งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50

2 HW Wilson คืออะไร HW Wilson คืออะไร วิธีการสืบค้นเอกสาร วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Basic Search Advanced Search Advanced Search Browse Browse Thesaurus Thesaurus หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) Results Full Display Results Full Display สารบัญสารบัญ

3 หน้าแสดงเอกสาร หน้าแสดงเอกสาร ●เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML ●เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ●WilsonLink Customize Display Customize Display Get Marked Get Marked พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Search History สารบัญ (ต่อ)

4 ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science IntroductionIntroduction

5  รวบรวมจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อ  ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ/หรือ PDF  เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบัน Article Format

6 HW Wilson ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล 12 ฐาน (1) Applied Science & Technology (2) Art Full Text (3) Biological & Agricultural Index Plus (4) Business Full Text (5) Education Full Text (6) General Science Full Text DatabaseDatabase

7 (7) Humanities Full Text (8) Index to Legal Periodicals Full Text (9) Library Literature & Information Full Text (10) OmniFile Full Text Select (11) Readers' Guide Full Text Select (12) Social Sciences Full Text DatabaseDatabase

8 Basic Search Advanced Search Browse Thesaurus Search Methods

9 1.เลือกฐานข้อมูล 2. พิมพ์คำค้นหรือวลี 3. เป็นทางเลือกค้นหาภายในเนื้อหาของเอกสารด้วย 4. คลิก Start 1 3 2 4 Basic Search Basic Search

10 6. เลือกชนิดบทความ 7. เลือกประเภทเอกสาร 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุขอบเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 5. ระบุช่วงเวลา 12 4 3 5 7 8 6 9 8. เลือกลักษณะทางกายภาพ9. คลิก Start Advanced Search

11 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล เช่น Subject 3. คลิก Start 1 3 Browse Browse 2

12 คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Results :Browse Results : Browse

13 Thesaurusใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. คลิก Start 23 ThesaurusThesaurus 1

14 Results : Thesaurus

15 5. เลือกแสดงข้อมูลแบบย่อหรือ แบบเต็ม 6. ปรับปรุงการสืบค้น 1. รายละเอียดการสืบค้น 2. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรม 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลบทความ 4. คลิกหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป 1 6 5 2 4 3ResultsResults

16 Results : Full Display

17 Full Text - HTML

18 Print, Save Full Text - PDF

19 WilsonLinkWilsonLink

20 4. ใช้ค่าที่กำหนดเปลี่ยนแปลงร่วมกับการจัดการต่างๆ 1. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 2. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับผลลัพธ์ 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในหน้าผลลัพธ์ 1 2 3 4 Customize Display

21 1. คลิกลงในช่องหน้าบทความที่สนใจ 2. คลิก Get Marked เพื่อดูผลการจัดเก็บ 2 Get Marked 1

22 1. คลิกปุ่ม Print Email Save 2. คลิกเลือก Print, Email, Save หรือ Export 1 2 Print, Email, Save

23 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกเขตข้อมูล 3. คลิกปุ่ม Print 1 2 3 PrintPrint

24 1. ใส่หัวเรื่องและ email ที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 5. คลิก Email 2 3 4 5 1EmailEmail

25 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบที่จะบันทึก 4. คลิก Save 1 2 3 4 SaveSave

26 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด 3. คลิก Export 1 2 3 ExportExport

27 1. คลิก Sign On เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนตัว 1 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ หรือ คลิก Select All 2 3. พิมพ์ชื่อเพื่อบันทึกคำค้นแล้วคลิก Save Marked 4. ผสมการสืบค้นใหม่ 3 4 Search History

28


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson การใช้งานฐานข้อมูล HW Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google