งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mini KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mini KM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mini KM

2 KM principle -What is Data, Information knowledge and wisdom?
-What are the differences between rural people and academician in creating knowledge?

3 Road map Effective extension P. evaluation/ learning
Happiness/well being Effective extension P. evaluation/ learning Good implementation Good planning/project Stage of knowledge Participation/ empowerment Network Facilitation Rural context Learning Forum/platform

4 What is knowledge, information, data
It is Observable values of even/phenomenon Data that is managed to objective and its relation Valuable information resided in human brain Characteristics -Can be recorded, grouped, set, given unit, transferred Translated into accepted meaning in a society, having unit, often lost in communication Difficult ;to store in group or set, record by machine, transfer, explain. Rather individual Managed by human Increasing value Closer to utilization leading wisdom To gain knowledge, more outside in Davenport

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Socialization: S การสกัดความรู้ออกจากตัวตน
KM ความรู้ฝังลึก Tacit Knowledge ถึง ความรู้จากภายนอก (สื่อต่างๆ) Explicit Knowledge To การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Socialization: S การสกัดความรู้ออกจากตัวตน Externalization: E การฝังหรือผนึกความรู้ Internalization: I การควบคุมหรือผนวกความรู้ Combination: C Tacit Knowledge From Explicit Knowledge From: Nonaka and Takeuchi (1995)

6 Constraints to knowledge society
Data/information Quantity ? Made into knowledge Society intention Time Davenport


ดาวน์โหลด ppt Mini KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google