งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ และดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 3 หมายถึงการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร อาจจะมีการเปลี่ยนงาน หรือย้ายที่ทำงาน หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ และดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 3 หมายถึงการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร อาจจะมีการเปลี่ยนงาน หรือย้ายที่ทำงาน หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ และดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 3 หมายถึงการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร อาจจะมีการเปลี่ยนงาน หรือย้ายที่ทำงาน หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ดวงชะตาของคุณณัฐวัตร อ้นรัตน์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

2 เดือนมิถุนายน ดาวอาทิตย์ โคจรเข้าสู่เรือนที่ 5 เป็นช่วงที่มีความสุขสุด ๆ ดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 3 หมายถึงการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร จะมีการเดินทางท่องเที่ยว หาความสำราญ เพลิดเพลิน ดวงชะตาของคุณณัฐวัตร อ้นรัตน์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554

3 เดือนกันยายน ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนที่ 8 เป็นเรือนมรณะให้ระวังเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ และดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 4 หมายถึงบ้าน ครอบครัว รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ จะเริ่มมีความโครงการซื้อบ้าน หรือซื้อรถใหม่ในช่วงนี้ ดวงชะตาของคุณณัฐวัตร อ้นรัตน์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

4 เดือนต้นปี 2555 ดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 4 หมายถึงบ้าน ครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ ปี 2555 ถ้าไม่เปลี่ยนบ้านก็เปลี่ยนรถใหม่ หรืออาจปรับปรุงบ้านที่อยู่เดิมให้ดีขึ้น ดวงชะตาของคุณณัฐวัตร อ้นรัตน์ ต้นปี 2555

5 4 แนวโน้มหุ้นขนาดใหญ่ในต่างประเทศ

6 BBL / HSBC / Bank of America 5 BBL HSBC BAC BBL HSBC BAC

7 PTT / PETRO CHINA / EXXON 6 P TT Petro China EXXON

8 7 PTTEP / CNOOC CHINA / CHEVRON PTTEP CNOOC Chevron

9 8 BANPU / China Shenhua / Rio Tinto BANPU China Shenhua Rio Tinto

10 TTA / China COSCO / Dry Ships 9 TTA China COSCO Dry Ships

11 10 LH / Hutchison Whampoa / Simon Property LH Hutchison SIMON

12 11 TSTH / Tata Steel (Indian) / Arcelor Mittal TSTH TATA Steel Arcelor Mittal

13 12 THAI / China Southern Airlines / Delta Air Lines THAI China Air Delta Air

14 13 BBL / PT Bank Central Asian / Bank of Phillippine

15 14 EDC - Philippine PGAS - Indo PTT PTT / PGAS / EDC

16 15 Philex Mining - Philippine ADARO - Indo BANPU BANPU / ADARO Indonesia / Philex Mining Philippine

17 16 PTL - India PTL Thailand PTL Thailand / PTL India

18 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในสายตาของนักเทคนิคต่างประเทศ

19 US equity S&P500

20 US equity S&P500 - Weekly

21 Dollar Index

22 ราคาน้ำมัน

23 MSCI Asia ex-Japan

24 MSCI Asia ex-Japan long-term

25 Shanghai China

26 Shanghai China long-term

27 Indonesia

28 Thailand

29 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

30 แนวโน้มตลาดหุ้น Thai, Indonesia, Philippine ตั้งแต่ปี 2008 - ปัจจุบัน

31 ราคาทองคำ SET Index

32 ราคาทองคำ SET Index

33

34 1184 1040


ดาวน์โหลด ppt เดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ และดาวพฤหัส โคจรเข้าสู่เรือนที่ 3 หมายถึงการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร อาจจะมีการเปลี่ยนงาน หรือย้ายที่ทำงาน หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google