งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pongsopa Pongsuchol. Contents 1.Computer Hardware 2.Computer Commands 3.Sequencing 4.Introduce yourself.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pongsopa Pongsuchol. Contents 1.Computer Hardware 2.Computer Commands 3.Sequencing 4.Introduce yourself."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pongsopa Pongsuchol

2 Contents 1.Computer Hardware 2.Computer Commands 3.Sequencing 4.Introduce yourself

3 Uses of computer Play games Send E – mail Write letters Surf the web Watch movies Join social network Search for data Send E – card Etc.

4 Ask & Answer the question วิธีถาม – ตอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์ You :Do you use your computer to play game ? Your friend : Yes, I do / No, I don’t How about you ? You : I use it to surf the web.

5

6 Do you know ? What is it ?

7

8 Speakers ลำโพง

9 Printer เครื่องพิ มพ์

10 Dot matrix printer

11 Inkjet printer

12 Laser printer

13 Multifunction printer

14 Mouse เมาส์

15 Optical mouse

16 Wireless mouse

17 Vertical Mouse

18 Floppy disk drive ช่อง เสียบ แผ่นดิส ก์

19 CD / DVD drive ช่อง เสียบ แผ่นดิส ก์

20 Floppy disk แผ่นดิส ก์

21 CD / DVD / Blu ray แผ่นซีดี / ดีวีดี / บลู เรย์

22

23 Web camera กล้อง

24 Microphone ไมโครโฟ น

25 Headset หูฟัง พร้อม ไมโครโ ฟน

26 Monitor จอภาพ

27 Ipad / Tablet ไอแพด / แท็บ เล็ต

28 Case / System Unit เคส

29 Flash drive แฟลช ไดร์ฟ

30 Scanner สแกนเน อร์

31 Keyboard แป้นพิ มพ์

32 Ask your partner to name the computer parts ( ขอให้เพื่อนช่วย บอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ) You :What’s this ? Your friend :It’s a mouse. What is this called ? You :It’s a multifunction printer.

33 Type of computer hardware ( ประเภทของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ) Input Device ( อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล ) Output Device ( อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ) Storage Device ( อุปกรณ์บันทึกข้อมูล )

34 Exercise 1 : Which one is Input, Output and Storage device ? ScannerDot matrix printerCD Floppy diskMonitorInkjet Printer Laser printerOptical MouseWireless Mouse Multifunction printerFlash driveKeyboard Web cameraHeadsetMicrophone SpeakersDVDBlu ray Ipad Input DeviceOutput DeviceStorage Device

35 Answer Input DeviceOutput DeviceStorage Device ScannerDot metrix printerCD Optical MouseMonitorFloppy disk Wireless MouseInkjet PrinterFlash drive Multifunction printerLaser printerDVD KeyboardMultifunction printerBlu ray Web cameraHeadsetIpad HeadsetSpeakers MicrophoneIpad

36

37 copy paste save save as delete print open download close drag select คัดลอ ก วาง บันทึ ก พิมพ์ เปิด บันทึก เป็น ลบ ดาวน์ โหลด ปิดเลือกลาก

38 Exercise 2 : Read commands and the definitions below. Match the commands and their definitions. copypastesavedeleteprintselect opendownloadclosedragsave as 1.To send the contents of document to the printer. 2.To make a duplicate of file. 3.To finish work on a data file and save it. 4.To put the cursor on and click. 5.To make a computer store and keep data. 6.To copy or move text or graphics into a document. 7.To move an icon or other image on a screen. 8.Save the contents of a document under a new file name. 9.To make an object accessible. 10.To make or erase. 11.To copy data, such as a file, web page or programs from the internet onto your computer. print copy close select save paste drag save as open delete download

39

40 First, highlight the sentence you want to move. Next, select ‘cut’ from the ‘edit’ menu. Then, put the cursor in the new place and click. After that, select ‘paste’ from the ‘edit’ menu. Do ‘cut’ and ‘paste’ until you finish the story.

41 คำศัพท์ที่ใช้ในการบอกลำดับ ขั้นตอน First Next Then After that อันดับแรก ถัดไป ต่อมา จากนั้น

42 move the cursor to the new place select ‘cut’ from the ‘edit’ menu highlight the texts or images you want to move select ‘paste’ from the ‘edit’ menu Exercise 3 : Read this sentences about how to ‘cut’ and ‘paste’ then write it in the correct order. First, …………………………………………………………………………………. Next, …………………………………………………………………………………. Then, …………………………………………………………………………………. After that, ………………………………………………………………………… move the cursor to the new place select ‘cut’ from the ‘edit’ menu highlight the texts or images you want to move select ‘paste’ from the ‘edit’ menu

43

44 What do you want to tell your friend about yourself ? namenicknameage hometownschool area of study like / dislike jobbirthday favorite thing – song, movie, etc.

45 My name’s Pimporn. Please call me Pim. I’m 19 years old. I’m a student at Saraburi Technical College. I’m studying Bussiness Computer. I like to play card but I don’t like cop. My favorite movie is Avatar.

46 Exercise 4 : write an introduction about yourself.

47 Comparison ( การ เปรียบเทียบ ) The same as ( เหมือนกันกับ ) Different from ( ต่างกันกับ ) Pimporn’s age is the same as Montree. Pimporn’s hometown is different from Montree.

48 Exercise 5 : comparison your introduction sentence with your friends. The same as (3 sentences) 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 3. ………………………………………… Different from (3 sentences) 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 3. …………………………………………


ดาวน์โหลด ppt Pongsopa Pongsuchol. Contents 1.Computer Hardware 2.Computer Commands 3.Sequencing 4.Introduce yourself.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google