งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010
การประมาณการจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV (Size estimation of HIV high risk groups) UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010

2 แผนเอดส์ชาติ 2555-9 : Getting to Zero

3 Projection of new HIV infections during 2012-2016 using AIDS Epidemic Model (AEM)
3

4 เราห่างจาก ศูนย์ เท่าไหร่? ติดเชื้อ ตาย ตีตรา
เราห่างจาก ศูนย์ เท่าไหร่? ติดเชื้อ ตาย ตีตรา

5 ประมาณการกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
ทำยังไง? 1. สำรวจแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว - คลินิกกามโรค? - ศูนย์บำบัดยาเสพติด? - ห้องฉุกเฉิน? - เรือนจำ? 2. พิจารณา จุดอ่อน จุดแข็ง ของข้อมูลและฐานข้อมูล 3. สำรวจเพิ่มเติม

6 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้วคำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ จุดแข็ง: เข้าถึงโดยตรง สามารถวางแผนการจัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน: เข้าไม่ถึงแหล่งแฝง ซ่อนเร้น ใช้เวลาและงบประมาณมาก Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด

7 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง Census/ enumeration Census นับทุกคนที่มี Enumeration ทำแผนที่ เลือกนับบางพื้นที่ แล้วคำนวณจำนวนทั้งหมดจากที่นับได้ Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด จุดแข็ง: ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน: ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามีการกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการสำรวจ

8 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง Capture-recapture Capture 2 ครั้ง ต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนที่พบซ้ำมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด จุดแข็ง: ใช้งบประมาณไม่มาก จุดอ่อน: ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่เหลื่อมซ้อนกันมาก อาจจะได้จำนวนมากกว่าความเป็นจริง ถ้าฐานข้อมูลมีน้อยและไม่ค่อยซ้อนกัน

9 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง Multiplier ตรวจสอบจากฐานข้อมูล 2 ฐานต่างหากจากกัน แล้วนำจำนวนและสัดส่วนที่ซ้อนกันมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด Respondent-driven sampling ใช้การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงจำนวนน้อยแล้วให้กลุ่มเสี่ยงไปบอกต่อยังกลุ่มซ่อนเร้นให้มาติดต่อ จุดแข็ง: เข้าถึงเครือข่ายของกลุ่มซ่อนเร้นได้ดี ข้อมูลใช้จัดบริการได้สะดวก จุดอ่อน: ได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง ถ้ามีการกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมายและการสำรวจ ใช้งบประมาณมาก

10 วิธีที่เน้นการสำรวจจากประชากรทั่วไป
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการสำรวจจากประชากรทั่วไป Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยงผู้ถูกสุ่มโดยตรง จุดแข็ง: ได้ข้อมูลสะท้อนประชากรทั้งหมดได้ จุดอ่อน: ใช้งบประมาณมาก ถามเรื่องซ่อนเร้นโดยตรงมักไม่ได้ความจริง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ถูกสุ่ม ”รู้จัก” Multi-stage block sampling

11 Network Scale-up Methods: ค้นหาจาก”คนที่รู้จัก”

12 วิธีที่เน้นการสำรวจจากประชากรทั่วไป
UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, 2010 วิธีที่เน้นการสำรวจจากประชากรทั่วไป Population survey สุ่มประชากรทั่วไป สัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยงผู้ถูกสุ่มโดยตรง Network scale-up สุ่มประชากรทั่วไป ถามพฤติกรรมเสี่ยง คนที่ผู้ถูกสุ่ม ”รู้จัก” จุดแข็ง: ใช้งบประมาณไม่มาก สะท้อนสถานการณ์ของประชากรทั้งหมดได้ จุดอ่อน: ไม่ได้ข้อมูลตรง ใช้วางแผนบริการได้ไม่ดี ไม่เหมาะสมกับเครือข่ายที่กระจุกตัว ไม่สุงสิงกับคนในสังคมวงกว้าง

13 Technical working group for national estimation
A technical working group consisted of representatives from various organizations were formed: Bureau of Epidemiology (BOE) Chulalongkorn University East-West Center MEASURE National AIDS Management Center (NAMC) Research Institute for Health Sciences (RIHES) Thailand MoPH – U.S. CDC Collaboration (TUC) UNAIDS UNFPA Six meetings were held during September – December 2011 to discuss and find the best currently available estimates figures

14 Steps in estimation for each population *
Determine utilization of the size estimation and when it will be needed To determine program coverage and national cost estimates for programs Regular national size estimation will be needed e.g. every two years Define population and geographic area Population is defined based on recent behavior (e.g. sex with another man in the past year, injecting within the past 2 years) Area = national estimates (details on how to arrive at the national estimates will be discussed in other section) Review existing data sources for estimation Existing data sources for each population were reviewed. Limitations and strengths of each method were discussed.

15 Steps in estimation for each population (continued)*
Compile existing data and collect additional data e.g. Proportion of IDU, FSW, MSM behaviors reported in surveillance data over years Additional mapping data on FSW & MSM from BMA and STI cluster Discuss with key informants Identify strengths and limitations from each source and how the existing data could be interpreted e.g. Minimal or maximum estimates Overall or sub-groups Geographic coverage of estimation

16 Steps in estimation for each population (continued)
Determine approaches and assumptions to be used for calculating national size estimates of each population Triangulation of available data sources (e.g. survey data over years, literature review) to get a ‘fixing’ parameter as opposed to picking one estimation method that is currently available Account for over or under estimates of the existing data source Verify the estimates with other additional supporting information e.g. IBBS among male military conscripts and vocational school student to examine distribution of estimated populations AIDS case data

17 Steps in estimation for each population (continued)
Identify follow up issues needed to be addressed for improving future national estimates e.g. Additional questions on the IBBS survey to identify proportion of population/sub-groups of interest

18 Sex workers (FSWs/ MSWs): Available Data Sources
2550 2551 2552 2553 Multiplying factors for FSW = 1.82* Adjusted #FSW (STI report) 57,753 63,108 69,385 67,759 Estimated #FSW 105,288 115,051 126,493 123,530 Multiplying factors for MSW = 2.18* Adjusted #MSW (STI report) 6,006 6,839 7,871 8,367 Estimated #MSW 13,094 14,908 17,159 18,239 Total Estimated Number of SW 141,769 *from field experience

19 MSM:Available Data Sources
Sources for population size Population Size, Male yr.(2010) Estimated MSM number (3%) NESDB (สภาพัฒน์) 18,352,000 550,571 2010 Thai Population Census 17,971,686 539,151 UN population division 19,863,336 595,900 IPSR (Mahidol) 17,381,402 521,442

20 Number of participants in districts
RDS Recruitment site Network Scal-up Recruitment site Number of participants by districts(Chiang Mai) Estimation: 1,500 ( N = 309 (Missing data = 1) Muang 228 Number of participants in districts N=409 in 8 areas (Chiang Mai) Estimation: 2,260 – 4,012 1-10 11-20 21-40 >40 Omkoy 32

21 Conclusion: IDU size estimate for 2010-2011
National Household Survey on Substance Abuse, 2011 Method: Ask direct question ‘Have you ever injected drug?’ Results: Ever injected any drugs = 29,300 IDUs Asian Epidemic Model based on RDS study in Bangkok, 2004 Method: Assumptions 1: 30% underestimation Assumption 2: Bangkok/National AIDS case ratio can be a multiplier. Results: Any injections in the past 6 months = 38,300 IDUs Regional NSUM Survey, 2010 Method: Known population scale-up & Summation: Results: IDUs known in the past 2 years = 40,300 – 97,300 Consensus number (10 Jan. 2012) = 40,300 Technical Consultation: Size Estimation of MARPs in Asian Countries (23-5 September, 2013, Hong Kong )

22 Migrant workers:Available Data Sources
Provinces Total Multiplied factor* Estimated Size National Census 2010 Difference The Whole Kingdom 1,962,858 X 2.5* 1,715,902 Bangkok Metropolis 462,773 Region 1,500,085 Vicinity 435,387 Central 423,086 North 217,850 544625 North-East 43,440 108600 South 380,322 950805 *from field experience

23 Overview of methods used & results
Populations Definitions Estimation methods Preliminary results FSW & MSW(all) Women and men who sell sex Enumeration (Mappjng) with Multiplication 123,530 & 18,239 MSM (all) Men having sex with men in the past year Population Surveys 550,000 IDU (all) Injected in the past 2 years Network Scale Up & RDS surveys 40,300 Migrants Legal and illegal migrants from Myanmar, Loas and Cambodia Registration statistics and expert adjustment ล้าน


ดาวน์โหลด ppt UNAIDS /WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google