งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 1

2 How to create server “prachoom model” on asrock 880gb-lefx. CREATE SERVER SIZE 2TB 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 2

3 MY PHOTO FROM THAILAND THAYANG PHETCHABURI 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 3

4 How to setup cned school server 2tb Pc asrock 880gb-lefx +ram hyper 4gb ddr3 1600 +cpu amd athlon ll x3 455 3.3ghz Hdd sata 2tb 1 total 20-02-25564 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

5 Hardware set 20-02-25565 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com Case isonat strong put hdd sata 2 tb 1-6 total Mainboard asrock 880gm-lefx k, le Ram Kington hiyper 4gb ddr3 1600 2total CPU amd athlon ll x3 455 rana 3.3ghz socket 95 w triple-core Powersupply Winner 750 w full important Hdd sata 2tb 1 total Lan tp-link tg-3269 or tg-3468 1 total

6 Winner 750 w full 20-02-25566 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 1950baht

7 Mainboard asrock 880gb-le fx 20-02-25567 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

8 Strong case can put hdds 5-6 total 20-02-25568 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

9 Mainboard lan on rtl realtek 8111dl 20-02-25569 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

10 Winner 750 w full important intro use it 1950baht 20-02-255610 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

11 CPU amd athlon ll x3 455 rana 3.3ghz socket 95 w triple-core 20-02-255611 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

12 Cpu 20-02-255612 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

13 Kington hiyper 4gb ddr3 1600 2total 20-02-255613 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

14 Ram ddr3 4gb 2total 20-02-255614 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

15 Plus lan pci tp-link tg-3269 or tg-3468 20-02-255615 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

16 สายแพรซาต้า สายไฟซาต้า จัดหา ให้พอกับจำนวนฮาร์ดดิสก์ 20-02-255616 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

17 Hdd sata 2tb 1total content data general 600gb preschool = 41gb primary=988 20-02-255617 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

18 How much is cost? www.advicephet.com Case 2200 baht Powersupply winner 750full 1950 baht Mainboard asrock 1850 baht Ram hyper 1890 baht Cpu amd 2200 baht Harddisk green 2tb 2850 bahtx2=3700 baht Lan tp-link tg3269=1050baht Dvdrom rw 400 baht Total 15240 baht/group 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 18

19 OS that we used fedora11 64 bit scriptsetupfc11.4 hdd sata 2tb 1 total hardcopy,ready to use 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 19

20 ขั้นตอนการติดตั้ง เป็นการนำ hdd ที่มี content อยู่แล้วมาติดตั้งในร่าง ใหม่ ใส่ dvdrom drive external pass usb Open computer find that can run setup os fc11 three partition first until finish. Close selinux Root/123456 Vi /etc/selinux/config enter Edit SELINUX=enforeing to SELINUX=disabled :wq 20-02-255620 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

21 Creat folder for scriptsetupfc11.4 reboot/123456 mkdir a Mkdir aa Mkdir b Mkdir bb Mkdir /school Mkdir /school/log Mkdir /school/webmaster 20-02-255621 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com

22 e2label e2label /dev/sda4 log e2label /dev/sda5 webmaster 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 22

23 fstab vi /etc/fstab enter plus line below press I LABEL=log /school/log ext4 defaults 0 0 LABEL=wemaster /school/webmaster ext4 defaults 0 0 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 23

24 how to see partition hdd reboot/123456 df { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/27/9091579/slides/slide_24.jpg", "name": "how to see partition hdd reboot/123456 df

25 copy scriptfc11.4 and setup cd /school/webmaster rm –rf mysql cd put dvdscriptfc11.4 to dvdromdrive cp –R setupfc11.4 to /root cd setupfc11.4 Ll./setup./net-reset reboot root/123456 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 25

26 copy scriptfc11.4 and setup cd setupfc11.4./net-setup reboot root/123456 cd /school/webmaster test networking #ifconfig enter can see eth0=192.168.10.1, eth1=192.168.1.8 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 26

27 What content did we have? sda5 have gerneral=600 gb Preschool=41gb Primary=988gb 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 27

28 check chown chmod 755 root/123456 cd /school/webmaster/web/preschool cd /school/webmaster/web/primary 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 28

29 create grant user service mysqld stop /usr/libexec/mysqld --skip-grant-tables & mysql enter use mysql enter flush privileges; select user, host, grant_priv from user: delete for user where user=“”; delete for user where user=“root”; 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 29

30 create grant user (2) select user, host, grant_priv from user; can see empty grant all privileges on *.* to ‘phpadmin’@’localhost’ identified by ‘phpadmin123’ with grant option; select user, host, grant_priv from user; we can see user phpadmin ok finish reboot enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 30

31 restore mysql http://school.cned/ 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 31

32 http://school.cned/phpMyAdmin/ 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 32

33 phpadmin/phpadmin123 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 33

34 Restore database preschool, edltvp 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 34

35 add news user 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 35

36 moodle154 /moodle154 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 36

37 user moodle154 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 37

38 choose specifig privileges action 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 38 moodle154db1

39 check all 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 39

40 show privileges that choose 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 40

41 successful 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 41

42 preshool/preschool123 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 42

43 preschool 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 43

44 specifig privileges 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 44

45 check all and click go 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 45

46 successful 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 46

47 edltvp/edltvp123 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 47

48 edltvp/check all 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 48

49 http://school.cned/moodle154/ 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 49 You can see first

50 http://school.cned/preschool http://school.cned/preschool เว็บปฐมวัย 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 50 http://school.cned/preschool/

51 http://school.cned/primary 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 51

52 http://school.cned/moodle154/ 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 52

53 how to use link 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 53

54 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 54

55 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 55

56 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 56

57 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 57

58 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 58

59 how to use samba sdtart –run--\\school enter 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 59

60 sumerize สเปคคอมฯชุดนี้โรงเรียนต่างๆสามารถนำไปจัดหามา ใช้ได้ คุณภาพดีมาก องค์ความรู้เหล่านี้จะอยู่ที่โรงเรียนเร็วแรง เสถียรดีมาก ทุกโรงเรียนสามารถประยุกต์นำไปใช้ได้ทันที่ กระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะต้องให้นักเรียน เข้าสืบค้นให้มากที่สุด บริการประชาชนในชุมชน ต่อเครือข่ายแลนไปยังห้องเรียน ห้องพิเศษให้ครบทุก ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องประชุม ฯลฯ กรณีนี้ ใช้ฮาร์ดดิสก์ 1 ลูก จะได้องค์ความรู้เท่าที่ใส่ได้ สามารถเพิ่มได้อีกหลายลูก ตามกำลังงบประมาณ ใส่ เพิ่มได้ mount directoriy 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 60

61 ข้อสังเกต เนื้อหาของสาระที่ได้ในแบบนี้ เบ็ดเตล็ด ประมาณ 600 จิก ปฐมวัย 41 จิก ประถมศึกษา 988 ป.1-6 ประมาณ 988 จิก เมื่อมีงบประมาณสามารถเพิ่ม ฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ อีก 2-5 ลูก โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ กรณีเพิ่มฮาร์ดดิกส์จะทำการ ฮาร์ดก็อปปี๊ ติดตั้งเพิ่ม โดยการ mount directory rc.local fstab 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 61

62 เนื้อหาสาระที่ไม่ได้ไปเนื่องจาก ฮาร์ดดิสก์มีขนาด 2000 จิก Dltv52=3555files,831gb Dltv53p+dltv53m 1537gb Dltv51=830gb 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 prachum.sornor@gmail.com 62


ดาวน์โหลด ppt 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google