งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010

2 แผนเอดส์ชาติ : Getting to Zero

3 3 Projection of new HIV infections during using AIDS Epidemic Model (AEM)

4 เราห่างจาก ศูนย์ เท่าไหร่ ? ติดเชื้อ ตาย ตีตรา

5 ประมาณการกลุ่มเสี่ยงต่อการติด เชื้อ HIV ทำยังไง ? 1. สำรวจแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว - คลินิกกามโรค ? - ศูนย์บำบัดยาเสพติด ? - ห้องฉุกเฉิน ? - เรือนจำ ? 2. พิจารณา จุดอ่อน จุดแข็ง ของ ข้อมูลและฐานข้อมูล 3. สำรวจเพิ่มเติม

6 Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้วคำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ จุดแข็ง : เข้าถึงโดยตรง สามารถวาง แผนการจัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน : เข้าไม่ถึงแหล่งแฝง ซ่อนเร้น ใช้ เวลาและงบประมาณมาก Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำ จำนวนที่พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

7 Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้ว คำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่ พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามี การกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการ สำรวจ วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

8 Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่พบ ซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหา จำนวนทั้งหมด จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้า ใช้ฐานข้อมูลที่เหลื่อมซ้อนกันมาก อาจจะ ได้จำนวนมากกว่าความเป็นจริง ถ้า ฐานข้อมูลมีน้อยและไม่ค่อยซ้อนกัน วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

9 Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหา จำนวนทั้งหมด Respondent-driven sampling ใช้การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงจำนวนน้อยแล้วให้กลุ่ม เสี่ยงไปบอกต่อยังกลุ่มซ่อนเร้นให้มาติดต่อ จุดแข็ง : เข้าถึงเครือข่ายของกลุ่มซ่อนเร้น ได้ดี ข้อมูลใช้จัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามี การกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการ สำรวจ ใช้งบประมาณมาก วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

10 Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรม เสี่ยงผู้ถูกสุ่มโดยตรง จุดแข็ง : ได้ข้อมูลสะท้อนประชากร ทั้งหมดได้ จุดอ่อน : ใช้งบประมาณมาก ถาม เรื่องซ่อนเร้นโดยตรงมักไม่ได้ ความจริง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ถูกสุ่ม ” รู้จัก ” วิธีที่เน้นการสำรวจจาก ประชากรทั่วไป UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 Multi- stage block sampling

11 Network Scale-up Methods: ค้นหาจาก ” คนที่รู้จัก ”

12 Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยงผู้ ถูกสุ่มโดยตรง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ ถูกสุ่ม ” รู้จัก ” จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก สะท้อน สถานการณ์ของประชากรทั้งหมดได้ จุดอ่อน : ไม่ได้ข้อมูลตรง ใช้วางแผน บริการได้ไม่ดี ไม่เหมาะสมกับเครือข่ายที่ กระจุกตัว ไม่สุงสิงกับคนในสังคมวงกว้าง วิธีที่เน้นการสำรวจจาก ประชากรทั่วไป UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

13 Technical working group for national estimation A technical working group consisted of representatives from various organizations were formed: – Bureau of Epidemiology (BOE) – Chulalongkorn University – East-West Center – MEASURE – National AIDS Management Center (NAMC) – Research Institute for Health Sciences (RIHES) – Thailand MoPH – U.S. CDC Collaboration (TUC) – UNAIDS – UNFPA Six meetings were held during September – December 2011 to discuss and find the best currently available estimates figures 13

14 Steps in estimation for each population * Determine utilization of the size estimation and when it will be needed – To determine program coverage and national cost estimates for programs – Regular national size estimation will be needed e.g. every two years Define population and geographic area – Population is defined based on recent behavior (e.g. sex with another man in the past year, injecting within the past 2 years) – Area = national estimates (details on how to arrive at the national estimates will be discussed in other section) Review existing data sources for estimation – Existing data sources for each population were reviewed. Limitations and strengths of each method were discussed. 14

15 Steps in estimation for each population (continued)* Compile existing data and collect additional data e.g. – Proportion of IDU, FSW, MSM behaviors reported in surveillance data over years – Additional mapping data on FSW & MSM from BMA and STI cluster – Discuss with key informants Identify strengths and limitations from each source and how the existing data could be interpreted e.g. – Minimal or maximum estimates – Overall or sub-groups – Geographic coverage of estimation 15

16 Steps in estimation for each population (continued) Determine approaches and assumptions to be used for calculating national size estimates of each population – Triangulation of available data sources (e.g. survey data over years, literature review) to get a ‘fixing’ parameter as opposed to picking one estimation method that is currently available – Account for over or under estimates of the existing data source Verify the estimates with other additional supporting information e.g. – IBBS among male military conscripts and vocational school student to examine distribution of estimated populations – AIDS case data 16

17 Steps in estimation for each population (continued) Identify follow up issues needed to be addressed for improving future national estimates e.g. – Additional questions on the IBBS survey to identify proportion of population/sub-groups of interest 17

18 Sex workers (FSWs/ MSWs): Available Data Sources Multiplying factors for FSW = 1.82* Adjusted #FSW (STI report) 57,75363,10869,38567,759 Estimated #FSW 105, , , ,53 0 Multiplying factors for MSW = 2.18* Adjusted #MSW (STI report) 6,0066,8397,8718,367 Estimated #MSW 13,09414,90817,15918,239 Total Estimated Number of SW 141,769 * from field experience

19 MSM:Available Data Sources Sources for population size Population Size, Male yr.(2010) Estimated MSM number (3%) NESDB ( สภาพัฒน์ ) 18,352,000550, Thai Population Census 17,971,686539,151 UN population division19,863,336595,900 IPSR (Mahidol)17,381,402521,442

20 Number of participants by districts(Chiang Mai) Estimation: 1,500 ( Muang 228 Omkoy 32 RDS Recruitment site Number of participants in districts >40 N = 309 (Missing data = 1) Network Scal-up Recruitment site N=409 in 8 areas (Chiang Mai) Estimation: 2,260 – 4,012

21 Conclusion: IDU size estimate for National Household Survey on Substance Abuse, 2011 Method: Ask direct question ‘Have you ever injected drug?’ Results: Ever injected any drugs = 29,300 IDUs Asian Epidemic Model based on RDS study in Bangkok, 2004 Method: Assumptions 1: 30% underestimation Assumption 2: Bangkok/National AIDS case ratio can be a multiplier. Results: Any injections in the past 6 months = 38,300 IDUs Regional NSUM Survey, 2010 Method: Known population scale-up & Summation: Results: IDUs known in the past 2 years = 40,300 – 97,300 Consensus number (10 Jan. 2012) = 40,300 Technical Consultation: Size Estimation of MARPs in Asian Countries (23-5 September, 2013, Hong Kong )

22 Migrant workers:Available Data Sources Provinces TotalMultiplied factor* Estimated SizeNational Census 2010 Difference The Whole Kingdom 1,962,8 58 X 2.5* ,715,9 02 Bangkok Metropolis 462, Region 1,500, Vicinity 435, Central 423, North 217, North-East 43, South 380, * from field experience

23 Overview of methods used & results PopulationsDefinitionsEstimation methods Preliminary results FSW & MSW(all) Women and men who sell sex Enumeration (Mappjng) with Multiplication 123,530 & 18,239 MSM (all)Men having sex with men in the past year Population Surveys 550,000 IDU (all)Injected in the past 2 years Network Scale Up & RDS surveys 40,300 MigrantsLegal and illegal migrants from Myanmar, Loas and Cambodia Registration statistics and expert adjustment ล้าน 23


ดาวน์โหลด ppt การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google