งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JIRAWAT PROMPORN TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 16/08/50 STATSnetBASE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JIRAWAT PROMPORN TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 16/08/50 STATSnetBASE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JIRAWAT PROMPORN jirawat@book.co.th TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 16/08/50 STATSnetBASE

2 CRC หรือ Chemical Rubber Company CRC Press CRCnetBASE CRC หรือ Chemical Rubber Company เริ่มต้นจากการเป็นผู้ตีพิมพ์ Handbook ทางด้านเคมี และฟิสิกส์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น CRC Press และ ให้บริการสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง CD-ROM และ Online Database ภายใต้ Collection ที่ชื่อว่า CRCnetBASE ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายตัว รวมถึง STATSnetBASE ที่ให้บริการข้อมูลด้านสถิติ

3 Biostatistics Environmental Statistics Introductory Statistics Probability Theory & Applications Reference Statistics & Collected Works SPC/Reliability /Quality Control Statistical Theory & Methods Statistics & Computing Statistics for Biological Sciences Statistics for Business & Finance Statistics for Engineering and Physical Science Statistics for Psychology Social Science & Law Statistical Genetics & Bioinformatics

4

5 1 2 1. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูล2. คลิกชื่อหนังสือที่ต้องการ Browse by Category

6

7

8

9 ใส่คำค้นและคลิก Basic Search

10 Advanced Search 1 2 3 4 5 1. ใส่คำค้น 2. เลือกลักษณะของการสืบค้น 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์4. เลือกรายชื่อวารสาร 5. คลิก Search

11 Search Results เลือกบทความที่ต้องการ

12 Search Results-PDF Print, Save

13


ดาวน์โหลด ppt JIRAWAT PROMPORN TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 16/08/50 STATSnetBASE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google