งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Link Control Line discipline, Flow Control, Error Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Link Control Line discipline, Flow Control, Error Control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Link Control Line discipline, Flow Control, Error Control

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Data Link Control Line Discipline Flow Control Error Control ใครจะเป็นคนส่ง หรือใครจะเป็นฝ่าย รับ และจะพร้อม เมื่อไร ? จะส่งข้อมูลกัน อย่างไร ให้ได้ครบ ตามที่ต้องการ จะมีวิธีการตรวจจับ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อย่างไร และจะแก้ไข ด้วยวิธีการใด?

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Point-to-Point Timing T ack T frame T proc AB Frame ACK T prop เป็นเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านสื่อ จากจุด A มายังจุด B เป็นเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล 1 Frame เป็นเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ที่รับมา เป็นเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลเพื่อตอบกลับ T F = T frame + 2T prop TFTF Time T ack, T proc มีค่าเข้าใกล้ 0

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Line Discipline ENQ – ACK (Master / Slave) (Primary / Secondary) ENQ – ACK (Master / Slave) (Primary / Secondary) Poll / Select

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Flow Control Stop-and-Wait Sliding Windows Send one frame at a time Send several frames at a time

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Error Control Flow Control Stop-and-Wait Sliding Windows Stop-and-Wait ARQ GO-Back-N ARQ Selective Reject ARQ Error Control Error Control

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Master – Slave/Primary - Secondary) MasterSlave ENQ ACK ENQ (Enquiry) = พร้อมมั๊ย? ACK (Acknowledge) = พร้อมจ้า… Master จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ถาม แต่ เพียงผู้เดียวเท่านั้นในระบบ และ Slave จะตอบได้ ก็ต่อเมื่อถูกถาม เท่านั้น Time Establishment Data transfer

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Master – Slave/Primary - Secondary) MasterSlave ENQ ACK Time Establishment Data transfer Data ACK Data ACK EOT Terminate Peer-to-Peer Communication

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Poll and Select)  Poll Primary requests data from a secondary “Do you have any data to send?” “มีข้อมูลอะไรต้องการจะส่งหรือเปล่า?”  Select Primary has data to send to a secondary “Are you ready to receive data?” “คุณพร้อมที่จะรับข้อมูลหรือเปล่า?”

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Poll and Select) MasterSlave Poll Data Time ACK MasterSlave Select ACK Data ACK Time Are you ready to Receive data? Do you have any Data to send?

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Select) Discipline of Multipoint Communication

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait flow control (Poll) Discipline of Multipoint Communication

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait Protocol 1.Sender Sends 1 frame & then Waits 2.Destination receives frame, passes to the network layer and sends an ACK 3.Source Waits for ACK before Sending next frame 4.Once an ACK received by the sender, it can Send next frame and then Wait again

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop and Wait Protocol Send one frame at a time

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sliding Windows Flow Control ใช้ในกรณีที่ Link เป็นแบบ Full Duplex ซึ่งเป็นความพยายามที่ ต้องการให้ทั้งการส่งและการรับสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้โดยไม่ ต้องหยุดรอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ข้อกำหนดที่สำคัญ  Link เป็นแบบ Full Duplex  ฝั่งรับ (Receiver) จะต้องมี Buffer มากพอที่จะรับข้อมูล มากกว่า 1 frame  ผู้รับ / ผู้ส่ง จะต้องทำการตกลงกันล่วงหน้า ว่าจะรับส่งกันได้ สูงสุดกี่ frame โดยไม่ต้องรอ  มีการบันทึกจำนวนการรับและส่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยฝั่ง รับจะบันทึกการรับ และฝั่งส่งจะบันทึกการส่ง

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sample of Sliding Windows Flow Control AB Frame 0 ACK 1 Frame 1 Frame 2 สมมติให้ N = 8 Frame 7 RN=0 SN=0 ACK 2 Frame 3 ACK 3 01234567 SN=1 01234567 01234567 SN=2 RN=1 RN=2 1234567 SN=3 0 12345670 ACK จะมีหมายเลขของเฟรมข้อมูลถัดไปที่ต้องการ ส่งมาด้วย

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sample of Sliding Windows Flow Control AB Frame 0 ACK 1 Frame 1 Frame 2 สมมติให้ N = 8 Frame 7 RN=0 SN=0 ACK 2 Frame 3 ACK 3 01234567 SN=1 01234567 01234567 SN=2 RN=1 RN=2 1234567 SN=3 0 12345670 Window เต็มจึงเริ่มรอจนกว่า จะ Time out หรือมีการตอบกลับ Time out 12345670 เมื่อ ACK 3 ถึงจะถือว่าข้อมูล ก่อนหน้าส่งได้สำเร็จ Window จะเพิ่มช่องว่างให้ทีเดียวรวมกับ ช่องของ ACK ก่อนหน้าที่ส่งไม่ถึง

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Error Control ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีการ Stop and Wait หรือ Sliding windows ก็ตาม ชนิดของความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีดังนี้  Lost Frame ข้อมูลแสดงจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของ Frame เสียหาย ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่ได้รับมาเป็น Frame ข้อมูล  Damage Frame ข้อมูลภายใน Frame สูญหายหรือผิดเพี้ยนไป

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Possible Errors Frame lost during transmission Frame arrives with error ACK ACK gets lost

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Automatic Repeat Request (ARQ) Flow Control Stop-and-Wait Sliding Windows Stop-and-Wait ARQ GO-Back-N ARQ Selective Reject ARQ Error Control Error Control

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop-and-Wait ARQ Stop-and-wait ARQ is the simplest of the error control protocols.  A transmitter sends a frame then stops and waits for an acknowledgment.  If a positive acknowledgment (ACK) is received, the next frame is sent.  If a negative acknowledgment (NAK) is received, the same frame is transmitted again.

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop-and-Wait ARQ – Normal Operation

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop-and-Wait ARQ – Lost frame

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop-and-Wait ARQ – Lost ACK frame Duplicated Frame

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Stop-and-Wait ARQ – Delayed ACK frame

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Piggybacking

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ Receiver Window = 1 Sender Window Size = 2 n -1 where n is the bits for sequence # (i.e., if n = 4 then sender window can have 16 frames (0 though 15) Sender can send multiple frames When a damage Frame arrives at Receiver, it must be discarded

28 28 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ What should the Receiver do with all the correct frames following it? What Receiver does? Receiver simply discard the Damage Frame and all subsequent frames and will send NAK (REJ)for the Discarded frames. Receiver only accept the Frame it MUST send it to the Network layer ( ↑ ) What Sender does? 1. It’s timer will expire, go to step2 or If receives a REJ (-ve ACK) from receiver, go to step2 2. Sender must go back and retransmit the Damage Frame and all subsequent frames

29 29 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ N = windowsize Rn = request number Sn = sequence number Sb = sequence base Sm = sequence max Receiver: Rn = 0 Do the following forever: If (the packet received = Rn) && (the packet is error free) Accept the packet and send it to a higher layer Rn = Rn +1 Send a Request for Rn Else Refuse packet Send a Request for Rn

30 30 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sample of Go-Back-N ARQ dialog sender Receiver Receiver send a REJ 1.Receiver Window size = 1 2.Sender Window Size = 2 n -1 where n is the bits for sequence 3.Receiver Discards Frames (F2-F8). 4.Sender will Retransmit the Damage Frame (F2) and all the subsequent frame (F2-F8) 5.Receiver only accept the frame (F2) that it MUST give to the network layer

31 31 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ (Normal Operation)

32 32 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ (Lost Frame)

33 33 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ (Damage Frame)

34 34 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Go-Back-N ARQ (Lost ACK) http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/go-back-n/go-back-n.html

35 35 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Selective-Reject ARQ  Receiver Window is 2 n /2  Sender window size is: 2 n – 1

36 36 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Selective-Reject ARQ What Receiver does when it receives a Damage Frame: Only the Damage or Rejected frame is discarded Send a Negative ACK (NAK) or REJ for the discarded frame Buffered all the subsequent good frames Don ’ t pass the buffered frames to Network layer until it receives the expected-frame Once it receives the Expected Frame, it may now send all buffered frames. Minimizes retransmission Receiver must maintain large enough buffer More complex Minimizes retransmission Receiver must maintain large enough buffer More complex

37 37 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sample of Selective-Reject ARQ

38 38 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sample of Selective-Reject ARQ After getting NAK, Retransmit the frame 2 ACK1 means I have received till frame 1 (i.e., F0 & F1) Sender can now remove 6 frames from its buffer (i.e.., F0 to F5) Send a NAK for the damage frame 2 Frames 3,4,5 are buffered rather than discarded Once it gets F2, it can now have F0 to F5, So the ACK5 is sent http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_3/applets/SelectRepeat/SR.html

39 39 Proprietary and Confidential to Accenture Data Link and Flow Control Sliding Window ARQ Comparison  Go-Back-N  Simple  More Practical  Waste a lot of Bandwidth if Error Rate is high —By retransmitting not only the damage-frame but also the subsequent frames —Sender needs to buffered all the Unacknowledged frames If error occurs, frames should be in the sender’s buffer  Selective-Reject  Complex (Sorting, extra select frame logic, must maintain large enough buffer)  Better Performance

40 40 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Data Link Control Line discipline, Flow Control, Error Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google