งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน

2 green orange purple

3 yellow-green yellow-orange red-orange blue-green bluish-purple reddish-purple

4

5

6 การผสมแม่สี กับสีขาว + =

7 = + การผสมแม่สีกับสีดำ Color (Design) 4/16/2017
Tint/shade = Luminosity on Powerpoint color-DESIGN.ppt

8 การผสมแม่สีกับสีอื่นๆ
Color (Design) 4/16/2017 การผสมแม่สีกับสีอื่นๆ + = Tone = saturation on PowerPoint color-DESIGN.ppt

9 การไล่สี จากสีขาว แม่สี ไปหาสีดำ

10 การตัดสินใจเลือกโทนสีทำเว็บ

11

12 พวกหลายใจ ใช้หลายสี

13 Web Color White is maximum color. Black is no color. #000000 #ffff00
#ffffff #ff0000 #0000ff #cc00cc #9966ff Black is no color.

14 Web Color Can also use decimal RGB numbers, maximum 255 (FF in hex).
#000000 RGB 255,255,0 #ffff00 RGB 0,255,0 #00ff00 RGB 255,255,255 #ffffff RGB 255,0,0 #ff0000 RGB 00,00,255 #0000ff RGB 204,0,204 #cc00cc RGB 102, 153,255 #9966ff

15 Web Color Not dithered Dithered 6 x 6 pixels Appears on screen >

16 Web Color RGB 255,255,255 #ffffff RGB 255,0,0 #ff0000 RGB 00,00,255
#cc00cc RGB 0,0,0 #000000

17 Color Cubes Palette

18 Continuous Tone Palette

19

20

21 Web Color Mixing #ff0000 #ff3333 #ff6666 #ff9999 #ffcccc #ffffff

22 Web Color Mixing #ff0000 #cc0000 #990000 #660000 #330000 #000000

23 Web Color Mixing #ff0000 #cc3333 #cc6666 #cc9999 #996666 #993333

24 Web Color Mixing #ff0000 #ff6600 #ff9900 #ff0099 #cc0033 #cc3399

25 Web Color Mixing #ffffff #cccccc #999999 #666666 #333333 #000000

26 Web Color Mixing #ffcccc #cc9999 #996666 #663333 #cccccc #999999
#666666 #333333 #ccccff #9999cc #666699 #333366

27

28

29 Web Color Mixing

30 Web Color Mixing

31 Web Color Mixing

32 Choosing a Color Scheme

33 Choosing a Color Scheme
See this? (same value) See this? (value contrast) See this? (on neutral ground)

34

35 This is a test color scheme
(now, tint the red…)

36 This is a test color scheme

37 This is a test color scheme

38 This is a test color scheme
Menu1 Menu 2 Menu3 This is a test color scheme

39 This is a test color scheme
(now, tone the red…)

40 This is a test color scheme

41 This is a test color scheme

42 This is a test color scheme

43 This is a test color scheme

44 This is a test color scheme

45 This is a test color scheme

46 This is a test color scheme

47 This is a test color scheme

48 This is a test color scheme

49 This is a test color scheme

50 This is a test color scheme

51 This is a test color scheme

52 This is a test color scheme

53 This is a test color scheme

54 This is a test color scheme

55 This is a test color scheme

56 This is a test color scheme

57 This is a test color scheme

58 This is a test color scheme

59 This is a test color scheme

60 This is a test color scheme

61 This is a test color scheme

62 This is a test color scheme

63 This is a test color scheme

64 This is a test color scheme

65 This is a test color scheme

66 This is a test color scheme

67 This is a test color scheme

68 This is a test color scheme

69 This is a test color scheme

70 This is a test color scheme

71 This is a test color scheme

72 This is a test color scheme

73 This is a test color scheme

74 This is a test color scheme

75 This is a test color scheme

76 This is a test color scheme

77 This is a test color scheme

78 This is a test color scheme


ดาวน์โหลด ppt การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google