งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอการสืบค้น (OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอการสืบค้น (OPAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอการสืบค้น (OPAC) http://koha.library.tu.ac.th

2 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search)  การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)

3 สามารถสืบค้นได้จาก - คำสำคัญ (Keyword) - ชื่อเรื่อง (Title) - ผู้แต่ง (Author) - หัวเรื่อง (Subject) -ISBN - ชื่อชุด (Series) -Call number การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search)

4 แสดงผลการ สืบค้น โดย แสดง highlight คำที่ ใช้ค้น ” อาเซียน ””“

5 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) สืบค้นคำสำคัญหรือข้อความ โดยสืบค้นข้อมูลได้หลายแบบ สามารถใช้ การเชื่อมคำด้วย and,or, not กำหนดช่วงปีพิมพ์ ของทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น

6 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) สามารถจำกัดผลการสืบค้นได้ จากกลุ่ม ข้อมูล ดังนี้

7 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) สามารถระบุภาษาของทรัพยากรที่ต้องการ สืบค้น

8 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) ระบุห้องสมุดที่จัดเก็บทรัพยากร เลือกแสดงรายการที่ สามารถยืมได้หรือมี สถานะ on shelf

9 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) การจัดเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา -Popularity ( อันดับความนิยมที่ถูกยืม ) มากไปหาน้อย น้อยไปหามาก - ผู้แต่ง A-Z, Z-A - เลขเรียกหนังสือ จากน้อยไปหามาก A-Z มากไปหาน้อย Z-A -Dates ปีพิมพ์เก่าไปใหม่ ปีพิมพ์ใหม่ไปเก่า วันที่จัดหารายการล่าสุดก่อน วันที่จัดหารายการเก่าสุดก่อน

10 การแสดงผลการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวนผลการ สืบค้นทั้งหมด ประเภท ทรัพยากร สถานะของ ทรัพยากรและ แหล่งจัดเก็บ

11 Refine your search - หน้าผลการสืบค้น จะแสดงข้อมูลตามหัวข้อที่ดึงมาจากรายการผลลัพธ์หน้าต่อหน้า เมื่อเปลี่ยน หน้า ข้อมูล Refine your search จะเปลี่ยนไปตามรายการหน้านั้นๆ ผู้แต่ง คลิกเพื่อดู รายการอื่นได้ ห้องสมุดต่างๆ ที่ มีทรัพยากร ชื่อชุด หัวเรื่อง ประเภท

12 แสดงผลการสืบค้นแต่ละรายการเรียงลำดับตามความ สอดคล้องกับเนื้อหา ( Relevance)

13 การแสดงรายการบรรณานุกรม รายละเอียดของทรัพยากร พร้อมภาพ หน้าปก ( ถ้ามี ) แสดงชื่อผู้แต่ง Subjec t

14 การแสดงรายการบรรณานุกรม Share link ไปยัง social network Export รายการบรรณานุกรม

15 การแสดงข้อมูล Holdings

16 Lists & Cart

17 บันทึกรายการสืบค้นในระยะเวลา ชั่วคราว บันทึกรายการสืบค้นในระยะเวลา ถาวร การจัดเก็บใน Lists จะต้องใส่ login/passwd

18 Cart การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน cart ทีละจำนวน หลายรายการ 1. คลิก เลือก รายการที่ ต้องการใน ช่อง สี่เหลี่ยม 2. เลือก Add to Cart

19 Cart การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน cart โดยการ Add to cart ทีละรายการ

20 Cart การจัดการรายการใน Cart

21 Lists ( พิมพ์ login/passwd ก่อน )

22

23 Lists การสร้างรายการ (Create a new list / Edit list) ใส่ชื่อ list ที่ กำหนด การจัดเรียงลำดับ รายการ

24 Lists การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน Lists ทีละ รายการ

25 Lists 1 2 1. ถ้าผู้ใช้สร้าง list ไว้ แล้ว ให้เลือก list ที่ต้องการ แล้วกด save 2. ถ้าต้องการ สร้าง list ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อ list ที่จะสร้างใน ช่องว่าง แล้วกด save ด้านล่าง.

26 Lists การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน Lists ทีละหลาย รายการ

27 เมื่อคลิกเลือกที่ list ของเรา สามารถแก้ไข หรือลบรายการออกได้ Lists

28 การใช้คำสั่ง และการดูข้อมูลต่างๆ ใน ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA : OPAC Module  การ Download My List  การจอง  My Account  My Summary  My Fines  My Personal Details  My Tags  Change My Password  My Search History  My Reading History  My Purchase Suggestions  My Lists

29 KOHA : OPAC Module (My Account) http://koha.library.tu.ac.th/ พิมพ์ login/passwd

30 เมนูดูข้อมูลของฉัน (My Account)

31 KOHA : OPAC Module เมนู My Account เมนูภาษาไทย เมนูภาษาอังกฤษ ตค ลิก

32 คลิกเลือก list name กฎหมาย อาญา

33 แสดงรายการข้อมูล เรื่อง กฎหมายอาญา 1. ให้คลิกเลือกรายการต้องการ download หรือ ทั้งหมดให้ คลิก Select all 2. คลิก Download list 1 2

34 1 2 3 1. เลือก RIS 2. คลิก Go 3. คลิก Open

35 4. เลือก Allow 5. ข้อมูลจะถ่ายโอน เข้าโปรแกรม EndNote ดังภาพ 4 5

36 กรณีถ่ายโอนข้อมูลที่ หน้าแสดงรายการ บรรณานุกรมแต่ละ รายการ 1. คลิกเลือก RIS 2. คลิก Go 1 2

37 ข้อมูลถ่าย โอนเข้า EndNote

38 KOHA : OPAC Module My Account http://koha.library.tu.ac.th/ พิมพ์ login/passwd

39 หน้าจอแสดงข้อมูล my summary

40 KOHA : OPAC Module เมนู

41 KOHA : OPAC Module My Summary 1 คลิกเมนู Checked out จะแสดง รายการหนังสือที่ยืม โดยให้ รายละเอียด ชื่อเรื่อง วัน กำหนดส่ง บาร์โค้ด เลข เรียกหนังสือ ต่ออายุ ค่าปรับ Links

42 ต้องการยืมต่อเล่มใด ให้คลิก √ ในเครื่องหมาย หรือ จะ เลือกยืมต่อเฉพาะเล่ม หรือ ทั้งหมด

43 กรณีมีค่าปรับจะแสดงเมนู เกินกำหนด และค่าปรับ ดัง ภาพ ต้องการดูรายละเอียด ค่าปรับ ให้คลิกเมนู my fines ( ค่าปรับของฉัน )

44 KOHA : OPAC Module การจอง (Request)

45 หน้าจอส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการ

46 KOHA : OPAC Module My Fines แสดงข้อมูลค่าปรับ ในปัจจุบัน และ ย้อนหลังที่ผ่านมา ทั้งหมด

47 KOHA : OPAC Module My Personal Details คลิก ข้อมูลส่วนตัว ของฉัน (my personel details) จะปรากฏ หน้าจอ ดังภาพ

48 KOHA : OPAC Module Change My Password 1 3 2 4 การเปลี่ยน Password 1. พิมพ์ Password ปัจจุบัน 2. พิมพ์ Password ใหม่ 3. พิมพ์ Password ใหม่ 4. คลิก Submit changes

49 KOHA : OPAC Module My Search History 1 2 คลิก ประวัติการค้น (my search history) ปรากฏหน้าจอดังภาพ ลบประวัตการ ยืมให้ 1. คลิก Delete 2. OK

50 KOHA : OPAC Module My Reading History คลิก ประวัติการอ่านของฉัน (my reading history) จะปรากฏ รายการที่ยืมทั้งหมด สามารถสั่งเรียงข้อมูลตามชื่อ เรื่อง (title) และ วันที่ (date)

51 KOHA : OPAC Module My Purchase Suggestions คลิก ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อของฉัน (my purchase suggestions) ปรากฏหน้าจอดังภาพ 1. รายการหนังสือที่แนะนำ 2. ดู Status 3. ลบข้อมูล คลิก Delete 1 2 3

52 คลิก Logout ทุกครั้งเมื่อเลิก ใช้งาน

53

54


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอการสืบค้น (OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google