งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อ ปริญญา จันทร์น้ำ  วัน 31 มีนาคม พ. ศ.2544  ที่อยู่ 2 บ้านเลขที่ 15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0835109251  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อ ปริญญา จันทร์น้ำ  วัน 31 มีนาคม พ. ศ.2544  ที่อยู่ 2 บ้านเลขที่ 15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0835109251  อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ชื่อ ปริญญา จันทร์น้ำ  วัน 31 มีนาคม พ. ศ.2544  ที่อยู่ 2 บ้านเลขที่ 15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0835109251  อีเมล์ palioa@outlook.compalioa@outlook.com  Facebook palioa@outlook.compalioa@outlook.com  Line -  ประวัติส่วนตัว

3  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์ ประวัติการศึกษา

4 คติประจำใจ ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่ เก่งต้องขยัน งานอดิเรก เล่นกีฬา ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี ไม่มี - ด้านกีฬา เล่นฟุตบอล - ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มี คติประจำใจ งานคติเรก ความสามารถ

5 เรื่อง การทิ้ง ขยะ ชายคนนี้เป็นคนดีที่ ชอบทิ้งขยะให้ลงถัง


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อ ปริญญา จันทร์น้ำ  วัน 31 มีนาคม พ. ศ.2544  ที่อยู่ 2 บ้านเลขที่ 15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0835109251  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google