งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2

3

4  การจัดการกับ ฐานข้อมูลผ่าน โปรแกรม Dreamweaver  มีการเพิ่มข้อมูลด้วย คำสั่ง insert  มีการแก้ไขข้อมูลด้วย คำสั่ง update  มีการลบข้อมูลด้วย คำสั่ง delete

5 เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ

6 เมื่อ user ที่เข้า มาเป็น หมอ สามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ ทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือจะให้แสดงเฉพาะ คนไข้ที่ดูแลก็ได้

7 จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ใน ความดูแลเท่านั้น

8 เมื่อ user เป็นพยาบาล เข้ามาในระบบ ( สมมุติว่า พยาบาลอยู่ตึก tesa1)

9 จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในตึกเดียวกับ พยาบาลที่เข้ามาในระบบ พยาบาลสามารถทำการ แก้ไขข้อมูลคนไข้ได้

10

11

12

13

14

15 IIIInstall fedora in Vmware IIIInstall JAMP II mini SDK UUUUsing cross complier UUUUsing Serial port

16  Copy all file in jamp II mini CD-ROM mkdir /jamp2mini cp /media/Jamp\ 2\ mini/* /jamp2mini -R  Run setup.sh cd /jamp2mini /setup.sh  Set path variable Add :/usr/local/arm/3.4/bin:/usr/local/arm/3.2.1 -elf/bin in.bash_profile in home directory

17  Use arm-linux-gcc instead of gcc arm-linux-gcc hello.c –o hello  Transfer and run the executable file on JAMP II mini ◦ On fedora, copy executable file to flashdrive cp hello /media/FLASHDRIVE/ ◦ On JAMP II mini, run executable file. cd /media /hello

18  ในระบบ UNIX จะมอง Device ต่างๆเป็นไฟล์ โดยมี ฟังก์ชั่นหลักที่ใช้งานดังนี้ ◦ open() ◦ read() ◦ write() ◦ close()

19  การตั้งค่าในการรับส่งข้อมูลทาง Serial port นั้นจะทำ โดยการตั้งค่าใน struct termios ซึ่งถูกประกาศไว้ ใน termios.h  ภายใน struct termios จะมีตัวแปร c_cflag ใช้ ในการเซต ◦ Data length ◦ Parity ◦ Stop bit  มีฟังก์ชั่นหลักในการใช้งานดังนี้ ◦ tcgerattr() ◦ cfsetispeed() ◦ cfsetospeed() ◦ tcsetattr()

20  ในการส่งข้อมูลแบบผ่าน serial แบบ canonical จะมี ตัวอักษรนำข้อมูลออกมา 1 ตัว  ไม่สามารถทำการ cross compile driver ของ usb wifi ได้  ยังไม่ทราบ protocol การเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์

21  ศึกษาการ cross compile driver usb wifi  ศึกษาการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลผ่าน Network  ออกแบบโปรโตคอลการส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Sever


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google