งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน

3 greenorange purple

4 yellow- orange yellow- green blue- green bluish- purple reddish- purple red- orange

5

6

7 6 การผสมแม่สี กับสีขาว + =

8 7 การผสมแม่สีกับสีดำ + =

9 8 การผสมแม่สีกับสีอื่นๆ + =

10 9 การไล่สี จากสีขาว แม่สี ไปหาสีดำ

11 10 การตัดสินใจเลือกโทนสีทำเว็บ

12 11

13 12 พวกหลายใจ ใช้ หลายสี

14 13 Web Color #000000#ffff00#00ff00 #ffffff#ff0000#0000ff #cc00cc #9966ff White is maximum color. Black is no color.

15 14 Web Color Can also use decimal RGB numbers, maximum 255 (FF in hex). RGB 0,0,0 #000000 RGB 255,255,0 #ffff00 RGB 0,255,0 #00ff00 RGB 255,255,255 #ffffff RGB 255,0,0 #ff0000 RGB 00,00,255 #0000ff RGB 204,0,204 #cc00cc RGB 102, 153,255 #9966ff

16 15 Web Color DitheredNot dithered 6 x 6 pixels Appears on screen > < Appears on screen

17 16 Web Color RGB 0,0,0 #000000 RGB 255,255,0 #ffff00 RGB 0,255,0 #00ff00 RGB 255,255,255 #ffffff RGB 255,0,0 #ff0000 RGB 00,00,255 #0000ff RGB 204,0,204 #cc00cc RGB 102, 153,255 #9966ff

18 Color Cubes Palette

19 Continuous Tone Palette

20

21 20

22 21 Web Color Mixing #ff3333#ff0000#ff6666#ff9999#ffcccc#ffffff

23 22 Web Color Mixing #cc0000#ff0000#990000#660000#330000#000000

24 23 Web Color Mixing #cc3333#ff0000#cc6666#993333#996666#cc9999

25 24 Web Color Mixing #ff9900#ff0000#ff0099#ff6600#cc3399#cc0033

26 25 Web Color Mixing #cccccc#ffffff#999999#000000#333333#666666

27 26 Web Color Mixing #cccccc#999999#333333#666666 #ffcccc#663333#996666#cc9999 #ccccff#333366#666699#9999cc

28

29

30 29 Web Color Mixing

31 30 Web Color Mixing

32 31 Web Color Mixing

33 32 Choosing a Color Scheme

34 33 Choosing a Color Scheme See this? (same value) See this? (value contrast) See this? (on neutral ground)

35

36 This is a test color scheme (now, tint the red…)

37 This is a test color scheme

38

39 Menu1 Menu 2 Menu3

40 This is a test color scheme (now, tone the red…)

41 This is a test color scheme

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79


ดาวน์โหลด ppt 1 การผสมสี หลักในการผสมสี เพื่อใช้สร้างเว็บ เริ่มจาก แม่สีก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google