งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ความฝัน และคติ ประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ความฝัน และคติ ประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ความฝัน และคติ ประจำ ใจ

2 ชื่อ ด. ช. สวิตต์ ปัญญาวงศ์ ชื่อเล่น แดน กลับหน้าหลัก

3 ที่อยู่ 39 ถ. พระคงฤาษี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 กลับหน้าหลัก

4 อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 2544 กลับหน้าหลัก

5 ประวัติการศึกษา ประถมเรียนที่โรงเรียนใบบุญลำพูน มัธยมเรียนที่โรงเรียนจักคำคณาท กลับ หน้า หลัก

6 ชื่อบิดา มารดา บิดา ด่วน วันยะ มารดา เพียงนภา ปัญญาวงศ์ กลับหน้า หลัก

7 สิ่งที่ชอบและ สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ กีฬา สิ่งที่ไม่ชอบ ขนมหวาน กลับ หน้า หลัก

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ความใฝ่ฝัน อยากเป็นนักฟุตบอล คติประจำใจ บันไดมีขึ้นมีลง เราขึ้นได้ก็ต้องลง ได้ กลับ หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ความฝัน และคติ ประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google