งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eco VS Econ Bioplastics Bioplastics for Eco-Living Dr. Pipat Weerathaworn President of Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) 22 June 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eco VS Econ Bioplastics Bioplastics for Eco-Living Dr. Pipat Weerathaworn President of Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) 22 June 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eco VS Econ Bioplastics Bioplastics for Eco-Living Dr. Pipat Weerathaworn President of Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) 22 June 2010

2 Outline of Presentation Why Bioplastic ? Global Trend against Plastic Feedstock for Bioplastic Conventional Plastic vs Bioplastic Bioplastics Production Chain Bioplastic Investment in Thailand

3 Why bioplastics

4 Petrochemical Structure http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.1.r/12.htm Feedstock Products from upstream petrochemical industry Products from downtream petrochemical industry Products and applications Natural gas or petroleum Ethylene Propylene Butadiene Benzene Styrene Toluene xylene Polyethylene Polypropylene Polyvinylchloride Polystyrene etc. Raw materials for synthetic fiber Synthetic rubber Raw material for coating, solvent, etc. Surfactant Others PE: bag, film, container PP: bag, rope, bottle, insulator PVC: pipe, film PS: foam, tape cassette Costume, cutain, carpet Rubber, canvas coating Surfactant, shampoo Feritlzier, dye, glue ethane propane naptha

5 Plastics & Environment Create CO 2, make global warming Block the way out of water Killing Sea animals Crude oil leak to the Ocean Killing Birds Pollution leak, hard to clean

6 Plastic bags & Environment Source: www.reusethisbag.com PLASTIC BAGS & THE ENVIRONMENT

7 World on Plastic Base in the Future

8 Picture source: www.reusethisbag.com Source: Reusable Grocery Bags Reusable Grocery Bags Global trend against Plastic

9 Plastic Bag Usage & Bag Ban in USA Source: www.reusethisbag.com Source: Reusable Grocery Bags Reusable Grocery Bags PLASTIC BAG USAGE : USA VS THE WORLD

10 Worldwide plastic bags ban Source: www.reusethisbag.com BAG BANS : WORLDWIDE

11 Feedstock for Bioplastic

12 Renewable resources are “any natural resources that are capable of being regenerated or replaced by ecological processes on a time scale relevant to their use”. Ethanol/ Biopolymers Corn Stover Bagasse 1 Cellulose Starch Sugar/ Sucrose Ferment with Yeast 1 st generation 2 nd generation CornGrainsCassavaSugarcaneSugarbeet Renewable resources

13 Types of Bioplastics Bio-PE Bio-PP PLA PHA PP PE PS PVC Bio-Nylon PBAT PBS PVA PCL PBATPBAT PBS Biomass- based Petroleum resource Non- Compostable Compostable

14 Biodegradable & Compostable Plastic Bury under suitable conditions CO 2 H2OH2O Bury under suitable conditions

15 Bioplastic life cycle Source : TBIA

16 Conventional Plastics VS Bio Plastics

17 Conventional PE VS Bio PE

18 Conventional PE VS Biobased PE Petrobased PEBiobased PE Polyethylene Distillation Fermentation Ethanol Ethylene Ethane Ethylene

19 Green Ethylene Cycle http://www.braskem.com.br/

20 Advantage of Green PE  Carbon Footprint: Reduce CO 2 emission through its life cycle http://www.braskem.com.br/

21 Green Ethylene made from sugarcane ethanol are able to absorb CO 2 http://www.braskem.com.br/

22 Plastic VS Bioplastic Price Conventional Plastic Resinprice (USD/lb) polyethylene0.79-0.94 Bioplastic Resinprice (USD/lb) Green polyethylene0.80-1.00 Polyhydroxyalkanoates2.00-2.75 Polylactic acid0.85-3.00 Starch-based polymers1.07-3.00 Source: Plastic Technology : Argeni Polyethylene and Bio-polyethylene price are not much different. But every biobased plastic (from sugar cane) ton removes 2.5 tons of CO 2 from the atmosphere.

23 PET, PS VS PLA

24 Plastic VS Bioplastic Cost source: Natureworks LLC oil naphtha benzene ethylene xylene stylene MEG PTA PET PS $1.00/lb $0.80/lb $90/barrel Corn starchLactic acid lactideIngeo $0.90/lb $5/bushel At Naureworks scale, Ingeo can be cost-competitive with PS and PET

25 Other examples of plastics VS Bio Plastics Plastics VS Bio Plastics PSPETPLA CO 2 Emissions ( kg CO 2 /kg polymer ) 3.4 1.3 Non-renewable Energy (MJ/kg polymer) 878242 Cost (USD/lb) 1.00.80.9 PLA: food packaging PET: bottle PS: foam, tape cassette

26 Bioplastic Products in Thailand Bioplastic products Price compared with conventional plastic (%) Spoon (+) 300 % Fork (+) 300 % Cup 16 oz (+) 28 % Cup 20 oz (+) 45 % Tray 160x210x40 mm (+) 55 % Food container 147x147x92 mm (+) 40 %

27 Examples of Bioplastics Products s-bag® GREEN, Electrolux "Nucycle", NEC Marketside Produce Packaging, Walmart Pritt ECOmfort Correction Roller, Henkel Urara Personal Care, Shiseido Source: NatureWorks, LLC, 2011. Activia in PLA cups 100% PET bottle, Pepsi Frito-Lay Unveils ‘Quieter’ SunChips Bags Heinz Adopts Coca-Cola PlantBottles (30% biobased)

28 Bioplastics Production Chain ปัจจุบันมี การผลิต วัตถุดิบทั้ง อ้อยและ มัน สำปะหลัง ที่ส่งออก เป็น วัตถุดิบไป ยัง ต่างประเท ศมากกว่า 80% จึง เป็นโอกาส ในการ สร้าง มูลค่าเพิ่ม แทนการ ส่งออกเป็น วัตถุดิบ เพียงอย่าง เดียว ปัจจุบันมีการผลิต พลาสติก จากปิ โตรเคมี นำมาทำ เป็น compound resin เพื่อเป็น วัตถุดิบในการขึ้น รูปเป็นบรรจุภัณฑ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อ ใช้งานบรรจุอาหาร หรือสินค้าต่างๆ มี กำลังการผลิต 6 ล้านตัน มี ผู้ประกอบการ มากกว่า 3000 ราย มูลค่ารวม 250,000 ล้านบาท การใช้ พลาส ติก ปัจจุบั น ก่อให้เ กิด ปัญหา สิ่งแวด ล้อม และ การ กำจัด ขยะ มีผู้ผลิต ต่างประเทศ ผลิตแลคติก (Monomer) สำหรับ อาหารและ ส่งออก ทั้งหมด แต่ ไม่มีการผลิต Polymer ขณะนี้ ต่างประเทศ กำลัง พิจารณา ลงทุน โดย ใช้น้ำตาล และแป้ง Farmer / Feedstock Producer Monomer Producer Resin Producer CompounderConverterEnd-Users

29 PTT Chemical announced today that it is collaborating with Cargill to form a 50/50 joint venture by investing $US150 million in NatureWorks LLC, the world's leading bioplastics manufacturer and supplier of its broad family of renewable Ingeo™ biopolymers made from plants to plastics and fibers markets worldwide. Bioplastic Investment in Thailand http://www.prnewswire.com/ PTT Chemical invests in NatureWorks PTT Group and Mitsubishi Chemical Corp join hands in establishing the first sugar-based bio-plastic manufacturing plant in Thailand, in their bid to become a green plastic producer and turn Thailand into the "bio-hub" of Asia. PTT MCC Biochem Co Ltd is established as a 50:50 joint venture. The company will start the plant construction in 2012 for commercial operations in late 2014. With estimated investment of Bt 7 billion, the plant will be capable of producing 36,000 tonnes of BSA from sugar and 20,000 tonnes of PBS per annum. PTT, MCC forms bio-PBS JV

30 Thank you! Questions & Answers Dr. Pipat Weerathaworn President of TBIA Vice President: Growth Project Management PTT Global Chemical Public Company Limited E-mail: pipat.we@pttgcgroup.com


ดาวน์โหลด ppt Eco VS Econ Bioplastics Bioplastics for Eco-Living Dr. Pipat Weerathaworn President of Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) 22 June 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google