งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Piyalux Taewong นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Human Biomechanism Used in Folk Textile Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Piyalux Taewong นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Human Biomechanism Used in Folk Textile Activities."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Piyalux Taewong นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Human Biomechanism Used in Folk Textile Activities for Healthy Promotion of Tai Ethnic Groups By 5 th Surin International Folklore Festival International assembly of local & regional fashion associations SRRU, Surin Province,Thailand

2 2 มรดกทางปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้านของผ้าทอมือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไท Importance of Woven Textile One of fourth perquisites, consumed for dressing, earn for leaving. the attractive reason of weaving not only for conservation of weaving culture the weaver could exercise while weaving as well. Crucial role in academic aspect. It is relatively linked to human’s culture from ancient time.

3 3 แล้วจะหามาเติมที หลัง ตอนนี้ม่าย ไหวแล้ว

4 4 Weaving Intellect with Health Care Simply weaving apparatus is called “Kee” or “Huke” (Loom) The lacal technology which has been using from Prehistorical Period till Present (2000-4000) The loom asteemed as equipment,furniture, home decoration, and valuable gift given to each other as appeared 50 years ago.

5 5 มรดกทางปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้านของผ้าทอมือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไท The loom used nowadays can be divided into 3 categaries. Hand loom Crashing loom Backstrap loom

6 6 Human biochemical with weaving activity parts of body are moving all the time during weaving e.g. hands and feet.,that good for nerves and brain, prevention Alzheimer. Using feet to tread on the loom treadles is a natural mode of body exercise. Points the feet could chiefly reflect and link to 26 main body parts for example brain, nose, eyes,lung,liver etc. the weaver’s age lined between 45-70 years. It shows that weaving promotes healthiness and protects Alzheimer. This because of Ki which operated by man’s power, in each step of weaving, the weaver must use hands,feet,eyes, and mindfulness. Three parts work together to run a bobbin, crash a loom, design motifs, etc.

7 7 There were weaving culture of Tai Ethnic Groups in various place. - Tai and Dai; they have prominent,culture and tradition which are “under-house activity”,the remarkable activity is hand weaving using Ki or hand looms. - Tai Song Dam in Nakhon Pathom, Tai Lu in Rachburi,and Tai Yuan in Lopburi Province. The waving equipment was looming which was similar structure but size was different Tai Ethnic groups and Hand Woven Textile

8 8 Tai ethnic group’s consuming culture and textile motifs are acknowledged identities. They weave textiles for their own use until now. the result of study found that biomechanism in weaving activity was compared as arm and leg exercise including weaver’s meditation practice. the weavers get injured because of incorrect post of working. They have aching body, pain back, pain leg and pain feet which were due to the wrong posture in either continuously weaving.

9 9 Conclusion Above mentioned stimulated the research to study… - “What were the motives of a loom inventor to invent looms ? For what? For whom?” - “The history how the tradition, culture and beliefs embodied in hand woven textiles When did it begin? How has it conserved?” - “How the heritage of weaving wisdom and technology is appropriate, and how to relate it to health care which facilitate weavers to be sustainable healthy.”


ดาวน์โหลด ppt 1 Piyalux Taewong นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Human Biomechanism Used in Folk Textile Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google