งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thieme eJournals โดย ภวัต เรือง ยิ่ง บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ok.co.th 0-2769- 3888 ext.3327 จัดทำโดย แผนกฝึกอบรม บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thieme eJournals โดย ภวัต เรือง ยิ่ง บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ok.co.th 0-2769- 3888 ext.3327 จัดทำโดย แผนกฝึกอบรม บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thieme eJournals โดย ภวัต เรือง ยิ่ง บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด pootorn@bo ok.co.th 0-2769- 3888 ext.3327 จัดทำโดย แผนกฝึกอบรม บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/Aug/09 1

2 Thieme eJournals? วารสารทางด้านการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 130 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ Anesthesiology, Critical Care, ER, Biology, Cardiology, Chemistry, Dermatology, Dentistry, Endocrinology, ENT, Gastroenterology, Hematology, Homeopathy, Kinesitherapy, Naturopathy, Neurology, Neurosurgery, Obstetrics, Gynecology, Oncology, Opthalmology, Pediatrics, Surgery, Urology, Veterinary Medicine จากสำนักพิมพ์ Thieme Medical Publishers, Inc. 2Book Promotion & Service Co.,Ltd. http://www.thieme-connect.com/ejournals

3 หน้าจอหลัก 3Book Promotion & Service Co.,Ltd. 1 เลือกเรียกดูเอกสารตามรายสาขาวิชา หรือ ตามตัวอักษร 2 เลือกสืบค้นเอกสารจาก Quick Search หรือ Advanced Search 3 จัดการการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นในโฟลเดอร์ส่วน บุคคล 1 เลือกเรียกดูเอกสารตามรายสาขาวิชา หรือ ตามตัวอักษร 2 เลือกสืบค้นเอกสารจาก Quick Search หรือ Advanced Search 3 จัดการการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นในโฟลเดอร์ส่วน บุคคล 1 2 3

4 เลือกเรียกดูรายการวารสาร 4Book Promotion & Service Co.,Ltd. 1 2 1 เลือกเรียกดูเอกสารตามรายสาขาวิชา 2 เลือกเรียกดูเอกสารตามตัวอักษร 1 เลือกเรียกดูเอกสารตามรายสาขาวิชา 2 เลือกเรียกดูเอกสารตามตัวอักษร Subject List, Alphabetical List

5 เลือกสืบค้นบทความด้วยคำค้น (Quick Search) และผลการสืบค้น 5Book Promotion & Service Co.,Ltd. 1 เลือกสืบค้นเอกสารจาก Quick Search เช่น Diabetes 2 รายการผลการสืบค้น 3 กด ( คลิก ) ที่รายการบทความเพื่อดูบทคัดย่อ หรือกด HTML หรือ PDF เพื่อเรียกดูรายการเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF ตามลำดับ กด ( คลิก ) เลือกรายชื่อวารสารเพื่อไปยังวารสารฉบับนั้นๆ 4 เลือกดูรายการบทความในหน้าอื่นๆ เลือก Save Search Profile? เพื่อทำรายการ แจ้งเตือนเพื่อรับบทความใหม่ 1 เลือกสืบค้นเอกสารจาก Quick Search เช่น Diabetes 2 รายการผลการสืบค้น 3 กด ( คลิก ) ที่รายการบทความเพื่อดูบทคัดย่อ หรือกด HTML หรือ PDF เพื่อเรียกดูรายการเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF ตามลำดับ กด ( คลิก ) เลือกรายชื่อวารสารเพื่อไปยังวารสารฉบับนั้นๆ 4 เลือกดูรายการบทความในหน้าอื่นๆ เลือก Save Search Profile? เพื่อทำรายการ แจ้งเตือนเพื่อรับบทความใหม่ 1 2 3 4 Quick Search

6 การสืบค้น Advanced Search 6Book Promotion & Service Co.,Ltd. Advanced Search 1 เลือก Advanced Search เพื่อการกำหนดชุดคำค้นโดยการป้อนคำค้นในฟิลด์ ต่างๆ 2 ใส่คำค้นในช่อง Search Items โดยใส่คำค้น แล้วค่อยเลือก Boolean จากคำสั่ง ด้านล่าง 3 สืบค้นโดยชื่อผู้แต่ง 4 กำหนดขอบเขตการสืบค้นจากภาษา รายวิชา หรือชื่อวารสาร 5 เลือก Search เพื่อสืบค้น หรือ Clear Search Fields เพื่อล้างคำสั่ง 6 เลือก More Options เพื่อกำหนดฟิลด์การสืบค้นเพิ่ม 7 สืบค้นข้าม สำนักพิพม์ด้วย CrossRef Search 1 เลือก Advanced Search เพื่อการกำหนดชุดคำค้นโดยการป้อนคำค้นในฟิลด์ ต่างๆ 2 ใส่คำค้นในช่อง Search Items โดยใส่คำค้น แล้วค่อยเลือก Boolean จากคำสั่ง ด้านล่าง 3 สืบค้นโดยชื่อผู้แต่ง 4 กำหนดขอบเขตการสืบค้นจากภาษา รายวิชา หรือชื่อวารสาร 5 เลือก Search เพื่อสืบค้น หรือ Clear Search Fields เพื่อล้างคำสั่ง 6 เลือก More Options เพื่อกำหนดฟิลด์การสืบค้นเพิ่ม 7 สืบค้นข้าม สำนักพิพม์ด้วย CrossRef Search 1 6 3 4 2 Tips An asterisk (*) may be used to replace unknown characters and truncate the term. Example: the search for “letha*” will lead to “lethal” and “lethality” Several search terms will automatically be linked with “AND”Tips An asterisk (*) may be used to replace unknown characters and truncate the term. Example: the search for “letha*” will lead to “lethal” and “lethality” Several search terms will automatically be linked with “AND” 7 5

7 การเพิ่มฟิลด์คำค้น More Options 7Book Promotion & Service Co.,Ltd. 1 เลือก More Options เพื่อเพิ่มฟิลด์ใน การสืบค้น เช่น เลือก diabetes mota* กำหนดสาชา วิชา Endocrinology and metabolism ระบุ ช่วงเวลา 2000 – 2005 2 ผลการสืบค้น 3 สืบค้นด้วย CrossRef 1 เลือก More Options เพื่อเพิ่มฟิลด์ใน การสืบค้น เช่น เลือก diabetes mota* กำหนดสาชา วิชา Endocrinology and metabolism ระบุ ช่วงเวลา 2000 – 2005 2 ผลการสืบค้น 3 สืบค้นด้วย CrossRef 1 3 2 More Options

8 รายการเอกสารฉบับเต็ม 8Book Promotion & Service Co.,Ltd. 1 ข้อมูลบรรณานุกรม 2 รายการสารบัญของบทความ 3 บริการ ให้คำวิจารณ์บทความ 4 บริการ ดาว์นโหลดข้อมูล บรรณานุกรมไปยังโปรแกรม การจัดการฯ อาทิ Endnote 5 การทำลิงก์ไปยังบุ๊คมาร์ค ออนไลน์ต่างๆ เช่น Connotea, Delicious, CiteULike 1 ข้อมูลบรรณานุกรม 2 รายการสารบัญของบทความ 3 บริการ ให้คำวิจารณ์บทความ 4 บริการ ดาว์นโหลดข้อมูล บรรณานุกรมไปยังโปรแกรม การจัดการฯ อาทิ Endnote 5 การทำลิงก์ไปยังบุ๊คมาร์ค ออนไลน์ต่างๆ เช่น Connotea, Delicious, CiteULike Tips: Download Bibliographical Data To save the bibliographical data of an article into your reference manager (e.g., EndNote) you may use the option “Download bibliographical data.” A reference can be saved by clicking on the link of the reference. In the overview choose “Download bibliographical data. Tips: Download Bibliographical Data To save the bibliographical data of an article into your reference manager (e.g., EndNote) you may use the option “Download bibliographical data.” A reference can be saved by clicking on the link of the reference. In the overview choose “Download bibliographical data. Full Text Management 1 3 4 2 5

9 การเรียกดูรูปภาพ และการเชื่อมโยงไป ยังแหล่งข้อมูลอื่น 9Book Promotion & Service Co.,Ltd. Full Text with References Linking The references in the articles on Thieme eJournals are hypertext linked to other scientific databases such as PubMed, ChemPort, and the full text ejournal systems of other publishers.

10 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล My Folder Book Promotion & Service Co.,Ltd.10

11 การทำรายการการสืบค้น 11Book Promotion & Service Co.,Ltd. My Search Profiles My Search Profile เป็นการทำรายการจัดการการสืบค้นจาก ชุดคำค้นที่กำหนดไว้ 1 คลิก New Search Profile (1.1) หรือ Save Search Profile? (1.2) จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 2 กำหนดหัวข้อ สามารถแก้ไข หรือลบได้ 3 กำหนดคำสั่งการสืบค้น 3.1 ไม่มีข้อกำกับอื่นใด 3.2 สืบค้น เฉพาะรายการเอกสารใหม่ที่เพิ่งเข้าหลังการสืบค้นครั้ง ล่าสุด 3.3 สืบค้นเฉพาะรายการเอกสารในปีปัจจุบัน 3.4 สืบค้นเฉพาะรายการเอกสารในเดือนปัจจุบัน 4 กำหนดความถื่ในการแจ้งเตือน 4.1 ไม่กำหนด 4.2 ราย สัปดาห์ 4.3 รายเดือน My Search Profile เป็นการทำรายการจัดการการสืบค้นจาก ชุดคำค้นที่กำหนดไว้ 1 คลิก New Search Profile (1.1) หรือ Save Search Profile? (1.2) จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 2 กำหนดหัวข้อ สามารถแก้ไข หรือลบได้ 3 กำหนดคำสั่งการสืบค้น 3.1 ไม่มีข้อกำกับอื่นใด 3.2 สืบค้น เฉพาะรายการเอกสารใหม่ที่เพิ่งเข้าหลังการสืบค้นครั้ง ล่าสุด 3.3 สืบค้นเฉพาะรายการเอกสารในปีปัจจุบัน 3.4 สืบค้นเฉพาะรายการเอกสารในเดือนปัจจุบัน 4 กำหนดความถื่ในการแจ้งเตือน 4.1 ไม่กำหนด 4.2 ราย สัปดาห์ 4.3 รายเดือน 1 2 3 4 2

12 สร้างการเลือกวารสารส่วนตัว 12Book Promotion & Service Co.,Ltd. MySeleciton เป็นการจัดการรายการวารสารตามรายการส่วน บุคคลเพื่อให้สะดวกสำหรับการเข้าถึงวารสารในแต่ละเล่ม 1 เลือก My Selection สร้างรายการใหม่ (1.1) 2 เลือกวารสารจากรายการทางด้านขวาจากนั้นกด (2.1) Add และ (2.2) Save 3 ตรวจสอบรายการ Myselection MySeleciton เป็นการจัดการรายการวารสารตามรายการส่วน บุคคลเพื่อให้สะดวกสำหรับการเข้าถึงวารสารในแต่ละเล่ม 1 เลือก My Selection สร้างรายการใหม่ (1.1) 2 เลือกวารสารจากรายการทางด้านขวาจากนั้นกด (2.1) Add และ (2.2) Save 3 ตรวจสอบรายการ Myselection 1 2 3 1.1 2.1 2.2 My Selection

13 การกำหนดการแจ้งเตือนรายการ บทความใหม่ 13Book Promotion & Service Co.,Ltd. My Alert เป็นการ กำหนดการแจ้งเตือน เพื่อรับรายการ บทความใหม่ ทั้ง รายการ TOC และ eFirst ซึ่งเป็นรายการ บทความล่วงหน้า 1 เลือก My Alert สร้าง รายการใหม่ หรือ แก้ไขรายการเดิม 2 เลือกวารสารจาก รายการทางด้านซ้าย จากนั้นกด (2.1) Add and Save 3 เลือก Save editing changes และตรวจสอบ รายการ My Alert อีก ครั้ง My Alert เป็นการ กำหนดการแจ้งเตือน เพื่อรับรายการ บทความใหม่ ทั้ง รายการ TOC และ eFirst ซึ่งเป็นรายการ บทความล่วงหน้า 1 เลือก My Alert สร้าง รายการใหม่ หรือ แก้ไขรายการเดิม 2 เลือกวารสารจาก รายการทางด้านซ้าย จากนั้นกด (2.1) Add and Save 3 เลือก Save editing changes และตรวจสอบ รายการ My Alert อีก ครั้ง 2 3 1

14 How can I cite an eFirst article? Contributions that have not yet been published in a print issue can be cited by means of the DOI. Example: Di Luigi L, Guidetti L, Baldari C, Romanelli F. Heredity and pituitary response to excercise- related stress in trained men. Int J Sports Med. DOI: 10.1055/s-2003-43266DOI 14Book Promotion & Service Co.,Ltd.

15 THIEME EJOURNALS Book Promotion & Service Co.,Ltd.15


ดาวน์โหลด ppt Thieme eJournals โดย ภวัต เรือง ยิ่ง บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ok.co.th 0-2769- 3888 ext.3327 จัดทำโดย แผนกฝึกอบรม บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google