งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 cned school server prachoom rangkasikorn

2 How to create server “prachoom model” on asrock 880gb-lefx. CREATE SERVER SIZE 2TB cned school server prachoom rangkasikorn

3 MY PHOTO FROM THAILAND THAYANG PHETCHABURI cned school server prachoom rangkasikorn

4 How to setup cned school server 2tb Pc asrock 880gb-lefx +ram hyper 4gb ddr cpu amd athlon ll x ghz Hdd sata 2tb 1 total cned school server prachoom rangkasikorn

5 Hardware set cned school server prachoom rangkasikorn Case isonat strong put hdd sata 2 tb 1-6 total Mainboard asrock 880gm-lefx k, le Ram Kington hiyper 4gb ddr total CPU amd athlon ll x3 455 rana 3.3ghz socket 95 w triple-core Powersupply Winner 750 w full important Hdd sata 2tb 1 total Lan tp-link tg-3269 or tg total

6 Winner 750 w full cned school server prachoom rangkasikorn baht

7 Mainboard asrock 880gb-le fx cned school server prachoom rangkasikorn

8 Strong case can put hdds 5-6 total cned school server prachoom rangkasikorn

9 Mainboard lan on rtl realtek 8111dl cned school server prachoom rangkasikorn

10 Winner 750 w full important intro use it 1950baht cned school server prachoom rangkasikorn

11 CPU amd athlon ll x3 455 rana 3.3ghz socket 95 w triple-core cned school server prachoom rangkasikorn

12 Cpu cned school server prachoom rangkasikorn

13 Kington hiyper 4gb ddr total cned school server prachoom rangkasikorn

14 Ram ddr3 4gb 2total cned school server prachoom rangkasikorn

15 Plus lan pci tp-link tg-3269 or tg cned school server prachoom rangkasikorn

16 สายแพรซาต้า สายไฟซาต้า จัดหา ให้พอกับจำนวนฮาร์ดดิสก์ cned school server prachoom rangkasikorn

17 Hdd sata 2tb 1total content data general 600gb preschool = 41gb primary= cned school server prachoom rangkasikorn

18 How much is cost? Case 2200 baht Powersupply winner 750full 1950 baht Mainboard asrock 1850 baht Ram hyper 1890 baht Cpu amd 2200 baht Harddisk green 2tb 2850 bahtx2=3700 baht Lan tp-link tg3269=1050baht Dvdrom rw 400 baht Total baht/group cned school server prachoom rangkasikorn

19 OS that we used fedora11 64 bit scriptsetupfc11.4 hdd sata 2tb 1 total hardcopy,ready to use cned school server prachoom rangkasikorn

20 ขั้นตอนการติดตั้ง เป็นการนำ hdd ที่มี content อยู่แล้วมาติดตั้งในร่าง ใหม่ ใส่ dvdrom drive external pass usb Open computer find that can run setup os fc11 three partition first until finish. Close selinux Root/ Vi /etc/selinux/config enter Edit SELINUX=enforeing to SELINUX=disabled :wq cned school server prachoom rangkasikorn

21 Creat folder for scriptsetupfc11.4 reboot/ mkdir a Mkdir aa Mkdir b Mkdir bb Mkdir /school Mkdir /school/log Mkdir /school/webmaster cned school server prachoom rangkasikorn

22 e2label e2label /dev/sda4 log e2label /dev/sda5 webmaster cned school server prachoom rangkasikorn

23 fstab vi /etc/fstab enter plus line below press I LABEL=log /school/log ext4 defaults 0 0 LABEL=wemaster /school/webmaster ext4 defaults cned school server prachoom rangkasikorn

24 how to see partition hdd reboot/ df { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://slideplayer.in.th/9091579/27/images/slide_23.jpg", "name": "how to see partition hdd reboot/123456 df

25 copy scriptfc11.4 and setup cd /school/webmaster rm –rf mysql cd put dvdscriptfc11.4 to dvdromdrive cp –R setupfc11.4 to /root cd setupfc11.4 Ll./setup./net-reset reboot root/ cned school server prachoom rangkasikorn

26 copy scriptfc11.4 and setup cd setupfc11.4./net-setup reboot root/ cd /school/webmaster test networking #ifconfig enter can see eth0= , eth1= cned school server prachoom rangkasikorn

27 What content did we have? sda5 have gerneral=600 gb Preschool=41gb Primary=988gb cned school server prachoom rangkasikorn

28 check chown chmod 755 root/ cd /school/webmaster/web/preschool cd /school/webmaster/web/primary cned school server prachoom rangkasikorn

29 create grant user service mysqld stop /usr/libexec/mysqld --skip-grant-tables & mysql enter use mysql enter flush privileges; select user, host, grant_priv from user: delete for user where user=“”; delete for user where user=“root”; cned school server prachoom rangkasikorn

30 create grant user (2) select user, host, grant_priv from user; can see empty grant all privileges on *.* to identified by ‘phpadmin123’ with grant option; select user, host, grant_priv from user; we can see user phpadmin ok finish reboot enter cned school server prachoom rangkasikorn

31 restore mysql cned school server prachoom rangkasikorn

32 cned school server prachoom rangkasikorn

33 phpadmin/phpadmin cned school server prachoom rangkasikorn

34 Restore database preschool, edltvp cned school server prachoom rangkasikorn

35 add news user cned school server prachoom rangkasikorn

36 moodle154 /moodle cned school server prachoom rangkasikorn

37 user moodle cned school server prachoom rangkasikorn

38 choose specifig privileges action cned school server prachoom rangkasikorn moodle154db1

39 check all cned school server prachoom rangkasikorn

40 show privileges that choose cned school server prachoom rangkasikorn

41 successful cned school server prachoom rangkasikorn

42 preshool/preschool cned school server prachoom rangkasikorn

43 preschool cned school server prachoom rangkasikorn

44 specifig privileges cned school server prachoom rangkasikorn

45 check all and click go cned school server prachoom rangkasikorn

46 successful cned school server prachoom rangkasikorn

47 edltvp/edltvp cned school server prachoom rangkasikorn

48 edltvp/check all cned school server prachoom rangkasikorn

49 cned school server prachoom rangkasikorn You can see first

50 เว็บปฐมวัย cned school server prachoom rangkasikorn

51 cned school server prachoom rangkasikorn

52 cned school server prachoom rangkasikorn

53 how to use link cned school server prachoom rangkasikorn

54 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

55 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

56 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

57 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

58 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

59 how to use samba sdtart –run--\\school enter cned school server prachoom rangkasikorn

60 sumerize สเปคคอมฯชุดนี้โรงเรียนต่างๆสามารถนำไปจัดหามา ใช้ได้ คุณภาพดีมาก องค์ความรู้เหล่านี้จะอยู่ที่โรงเรียนเร็วแรง เสถียรดีมาก ทุกโรงเรียนสามารถประยุกต์นำไปใช้ได้ทันที่ กระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะต้องให้นักเรียน เข้าสืบค้นให้มากที่สุด บริการประชาชนในชุมชน ต่อเครือข่ายแลนไปยังห้องเรียน ห้องพิเศษให้ครบทุก ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องประชุม ฯลฯ กรณีนี้ ใช้ฮาร์ดดิสก์ 1 ลูก จะได้องค์ความรู้เท่าที่ใส่ได้ สามารถเพิ่มได้อีกหลายลูก ตามกำลังงบประมาณ ใส่ เพิ่มได้ mount directoriy cned school server prachoom rangkasikorn

61 ข้อสังเกต เนื้อหาของสาระที่ได้ในแบบนี้ เบ็ดเตล็ด ประมาณ 600 จิก ปฐมวัย 41 จิก ประถมศึกษา 988 ป.1-6 ประมาณ 988 จิก เมื่อมีงบประมาณสามารถเพิ่ม ฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ อีก 2-5 ลูก โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ กรณีเพิ่มฮาร์ดดิกส์จะทำการ ฮาร์ดก็อปปี๊ ติดตั้งเพิ่ม โดยการ mount directory rc.local fstab cned school server prachoom rangkasikorn

62 เนื้อหาสาระที่ไม่ได้ไปเนื่องจาก ฮาร์ดดิสก์มีขนาด 2000 จิก Dltv52=3555files,831gb Dltv53p+dltv53m 1537gb Dltv51=830gb cned school server prachoom rangkasikorn


ดาวน์โหลด ppt 20-02-2556 cned school server prachoom rangkasikorn 081-5134770 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google