งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : S.K ALPHA CO.,TLD PART No. / CODE : RCS154D012 PART NAME/SPEC: INSULATION COMP PROD. DATE/LOT No. : 26 / 08 / 2009 P/O No.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : S.K ALPHA CO.,TLD PART No. / CODE : RCS154D012 PART NAME/SPEC: INSULATION COMP PROD. DATE/LOT No. : 26 / 08 / 2009 P/O No."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : S.K ALPHA CO.,TLD PART No. / CODE : RCS154D012 PART NAME/SPEC: INSULATION COMP PROD. DATE/LOT No. : 26 / 08 / 2009 P/O No. : P012345 INVOICE No. 00000001 INVOICE Q’TY : 2040 pcs Q’TY / PACK : 24 pcs GROSS WEIGHT / PACK : 13.68 Kgs PACKING 1 85 MACO 01-10-09 RECEIVED Pack No.____ /___ IDENTIFY TAG Request to attach the Identify TAG in delivering parts to MACO -Attach this per 1 BOX -Contents to indicate is obedient to the following

2 IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : PART No. / CODE : PART NAME/SPEC: PROD. DATE/LOT No. : P/O No. : INVOICE No. INVOICE Q’TY : pcs Q’TY / PACK : pcs GROSS WEIGHT / PACK : Kg. Pack No. ____ / _____ STAMP AREA (MACO) NOTE No. 2 1 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPTION SUPPLIER NAME PART No. / CODE PART NAME / SPEC PROD.DATE / LOT No. P/O No. INVOICE No. INVOICE Q’TY PACK Q’TY GROSS WEIGHT /PACKING ชื่อบริษัทผู้ผลิต รหัสวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน ( ของ MACO ) ชื่อหรือขนาดวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน ( ของ MACO ) วันที่ผลิต / หมายเลข ลำดับการผลิต หมายเลขใบสั่งซื้อ หมายเลขใบกำกับสินค้า ( Invoice ) จำนวนที่ระบุใน ใบกำกับสินค้า จำนวนชิ้นงานต่อภาชนะบรรจุ น้ำหนักรวมต่อภาชนะบรรจุ

3 ตัวอย่าง ( SAMPLE ) 13.68 Kg. IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : PART No. / CODE : PART NAME/SPEC: PROD. DATE/LOT No. : P/O No. : INVOICE No. INVOICE Q’TY : Q’TY / PACK : GROSS WEIGHT / PACK : Pack No. ____ / _____ ABC CO.,LTD RCS154D001AA INSULATION COMP 26/08/2009 P012345 00000001 2040 PCS 24 PCS 1 85 MACO 01-10-09 RECEIVED STAMP at MACO STAMP AREA

4 FORM


ดาวน์โหลด ppt IDENTIFY TAG SUPPLIER MAME : S.K ALPHA CO.,TLD PART No. / CODE : RCS154D012 PART NAME/SPEC: INSULATION COMP PROD. DATE/LOT No. : 26 / 08 / 2009 P/O No.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google