งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010

2 แผนเอดส์ชาติ 2555-9 : Getting to Zero

3 3 Projection of new HIV infections during 2012-2016 using AIDS Epidemic Model (AEM)

4 เราห่างจาก ศูนย์ เท่าไหร่ ? ติดเชื้อ ตาย ตีตรา

5 ประมาณการกลุ่มเสี่ยงต่อการติด เชื้อ HIV ทำยังไง ? 1. สำรวจแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว - คลินิกกามโรค ? - ศูนย์บำบัดยาเสพติด ? - ห้องฉุกเฉิน ? - เรือนจำ ? 2. พิจารณา จุดอ่อน จุดแข็ง ของ ข้อมูลและฐานข้อมูล 3. สำรวจเพิ่มเติม

6 Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้วคำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ จุดแข็ง : เข้าถึงโดยตรง สามารถวาง แผนการจัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน : เข้าไม่ถึงแหล่งแฝง ซ่อนเร้น ใช้ เวลาและงบประมาณมาก Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำ จำนวนที่พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

7 Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้ว คำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่ พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามี การกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการ สำรวจ วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

8 Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่พบ ซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหา จำนวนทั้งหมด จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้า ใช้ฐานข้อมูลที่เหลื่อมซ้อนกันมาก อาจจะ ได้จำนวนมากกว่าความเป็นจริง ถ้า ฐานข้อมูลมีน้อยและไม่ค่อยซ้อนกัน วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

9 Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหา จำนวนทั้งหมด Respondent-driven sampling ใช้การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงจำนวนน้อยแล้วให้กลุ่ม เสี่ยงไปบอกต่อยังกลุ่มซ่อนเร้นให้มาติดต่อ จุดแข็ง : เข้าถึงเครือข่ายของกลุ่มซ่อนเร้น ได้ดี ข้อมูลใช้จัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน : ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามี การกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการ สำรวจ ใช้งบประมาณมาก วิธีที่เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

10 Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรม เสี่ยงผู้ถูกสุ่มโดยตรง จุดแข็ง : ได้ข้อมูลสะท้อนประชากร ทั้งหมดได้ จุดอ่อน : ใช้งบประมาณมาก ถาม เรื่องซ่อนเร้นโดยตรงมักไม่ได้ ความจริง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ถูกสุ่ม ” รู้จัก ” วิธีที่เน้นการสำรวจจาก ประชากรทั่วไป UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 Multi- stage block sampling

11 Network Scale-up Methods: ค้นหาจาก ” คนที่รู้จัก ”

12 Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยงผู้ ถูกสุ่มโดยตรง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ ถูกสุ่ม ” รู้จัก ” จุดแข็ง : ใช้งบประมาณไม่มาก สะท้อน สถานการณ์ของประชากรทั้งหมดได้ จุดอ่อน : ไม่ได้ข้อมูลตรง ใช้วางแผน บริการได้ไม่ดี ไม่เหมาะสมกับเครือข่ายที่ กระจุกตัว ไม่สุงสิงกับคนในสังคมวงกว้าง วิธีที่เน้นการสำรวจจาก ประชากรทั่วไป UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010

13 Technical working group for national estimation A technical working group consisted of representatives from various organizations were formed: – Bureau of Epidemiology (BOE) – Chulalongkorn University – East-West Center – MEASURE – National AIDS Management Center (NAMC) – Research Institute for Health Sciences (RIHES) – Thailand MoPH – U.S. CDC Collaboration (TUC) – UNAIDS – UNFPA Six meetings were held during September – December 2011 to discuss and find the best currently available estimates figures 13

14 Steps in estimation for each population * Determine utilization of the size estimation and when it will be needed – To determine program coverage and national cost estimates for programs – Regular national size estimation will be needed e.g. every two years Define population and geographic area – Population is defined based on recent behavior (e.g. sex with another man in the past year, injecting within the past 2 years) – Area = national estimates (details on how to arrive at the national estimates will be discussed in other section) Review existing data sources for estimation – Existing data sources for each population were reviewed. Limitations and strengths of each method were discussed. 14

15 Steps in estimation for each population (continued)* Compile existing data and collect additional data e.g. – Proportion of IDU, FSW, MSM behaviors reported in surveillance data over years – Additional mapping data on FSW & MSM from BMA and STI cluster – Discuss with key informants Identify strengths and limitations from each source and how the existing data could be interpreted e.g. – Minimal or maximum estimates – Overall or sub-groups – Geographic coverage of estimation 15

16 Steps in estimation for each population (continued) Determine approaches and assumptions to be used for calculating national size estimates of each population – Triangulation of available data sources (e.g. survey data over years, literature review) to get a ‘fixing’ parameter as opposed to picking one estimation method that is currently available – Account for over or under estimates of the existing data source Verify the estimates with other additional supporting information e.g. – IBBS among male military conscripts and vocational school student to examine distribution of estimated populations – AIDS case data 16

17 Steps in estimation for each population (continued) Identify follow up issues needed to be addressed for improving future national estimates e.g. – Additional questions on the IBBS survey to identify proportion of population/sub-groups of interest 17

18 Sex workers (FSWs/ MSWs): Available Data Sources 2550255125522553 Multiplying factors for FSW = 1.82* Adjusted #FSW (STI report) 57,75363,10869,38567,759 Estimated #FSW 105,28 8 115,051 126,49 3 123,53 0 Multiplying factors for MSW = 2.18* Adjusted #MSW (STI report) 6,0066,8397,8718,367 Estimated #MSW 13,09414,90817,15918,239 Total Estimated Number of SW 141,769 * from field experience

19 MSM:Available Data Sources Sources for population size Population Size, Male 15-49 yr.(2010) Estimated MSM number (3%) NESDB ( สภาพัฒน์ ) 18,352,000550,571 2010 Thai Population Census 17,971,686539,151 UN population division19,863,336595,900 IPSR (Mahidol)17,381,402521,442

20 Number of participants by districts(Chiang Mai) Estimation: 1,500 (727-6000 Muang 228 Omkoy 32 RDS Recruitment site Number of participants in districts 0 1-10 11-20 21-40 >40 N = 309 (Missing data = 1) Network Scal-up Recruitment site N=409 in 8 areas (Chiang Mai) Estimation: 2,260 – 4,012

21 Conclusion: IDU size estimate for 2010-2011 National Household Survey on Substance Abuse, 2011 Method: Ask direct question ‘Have you ever injected drug?’ Results: Ever injected any drugs = 29,300 IDUs Asian Epidemic Model based on RDS study in Bangkok, 2004 Method: Assumptions 1: 30% underestimation Assumption 2: Bangkok/National AIDS case ratio can be a multiplier. Results: Any injections in the past 6 months = 38,300 IDUs Regional NSUM Survey, 2010 Method: Known population scale-up & Summation: Results: IDUs known in the past 2 years = 40,300 – 97,300 Consensus number (10 Jan. 2012) = 40,300 Technical Consultation: Size Estimation of MARPs in Asian Countries (23-5 September, 2013, Hong Kong )

22 Migrant workers:Available Data Sources Provinces TotalMultiplied factor* Estimated SizeNational Census 2010 Difference The Whole Kingdom 1,962,8 58 X 2.5* 4907145 3191243 1,715,9 02 Bangkok Metropolis 462,773 1156933 Region 1,500,0 85 3750213 Vicinity 435,387 1088468 Central 423,086 1057715 North 217,850 544625 North-East 43,440 108600 South 380,322 950805 * from field experience

23 Overview of methods used & results PopulationsDefinitionsEstimation methods Preliminary results FSW & MSW(all) Women and men who sell sex Enumeration (Mappjng) with Multiplication 123,530 & 18,239 MSM (all)Men having sex with men in the past year Population Surveys 550,000 IDU (all)Injected in the past 2 years Network Scale Up & RDS surveys 40,300 MigrantsLegal and illegal migrants from Myanmar, Loas and Cambodia Registration statistics and expert adjustment 3.2-3.7 ล้าน 23


ดาวน์โหลด ppt การประมาณการจำนวน ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google