 19 Check-In และส่งกระเป๋าเดินทางซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ ( นำไปได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 50 ปอนด์ /22.72kgs.)

20 20

21 21 ติดป้ายและแยกกระเป๋าที่ต้องการนำติดตัวออกมา ( นำไปได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 15 ปอนด์ )

22 22 กรอกแบบฟอร์ม Arrival / Departure Card

23 23 ไปตามป้ายสัญลักษณ์ซึ่งบอกจุดตรวจหนังสือเดินทาง

24 24

25 25 มอบเอกสารหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

26 26

27 27

28 28 ผ่านประตูเข้าไปรอเวลาขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย

29 29 สิ้นสุดขั้นตอนในการเดินทางต่างประเทศ

30 1.Countries visited on this trip = การเดินทางครั้งนี้แวะเยี่ยมเยียน ประเทศอะไรบ้าง ตอบ ไปตามข้อเท็จจริง พูดสั้นๆ บอก ชื่อประเทศ / ชื่อเมืองไปเลยก็ได้ ที่ เราแวะเปลี่ยนเครื่อง เช่น Narita, Taipei, Hong Kong 2.Airline / Flight No. = ถาม เที่ยวบินที่ท่านเดินทาง ตอบ ตามข้อเท็จจริง หากท่านจำไม่ได้ ให้ดูใน Boarding Pass 30 CUSTOM DECLARATION การแจ้ง ( สำแดง ) สิ่งที่นำมาในกระเป๋า เดินทางแก่ศุลการกร

31 3.Are you bringing …….. ? Fruits, vegetables, plants, seeds, food, insects? Meats, animals, wildlife products? Disease agents, cell cultures, snails? Soil or have been on a farm, ranch, livestock? ตอบ ง่ายๆสั้นๆว่า No 31 CUSTOM DECLARATION การแจ้ง ( สำแดง ) สิ่งที่นำมาในกระเป๋า เดินทางแก่ศุลการกร

32 4.Are you carrying currency over 10,000$ or monetary instrument? ตอบ No 5. Commercial merchandise? ตอบ No 6. The total value of all goods of all articles that will remain in the U.S. including merchandise is ………? ตอบ เป็นจำนวนเงินไปไม่ ต้องมาก 100-200 $ ก็พอ 32 CUSTOM DECLARATION การแจ้ง ( สำแดง ) สิ่งที่นำมาในกระเป๋า เดินทางแก่ศุลการกร

33 7.Description of Articles บอกชื่อ สิ่งของอาหารที่นำมา ตอบ ไปตามข้อเท็จจริง พูดสั้นๆ เช่น clothes, shoes, cookies, fruit preservative, Thai curry paste, curry powder, etc. *** ประเภท อาหาร ไข่ ปลาแห้ง เนื้อสัตว์ หากมีการ pack เรียบร้อยมีตรายี่ฮ่อ มาตรฐาน อนุโลม แต่อย่าบอกเลยประเภทเนื้อสัตว์ ทั้งหลาย 8.Why do you visit this country? ตอบ ง่ายๆสั้นๆว่า visit relatives, visit my kid, seight seeing, field trip, shopping, etc. 33 CUSTOM DECLARATION การแจ้ง ( สำแดง ) สิ่งที่นำมาในกระเป๋า เดินทางแก่ศุลการกร


ดาวน์โหลด ppt โดย พ. อ. ( พ.) หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม. 2 3 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google