งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dec 9, 2010 DEP Only Future Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dec 9, 2010 DEP Only Future Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only Future Commerce

2 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only WHY E-COMMERCE IS IMPORTANT?

3 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 3 Internet Users in the World by Geographic Regions

4 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 4 World Internet Penetration Rates by Geographic Regions

5 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only การหาข้อมูล Supplier แบบเดิม  -Referral (colleagues, associates) -Trade shows -Industry magazines, trade journals -Industry associations -Trade directories -Existing suppliers Search/ Discovery NegotiateTransactEvaluate โดยเฉลี่ยเวลาการหาแหล่งสินค้า : 3.3 – 4.2 เดือน 52% ของเวลาทั้งหมดถูกใช้ในการสรรหา supplier ที่เหมาะสม 18% ของเวลาทั้งหมดถูกใช้โต้ตอบในการ ขอ Quotation 20% ของเวลาทั้งหมดถูกใช้ในการคัดสรร เรียบเรียงข้อเสนอ 10% ของเวลาทั้งหมดถูกใช้ในการเจรจา Source: The Aberdeen Group ด้วย Internet การค้าแบบ B2B เกิดขึ้นง่ายกว่าเดิม

6 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only WHY MANY E-COMMERCE SITES FAIL?

7 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 7 เพราะ... เป็นเพียง Directory » ขาดการ Update » ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ซื้อ - ผู้ขาย » ไม่สามารถติดตามผล ขาดการคัดกรองคุณภาพของผู้ขาย / จำนวน ผู้ขายไม่เพียงพอ ขาดการทำการตลาดกับผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง Online / Offline ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

8 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only WHY SOME E-COMMERCE SITES SUCCEED?

9 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 9 ปัจจัยที่ทำให้ E-Commerce ประสบ ความสำเร็จ Global E-Commerce Buyer Cultivation Global Reach Technology TPO Websites Seller Cultivation Local Knowledge Trade Knowledge Comprehensive Features : Intelligent Search, Communication Tools, Community Personalized Page, Member verification etc. Comprehensive Features : Intelligent Search, Communication Tools, Community Personalized Page, Member verification etc. No. of POTENTIAL sellers/buyers

10 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 10 TPO vs Private E-commerce Key Success Factors of SME online promotion Associations/ Chambers Global E- Commerce Global Reach Size of global buyers and suppliers Traffic (critical mass on the B2B e- marketplace) Cost effective marketing channel Local Knowledge Local language and culture Understanding of local trade policies Local database of SMEs Trade knowledge Deep domain expertise in int’l trade practices, laws and regulations Broad offline network Technology Skill Internet technology (website, search, SEO, etc.)

11 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 11 E-Commerce ที่ประสบความสำเร็จ TPO Websites Buykorea.org (KOTRA) Tradekorea.com (KITA) Hktdc.com Private Websites Alibaba.com Dhgate.com EC21.com Globalsources.com Ebay.com Amazon.com

12 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 12 Global E-Commerce (E-MarketPlace) : Alibaba

13 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 13 Alibaba : Business to Business Commerce

14 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 14 Alibaba : Community for B2B

15 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 15 Alibaba : Community for B2B

16 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 16 Alibaba : Gold Supplier

17 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 17 Alibaba : Gold Supplier

18 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 18 Alibaba : China & International Market International Marketplace Facilitates global trade between China and international suppliers and buyers 14.9 m registered users as of Sep 30, 2010 11,000 gold suppliers as of Sep 30, 2010 International Marketplace Facilitates global trade between China and international suppliers and buyers 14.9 m registered users as of Sep 30, 2010 11,000 gold suppliers as of Sep 30, 2010 China Marketplace Facilitates domestic trade between China suppliers and buyers 41.8 m registered users as of Sep 30, 2010 108,572 gold suppliers as of Sep 30, 2010 631,348 Trustpass suppliers as of Sep 30, 2010 China Marketplace Facilitates domestic trade between China suppliers and buyers 41.8 m registered users as of Sep 30, 2010 108,572 gold suppliers as of Sep 30, 2010 631,348 Trustpass suppliers as of Sep 30, 2010 SuppliersBuyers International SMEs China SMEs International Buyers China Buyers Keywords & premium placement Third-party authentication & verification Trust profiles Tools to manage CRM and trade info Search Directory Inquiry RFI/RFQ forms Post buying leads Tools to manage CRM and trade info Community + Marketplace platform Services / Products to suppliers Services / Products to buyers Close to 4.2 mm storefronts of suppliers Instant messaging Trade negotiation Over 200 online community forums for user groups

19 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 19 Alibaba : HighLights สัดส่วนผู้ใช้งานจากทั่วโลกกว่า 14.9 ล้านคน จาก 240 ประเทศ

20 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 20 Alibaba : Revenue & Profit

21 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 21 Alibaba : Truly Global Network 2.Supplier/Product Information Company Products Company Profile Company Video 2.Value-Added Services (VAS) Keyword Search Premium Placement Virtual Showroom 4.Real-time Communication & Inquiry Trade Manager Email 1.Search Engine Keyword Search Product Category

22 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 22 Alibaba : Networking Trade Association Program in Korea TPO program in Taiwan Government Support Program in Turkey Government subsidy program in Chile Government subsidy program in Washington, US Partnering with a Vietnamese company Partnering with a Malaysian company

23 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 23 Alibaba.com, KITA : The First Offline Business Matching Event in Korea

24 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 24 The SMBA and Alibaba Group announce plan to grow Korean small businesses into online export leaders Source : http://news.alibaba.com/article/detail/alibaba/100392652-1-smba-alibaba-group-announce-plan.html

25 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 25 Alibaba.com and Vietnam Industry and Trade Information Center tie up to promote e-commerce Source : http://news.alibaba.com/article/detail/alibaba/100111969-1-alibaba.com-vietnam-industry-trade-information.html

26 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 26 California Governor Schwarzenegger and Alibaba.com Announce Schwarzenegger Emerging Entrepreneur Initiative Source : http://news.alibaba.com/article/detail/alibaba/100399286-1-california-governor- schwarzenegger-alibaba.com-announce.html

27 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 27 Global E-MarketPlace

28 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 28 Thailand E-MarketPlace Local Global QUALITYQUALITY BUSINESS / PROFESSIONAL

29 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 29 Thailand E-MarketPlace Local Global QUALITYQUALITY BUSINESS / PROFESSIONAL + Importer & Individual

30 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 30 Thailand E-MarketPlace QUALITYQUALITY BUSINESS / PROFESSIONAL + Ind. Firm Exporter Local Global + Importer & Individual

31 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 31 Thailand E-MarketPlace ThaiTrade QUALITYQUALITY BUSINESS / PROFESSIONAL + Ind. Firm Exporter Local Global + Importer & Individual

32 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 32 New E-commerce แตกต่างอย่างไร 1.Connected to world-class B2B website (s) »Networking 2.Recruiting & Screening Process »Buyer & Supplier 3.Creative/Supportive Services & Content »Support 4.Comprehensive Interface + Reliable Technology »Technology 5.Driven by on-line / off-line activities – to Thai exporters and Buyers »Marketing

33 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 33 New E-commerce แตกต่างอย่างไร 6.Integrated efforts of all related departments in MOC »Integration 7.Overseas DEP reps as contributor for each country’s channel »Distributed Channel 8.Geared towards AEC, East Asia trade zones »Government mission 9.Maintained by 3 rd party contractors »Continuously 10.Aim for long-term self-financed project »Continuously

34 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 34 Thaitrade.com Alibaba.com Thailand Channel Thailand Channel Gold EL & Exhibitor 1.Gems & Jewelry 2.Furniture 3.Auto Parts 4.Fashion 5.Gift & Decorative items 6.Food 7.Electronics 1.Gems & Jewelry 2.Furniture 3.Auto Parts 4.Fashion 5.Gift & Decorative items 6.Food 7.Electronics ?.com Global E-MarketPlace Networking Dec3, 2010

35 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 35 Thai Gold Members on Alibaba อุตสาหกรรมจำนวนผู้ส่งออกไทย Food27 Gift16 Home Furniture12 Fashion12 Jewelry5 Electronics5 Auto Parts4 Total 81 Thai suppliers (not Gold) 10,000+

36 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 36 ThaiTrade.com: Member Classification Buyer Non Member Registered Member Seller Registered Seller Gold Seller Premium Seller

37 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 37 ThaiTrade.com: Buyer Non Members – Browse Only Registered Member »Browse »Post buying Leads »Contact seller on B2B platform (RFQ, Chat, Message) »Get personalized page (browsing/contact history, saved search, products recommendations)

38 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 38 ThaiTrade.com: Seller E E EL & DEP Exhibitors Registered Member Gold Member Premium Member

39 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 39 ThaiTrade.com: Seller E E EL & DEP Exhibitors Registered Member Proof of Export – P/O, Shipping Documents within 1 years Company Registration & Information

40 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 40 ThaiTrade.com: Seller E E EL & DEP Exhibitors Registered Member Gold Member Pass DEP E-Commerce Training Participate in DEP Activities Post more than 50 products and Respond to buying leads/RFQ for more than 120 times/year Or Received Gold status from partners’ sites

41 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 41 ThaiTrade.com: Seller E E EL & DEP Exhibitors Registered Member Gold Member Premium Member Audited by DEP’s Authorized Auditor

42 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 42 ThaiTrade.com: Project Management Dec3, 2010

43 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 43 Project Roadmap Self Assessment Existing Project Existing Plan Existing Resource Short Term Branding Networking Filtering E-Marketing Distributed Channel Key Stone On Going Long Term Branding Networking Filtering E-Marketing Distributed Channel Centralized Support VAS Trusted Mark On Going

44 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 44 KPI จำนวนธุรกิจที่ลงทะเบียนเปิดร้านค้า จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม e-marketplace ( ทั้งราย ใหม่และเก่า ) ค่าธรรมเนียมการใช้งาน ( หลังจาก DEP หยุด สนับสนุนทางการเงิน ) มูลค่าการซื้อขาย ( จากการเก็บข้อมูล / ที่ จ่ายเงินผ่าน partner) จำนวน correspondence ผ่านระบบ chat/mail ของ web

45 Dec 9, 2010 Confidential @ DEP Only 45 Thank You Thank you very much for your attention


ดาวน์โหลด ppt Dec 9, 2010 DEP Only Future Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google