งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ที่ไทย ไม่ควรมองข้าม โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในอเมริกาใต้ ( บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และ เปรู ) 10 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ที่ไทย ไม่ควรมองข้าม โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในอเมริกาใต้ ( บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และ เปรู ) 10 กรกฎาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ที่ไทย ไม่ควรมองข้าม โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในอเมริกาใต้ ( บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และ เปรู ) 10 กรกฎาคม 2550

2 2 Latin America

3 3 ลาตินอเมริกา : ภาพเดิม ๆ ที่ เคยเข้าใจ เศรษฐกิจถดถอย ปัญหาหนี้สินของ ประเทศ เงินเฟ้อสูง ปัญหาการเมือง ความยากจน

4 4 “ Poor Mexico, so far from God and so near to the United States ” Porfirio Diaz, Former Mexican President.

5 5 Source : FT Macroeconomic Consequences of the Latin America and Russia Crises (GDP in the year before a crisis and four subsequent years)

6 6 Historical Economic Growth and Prospect Average = 2.2% Average = 4.6% Source : World Economic Outlook, IMF (April, 2007) GDP Growth (%)

7 7 The new era of Latin America : GDP Growth Source : World Economic Outlook, IMF (April, 2007)

8 8 GDP Growth : 4 LA countries Argenti na Pe ru Chil e Bra zil Source : EIU

9 9 The new era of Latin America : Inflation Rate Source : World Economic Outlook, IMF (April, 2007)

10 10 Inflation Rate in the most recent years Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007) Inflation Rate (%)

11 11 Argenti na Per u Chil e Bra zil Inflation Rate : 4 LA countries Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007)

12 12 Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007) Total External Debt (billion of dollars)

13 13 External Debt and Debt- Export Ratios (billion of dollars and percent) Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007) (USD Bil.) %

14 14 Source : FT Private Net Capital Flow to Emerging Market (USD Bil.)

15 15 Stocks in Latin America have outperformed those in other regions (January 2003 = 100, MSCI, $ terms) Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007)

16 16 Argenti na Bra zil Chil e Per u Short-term Interest Rate Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007)

17 17 Exchange Rate Trend : Real Effective Exchange Rate (1990-2006) Source : IIF, Latin America Regional Overview (March 2007)

18 18 Exchange Rate Trend : Value Against the Dollar : Latin America and Russia Source : FT

19 19 Value Against the Dollar : East Asia Source : FT

20 20 Source : FT Macroeconomic Consequences of the Asian Crisis (GDP in the year before crisis and four subsequent years)

21 21 Export : 4 LA countries Argenti na Brazi l ChilePeru Source : EIU

22 22 Commodity Price Source : World Bank Metals and minerals Energ y Agricultural products 200 2/0 1 200 2/1 0 200 3/0 8 200 4/0 6 200 5/0 4 200 6/0 2 200 6/1 2

23 23 Opportunity for Thailand Source : World Economic Forum on Latin America (April, 2007) US Intra-Latin America EU Japan China Others 200 5 199 9

24 24 Latin America : Major Countries Brazil GDP = 1,177.7 USD Bil. Pop. = 189.3 Mil. GDP/capita = 6,220.2 USD Argentina GDP = 247.1 USD Bil. Pop. = 39.4 Mil GDP/capita = 6,278.4 USD Peru GDP = 100.6 USD Bil. Pop. = 28.1 Mil. GDP/capita = 3,584 USD Chile GDP = 149.7 USD Bil. Pop. = 16.58 Mil. GDP/capita = 9,026 USD Latin America Region (2007) GDP = 2,331.6 USD Bil. Population = 448.4 Mil. Source : EIU

25 25 Brazil Trade Rubber, Electrical Appliances, Automobile and Auto Parts, Synthetic Fiber, etc. Investment Processed Agricultural Foods, Construction, Restaurant and other services, etc. Source : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

26 26 Argenti na Trade Machinery, Electrical Appliances, Automobile and Auto Parts, Steel, etc. Investment Processed Agricultural Foods, Restaurant and other services,etc. Source : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

27 27 Chile Trade Motor Truck, Electrical Appliances, Furniture and Decoration, Textile, etc. Investment Mineral Sector, Restaurant and other services, etc. Source : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

28 28 Peru Trade Automobile and Auto Parts, Plastic Products, Electrical Appliances, etc. Investment Furniture, Infrastructure and Other Constructions, Hotel, Restaurant and other services, etc. Source : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

29 29 ระบบการเงินและการธนาคาร : ลาตินอเมริกา โครงสร้างตลาดการเงิน Dollarization

30 30 ระบบการเงินและการธนาคาร : ความเสี่ยงทางการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม อยู่ในระดับสูง ความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาล ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิ การเมืองและ จลาจล ฯลฯ

31 31 Lending Rate Forecast : Commercial banks weighted average rates Argen tina Brazil Chil e Pe ru Source : EIU

32 32 Foreign Trade and Payment Risk CountryEIU Risk Rating ArgentinaC BrazilB ChileA PeruB ThailandC Source : EIU

33 33 Business Etiquette in Latin America Holidays and business hours Punctuality Small talk Gestures Attire Greeting and Name


ดาวน์โหลด ppt อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ที่ไทย ไม่ควรมองข้าม โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในอเมริกาใต้ ( บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และ เปรู ) 10 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google