งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VPD Surveillance and Outbreak Control – Measles Elimination Program in Thailand Department of Disease Control Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VPD Surveillance and Outbreak Control – Measles Elimination Program in Thailand Department of Disease Control Ministry of Public Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VPD Surveillance and Outbreak Control – Measles Elimination Program in Thailand Department of Disease Control Ministry of Public Health

2 National Disease Surveillance: passive surveillance : Report 506

3 Village Health Volunteers Sub-district District - SRRT 926 teams Regional - SRRT 24 teams Central - SRRT 4 teams Provincial - SRRT 76 teams Surveillance and rapid response team 1,030 teams

4 Early Warning and Response System Evaluate DataReports Signal Public health alert Collect Analyse Interpret Capture Filter Verify Assess Surveillance: Response Case-based surveillanceEvent-based surveillance Post-outbreak strengthening Investigate Control

5 Flow of Report 506 Provincial Health Office Hospital Hospital OPD Lab. SRRT IPD District Health Office Health Center notify HCIS R506 computer-based program Patient Report 506/507 ICD10

6 60 Diseases under 506 surveillance 1. Food and Water borne diseases 2. Vaccine Preventable diseases 3. Vector-borne diseases 4. Zoonotic diseases 5. CNS Infectious diseases 6. Respiratory Infectious diseases 7. Other infectious diseases

7 Vaccine Preventable Diseases EPI program  Diphtheria  Tetanus  Pertussis  Hepatitis B  JE  Mumps  Measles  Rubella  Polio - AFP Not EPI program  Chicken pox  Hepatitis A

8 Objectives   To monitor trends of diseases   To detect outbreak   To describe epidemiological information   To identify high risk group of illness

9 Example of VPD: Diphtheria Suspected case Fever with sorethroat and dirty grey patch at tonsil, pharynx, nasal cavity, or glottis Probable case Suspected case with one of the following: -Airway obstruction -Neuritis -Contact to another confirmed case within 2 weeks before onset of illness Confirmed case Suspected case who has throat swab culture positive for Corynebacterium diphtheriae Case definition

10 Diphtheria Situation in Thailand DTP in Thailand

11 Diphtheria outbreak in Loei, 2012 ร้อยละของอาการป่วย จากโรคคอตีบในอ. ด่าน ซ้าย 24 มิถุนายน – 9 กันยายน 2555 ( จำนวน ผู้ป่วยรวม 32 ราย )

12 Control measures  Close contacts including: –Household contacts –Classroom or workplace contacts –Any person who had history of contact to the patient during 2 weeks before to 4 weeks after onset of illness e.g. friend, relatives, neighbors, health care workers

13 Control measures  All closed contacts must be prescribed Erythromycin 50mg/kg/day for 7 days (if throat swab positive, extend erythromycin to 10 days) and closely observe signs and symptoms of diphtheria

14 Control measures  All close contacts must be checked for the history of vaccination  Complete 5 doses of DTP but more than 5 years ago: give dT 1 dose  Incomplete DTP: continue with the next doses according to routine immunization program  **Keep up vaccine coverage > 95% in the routine immunization

15 Measles Elimination, Thailand Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development, DMS

16 Measles elimination: WHO definition No endemic measles case for at least 12 months Under an effective measles surveillance

17 Effective measles surveillance  Suspected cases > 2:100000 pop at country level  Investigation with in 48 hr after case detection >80%  Measles IgM >80% of individual cases  Genotyping >80% of outbreak events

18 Case definition  Suspected case –Fever > 38 ๐ C AND cough AND maculo- papular rash with one of the following symptoms:  conjunctivitis (red eye)  runny nose  Koplik ‘s spot Each individual case needs to be reported and investigated according to measles elimination program

19 Laboratory investigation  Individual case: single serum for Measles IgM  Outbreak: –10 – 20 single serum specimens in an outbreak to confirm measles (Measles IgM)  1 – 5 throat swab specimens (using influenza viral transport media) in an outbreak to identify measle virus genotype (viral isolation and PCR)

20 ME Reporting system using online database

21

22

23

24

25

26 Number of reported measles by month, Thailand, 2011 - 2012 2011 2012

27 Number of reported measles by province, 2011 R506 (75 prov) Measles elimination (41 Prov) Number of cases Measles outbreak ปัตตานี นราธิวาส ต. ค. - ธ. ค. Rubella outbreak ปัตตานี ต. ค. Rubella outbreak ก. ย. – ต. ค. Measles outbreak ก. ย. – ต. ค. Measles outbreak จ. ลำปาง ก. ย. – ต. ค. Rubella outbreak น่าน พ. ค. Rubella outbreak ธ. ค. Measles outbreak Rubella outbreak สมุทรปราการ ก. พ

28 Number of reported measles by province, 2012 R506 (69 prov)Measles elimination (66 Prov) Number of cases Measles outbreak ก. พ. R/O Measles outbreak มิ. ย. Measles cluster เม. ย. Measles outbreak ม. ค. Measles outbreak ก. ค.

29 Confirmed Measles outbreak, 2012 Measles outbreak ProvincePlaceAge (yr) Race onset%AR 1Chiang RaiSchool - Community0 - 12JanNA 2PetchaboonChicken slaughtering factory 18 – 25 Myanmar Feb1.8 3KanchanaburiPrison22 – 34, 40 Thai Feb0.9 4PhuketForeign tourist (Europe) AdultApr 4 ราย 5 Chiang Mai (R/O measles) School6 – 9 Thai June8

30 สรุปสถานการณ์โรคหัด  ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัด ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาด เป็นกลุ่มใหญ่ประปราย  ยังมีกลุ่มอายุที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 20 – 30 ปี โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว  ยังมีพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ ทำให้ เกิดการระบาดในเด็ก

31 สรุปและข้อเสนอแนะต่อระบบเฝ้า ระวัง  มีความพร้อมของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้ มาตรฐานทั้ง NIH และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ควรมีการประเมินข้อมูลความครอบคลุมของวัคซีน  จังหวัดที่มีอัตราป่วยในเด็กสูง หรือ มีการระบาดใน โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt VPD Surveillance and Outbreak Control – Measles Elimination Program in Thailand Department of Disease Control Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google